کتاب اسلام و آزادی بردگان

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 233.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 128

خلاصه کتاب اسلام و آزادی بردگان

آغاز دوران بردگی در تاریخ انسانیّت درست روشن نیست یعنی هر چه به عقب برگردیم تا دور دست ترین زمان ها، بردگی را به رنگ های مختلفی در اجتماعات انسانی می بینیم ولی چون منشأ اصلی بردگی، به احتمال قوی، مغلوبیت در جنگ ها و اسارت بوده است، لذا عدّه ای از محققین، تاریخ بردگی را تاریخ بروز جنگ در میان قبایل انسان می دانند ولی به عقیده «نویسنده» اگر موضوع بردگی را بیشتر تحلیل کنیم خواهیم دید که منشأ اصلی آن وجود فرد قوی و ضعیف در اجتماع انسانی توأم با روح طغیان و استثمار است; و محتاج به گفتگو نیست که این معنا حتی قبل از بروز جنگ های قبیله ای در میان افراد یک قبیله وجود داشته است، بخصوص این که می بینیم علمای حقوق یکی دیگر از منشأهای بردگی را این می دانند که بدهکاران تهی دست وقتی در فشار و مطالبه طلبکاران واقع می شدند خود را به آن ها می فروختند (این قانون مخصوصاً در روم رایج بود) با این حال چگونه می توان تاریخ بردگی را تاریخ پیدایش جنگ در اجتماع بشر دانست؟!

بردگی تا حدود نیمه قرن 19 میلادی (حدود یکصد و سی سال قبل) به قوت خود باقی بود، ولی از آن به بعد نهضت دامنه داری برای الغای آن در سراسر جهان آغاز گردید، و شاید پیش قدم در این موضوع «انگلستان» بود به طوری که پس از مدّت کوتاهی (در سال 1840) برده فروشی حتی در مستعمرات! هم ملغی شده بود.

در «فرانسه» تا انقلاب 1848 و در «هلند» تا سال 1863 بردگی رایج بود و از آن به بعد خرید و فروش برده ها ممنوع گردید.

در «آمریکا» تا سال 1860 بردگی رواج خود را از دست نداده بود، ولی از آن سال، جنگ های خونینی بر سر این موضوع در میان آمریکای شمالی و جنوبی در گرفت. جنوبی ها که به واسطه شدت احتیاج به برده ها در مزارع، طرفدار ادامه این وضع بودند با شمالی ها که خود را تا حدود زیادی از آن مستغنی می دیدند در افتادند، سرانجام پس از چهار سال این جنگ ها که بعداً به نام «جنگ های انفصال» نامیده شد به نفع شمالی ها پایان پذیرفت و بردگی در سراسر «آمریکا» الغا شد، و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم (حدود 90 سال قبل) کلیه دولت ها متفقاً بردگی را قدغن کردند و از آن به بعد اگر احیاناً خرید و فروشی روی بنده ها صورت می گرفت علنی نبود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 128

کنگره : BP230/15‏‫‭/م7‮الف‬5 1371

دیویی : 297/483

کتابشناسی ملی : م‌75-3073

شابک : 128

سال نشر : 1371

نظرات