کتاب ارزیابی اختلالات شخصیت

بر اساس راهنمای تشخیصی روان پویشی (PMD)

5 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 2.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 359

خلاصه کتاب ارزیابی اختلالات شخصیت

ارزیابی اختلالات شخصیت براساس راهنمای تشخیصی روان پویشی (PDM)

«ارزیابی اختلالات شخصیت براساس راهنمای تشخیصی روان پویشی (PDM)» تالیف دکتر محمدامین شریفی کتابی در زمینه روان شناسی و با موضوع اختلالات روانی و شیو های تشخیص آن ها است.

راهنمای تشخیصی روان پویشی PDM مکمل ارزشمند دیگر راهنماهای تشخیصی، مثل 2 OPD-2 و DSM.5 است. امتیاز ویژه ی PDM این است که ابزاری قدرتمند و ارزشمند برای درک سازمان شخصیتی بیمار و مفهوم سازی موردی به حساب می آید؛ در حالی که DSM همواره برای تشخیص و نه صورت بندی موردی مناسب تر بوده است؛ آن هم تشخیص های روانپزشکی که ربط چندانی به فرایند روان درمانی ندارند.

سه فصل نخست کتاب حاضر، به مرور مفاهیم و اصطلاحات رایجِ این دیدگاه اختصاص یافته است. فصل اول درباره ی اصول اولیه ی درمان روان پویشی و فصل دوم و سوم درباره ی شناخت اختالات شخصیت بر اساسِ سه سطحِ شدت یعنی نوروتیک، مرزی و سایکوتیک از رویکرد روان پویشی است. این سه فصل، خواننده را برای ورود به فصل های بعدی و درک عمیق تر اختالات شخصیت بر اساس PDM آماده خواهدکرد خوانندگانی هم که با مفاهیم فوق آشنایی دارند، می توانند از سه فصل نخست بگذرند و مطالعه کتاب پیش رِو را از فصل چهارم و بحث های اصلی آغاز کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 359

کنگره : ‏‫RC۴۸۹‭‬ ‭/ر۹‏‫‬‭ش۴ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۶۱۶/۸۹۱۴

کتابشناسی ملی : 5313408

شابک : ‏‫‭978-600-97028-93‬‬‬

سال نشر : 1397

نظرات