1 / 3

چگونه به صدای درون خود گوش کنیم

نویسنده:

ارائه دهنده: آذرسا

گوینده: نازنین آذرسا


خلاصه اثر

کتاب صوتی چگونه به صدای درون خود گوش کنیم اثر جول اوستین، به شما می آموزد که چگونه به صدای درون تان اعتماد کنید و براساس صدای درون خود عمل کنید.

بسیاری از ما قادریم ندای درونمان را بشنویم، اما تعداد کمی از ما درکش می کنیم و حتی عده ی کمتری یاد گرفته ایم که به آن اعتماد کنیم و فقط به چیزهایی اعتماد می کنیم که ذهن منطقی ما آن را درست می داند و تجربه کرده است.

گاهی لازم است محدوده ی امن همیشگی تان را ترک کنید و وارد قلمرو دست نخورده ی الهامات درون تان شوید. چیزی که کشف می کنید شگفت انگیز خواهد بود؛ چیزی که به آن می رسید خود واقعی و زیبایی حقیقی تان است.

در بخشی از کتاب صوتی چگونه به صدای درون خود گوش کنیم می شنویم:

ما همانطور که با گوش های فیزیکی مان می توانیم بشنویم با گوش های درونی مان نیز می توانیم بشنویم. خداوند مثل آنچه که در فیلم ها می بینیم معمولاً با صدای بلند با ما صحبت نمی کند. او از طریق روح مان با ما صحبت می کند. خیلی وقت ها خداوند چیزهایی را به ما می گوید که با آنچه که ما با چشم هایمان می بینیم، تناقض دارد. مثلا ممکن است دچار یک بیماری شده باشید که به نظر می رسد هیچ وقت امکان ندارد شفا پیدا کنید.

شما یک صدایی را می شنوید که می گوید: شما به زودی خوب می شوید، شما یک فرد کامل و قوی هستید. ممکن است درگیر یک سری مشکلات مالی باشید که به نظر می رسد قرار نیست پیشرفتی را مشاهده کنید.

شما یک صدایی را می شنوید که می گوید: شما مورد رحمت قرار گرفته اید و موفق خواهید شد و بیشتر از نیازتان به دست خواهید آورد… تمام این ها دقیقا مخالف چیزهایی هستند که در ظاهر می بینید اما خداوند شما را به آنچه که قبل از این اتفاق ها بودید، فرا می خواند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات