کتاب ارزیابی اختلالات شخصیت

بر اساس راهنمای تشخیصی روان پویشی (PMD)

5 از 2 نظر

کتاب الکترونیکی ارزیابی اختلالات شخصیت

حجم دانلود: 2.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 359

ارزیابی اختلالات شخصیت براساس راهنمای تشخیصی روان پویشی (PDM)

«ارزیابی اختلالات شخصیت براساس راهنمای تشخیصی روان پویشی (PDM)» تالیف دکتر محمدامین شریفی کتابی در زمینه روان شناسی و با موضوع اختلالات روانی و شیو های تشخیص آن ها است.

راهنمای تشخیصی روان پویشی PDM مکمل ارزشمند دیگر راهنماهای تشخیصی، مثل 2 OPD-2 و DSM.5 است. امتیاز ویژه ی PDM این است که ابزاری قدرتمند و ارزشمند برای درک سازمان شخصیتی بیمار و مفهوم سازی موردی به حساب می آید؛ در حالی که DSM همواره برای تشخیص و نه صورت بندی موردی مناسب تر بوده است؛ آن هم تشخیص های روانپزشکی که ربط چندانی به فرایند روان درمانی ندارند.

سه فصل نخست کتاب حاضر، به مرور مفاهیم و اصطلاحات رایجِ این دیدگاه اختصاص یافته است. فصل اول درباره ی اصول اولیه ی درمان روان پویشی و فصل دوم و سوم درباره ی شناخت اختالات شخصیت بر اساسِ سه سطحِ شدت یعنی نوروتیک، مرزی و سایکوتیک از رویکرد روان پویشی است. این سه فصل، خواننده را برای ورود به فصل های بعدی و درک عمیق تر اختالات شخصیت بر اساس PDM آماده خواهدکرد خوانندگانی هم که با مفاهیم فوق آشنایی دارند، می توانند از سه فصل نخست بگذرند و مطالعه کتاب پیش رِو را از فصل چهارم و بحث های اصلی آغاز کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ارزیابی اختلالات شخصیت

مشخصات کتاب ارزیابی اختلالات شخصیت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 359

کنگره : ‏‫RC۴۸۹‭‬ ‭/ر۹‏‫‬‭ش۴ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۶۱۶/۸۹۱۴

کتابشناسی ملی : 5313408

شابک : ‏‫‭978-600-97028-93‬‬‬

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب ارزیابی اختلالات شخصیت