کتاب مبانی اقتصادسنجی کاربردی

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 5.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 359

خلاصه کتاب مبانی اقتصادسنجی کاربردی

در علم آمار برآورد درست نمایی بیشینه روشی است برای برآورد کردن پارامترهای یک مدل آماری. وقتی بر مجموعه ای از داده ها عملیات انجام می شود یک مدل آماری به دست می آید.

آنگاه درست نمایی بیشینه می تواند تخمینی از پارامترهای مدل ارائه دهد. روش درست نمایی بیشینه به بسیاری از روش های شناخته شده تخمین آماری شباهت دارد. فرض کنید برای شخصی اطلاعات مربوط به قد زرافه های ماده بالغ موجود در یک جمعیت مهم باشد و این شخص به خاطرمحدودیت هزینه یا زمان نتواند قد تک تک این زرافه ها را اندازه بگیرد، این شخص تنها می داند که این طول قدها از توزیع نرمال پیروی می کنند ولی میانگین و واریانس توزیع را نمی داند حال با استفاده از روش درست نمایی بیشینه و با در دست داشتن اطلاعات مربوط به نمونه ای محدود از جمعیت می تواند تخمینی از میانگین و واریانس این توزیع را بدست آورد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 359

کنگره : HB139‏‏‏‫‬‮‭/ک94م2 1394

دیویی : 330/015195

کتابشناسی ملی : 4142480

شابک : 978-600-219-155-7

سال نشر : 1394

نظرات