1 / 3

دانلود کتاب از هاشمی تا روحانی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 358
12,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

علی باقری دولت آبادی و محسن شفیعی سیف آبادی در کتاب مشترک خود «از هاشمی تا روحانی» سیاست خارجی ایران را از زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی تا دولت یازدهم و دوازدهم یعنی دوره های ریاست جمهوری حسن روحانی بررسی کرده است.

سیاست خارجی یک استراتژی یا رشته ای از اعمال از پیش طرح ریزی شدهٔ تصمیم گیرندگان حکومتی است که مقصود آن دستیابی به اهدافی معیّن، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. به عبارتی می توان گفت سیاست خارجی که شامل تعیین و اجرای سلسله ای از اهداف و منافع ملی است، در صحنهٔ بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد اما این سیاست در در خلأ شکل نمی گیرد، بلکه عوامل و متغیرهای بی شماری در شکل گیری آن دخیل هستند؛ به گونه ای که سیاست خارجی متغیری وابسته به متغیرهای مستقل مادی و غیرمادی فراوانی است.

شکل، اندازه و وسعت سرزمین، جمعیت، موقعیت جغرافیایی، منابع معدنی و کشاورزی، میزان صنعتی شدن، ویژگی ها و ارزش های ملی، فرهنگ سیاسی، ایدئولوژی و مذهب، باورها، شامل آداب و رسوم، سنت ها، مذهب و دین، زبان و...

هر یک از این منابع و متغیرها در عرصهٔ ملی در تعیین هستی شناسی، جهان بینی و نوع نگاه و برداشت مردم و در پی آن سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان آن و همچنین، در تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی و تعامل یا تقابل با دیگران و تعیین دوست و دشمن نقش و تأثیر قاطعی دارند.

نویسندگان در این اثر کوشیده اند تا عواملی را که سیاست خارجی ایران را در برهه زمانی یادشده تحت تاثیر قرار داده و ان را شکل داده اند از جنبه های گوناگون بررسی و تجزیه و تحلیل کنند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 358

کنگره : DSR1650‏‫‭/ب2‮الف‬4 1395

دیویی : 955/0844

کتابشناسی ملی : 4264588

شابک : 978-600-7212-42-4

سال نشر : 1395

فهرست

پیشگفتار
فصل یکم: سازه انگاری به مثابه یک روش
1- پیشینۀ تحقیق
2- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر تئوری های روابط بین الملل
1-2- رویکرد آرمان گرایی
2-2- رویکرد صلح دمکراتیک
3-2- رویکرد لیبرالیسم اقتصادی
4-2- رویکرد واقع گرایی
5-2- رویکرد ژئوپلیتیک
6-2- رویکرد نوواقع گرایی
7-2- رویکرد گفتمانی
3- رویکرد سازه انگاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
1-3- بررسی مبانی نظری سازه انگاری
2-3- بررسی مبانی فرانظری سازه انگاری
1-2-3- مبانی هستی شناسی
2-2-3- مبانی معرفت‏شناختی
4- سازه انگاری و سیاست خارجی
5- نتیجه گیری
فصل دوم: دوره اکبر هاشمی رفسنجانی (1376-1368)
1- عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی
2- ساختارهای معنایی شکل دهندۀ سیاست خارجی
1-2- عوامل داخلی
1-1-2- تفسیر از اسلام
2-1-2- شخصیت عمل گرایانه و متعادل
3-1-2- روحیۀ تساهل گرا و دگم ستیز
4-1-2- تفسیر از اصول قانون اساسی
2-2- عوامل خارجی
1-2-2- سازمان ملل و هنجارهای بین الملل
2-2-2- حقوق بشر
3-2-2- معاهده های بین الملل
3- ساختارهای مادی تشکیل دهندۀ سیاست خارجی
1-3- عوامل داخلی
1-1-3- پایان جنگ
2-1-3- بازنگری قانون اساسی
3-1-3- تغییر تصمیم گیرندگان
2-3- عوامل خارجی
1-2-3- اشغال کویت به وسیلۀ عراق
2-2-3- فروپاشی اتحاد شوروی
4- اصول سیاست خارجی در دوران سازندگی
1-4- نوسازی و توسعۀ اقتصادی
2-4- تقدم منافع و اهداف ملی بر اهداف فراملی
3-4- حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
4-4- تنش زدایی و عادی سازی روابط ایران
1-4-4- روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
الف- روابط ایران و عربستان سعودی
ب- روابط ایران و کویت
پ- روابط ایران و بحرین
ت- روابط ایران و قطر
ث- روابط ایران و امارات متحدۀ عربی
2-4-4- روابط ایران و اتحادیۀ اروپایی
3-4-4- روابط ایران و ایالات متحدۀ امریکا
4-4-4- عضویت و مشارکت فعال ایران در سازمان های بین المللی بر اساس اتخاذ استراتژی چندجانبه گرایی
الف- روابط ایران با سازمان کنفرانس اسلامی
ب- روابط ایران با سازمان اکو
پ- روابط ایران و سازمان ملل متحد
ت- روابط ایران با جنبش عدم تعهد
5- نتیجه گیری
فصل سوم: دوره سید محمد خاتمی (1384-1376)
1- عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سید محمد خاتمی
2- ساختارهای معنایی شکل دهندۀ سیاست خارجی
1-2- عوامل داخلی
1-1-2- تفسیر از اسلام
2-1-2- هم اندیشی اسلام و مسیحیت
3-1-2- تفسیر از اصول قانون اساسی
4-1-2- واقع گرایی مصلحت اندیشانه در برابر دنیای غرب
2-2- عوامل خارجی
1-2-2- سازمان ملل و هنجارهای بین المللی
2-2-2- حقوق بشر
3-2-2- پایبندی به معاهدات بین المللی
3- ساختارهای مادی شکل دهندۀ سیاست خارجی
1-3- عوامل داخلی
1-1-3- تورم و بیکاری به جامانده از دولت هاشمی
2-1-3- جهانی شدن
3-1-3- فضای محیطی ایدئولوژیکی جامعه و چرخش نخبگان
4-1-3- گذر از رشد اقتصادی به توسعۀ اقتصادی
2-3- عوامل خارجی
1-2-3- واقعۀ میکونوس
2-2-3- ماجرای حمله به پایگاه امریکا در الخُبَر عربستان
3-2-3- ماجرای کنیسۀ یهودیان در آرژانتین
4-2-3- یورش طالبان به نواحی مرزی ایران
5-2-3- تحریم های امریکا
4- اصول و اهداف سیاست خارجی در دورۀ سید محمد خاتمی
1-4- توسعه گرایی سیاسی فرهنگی
2-4- تنش زدایی
1-2-4-روابط ایران با اتحادیۀ اروپا
2-2-4- روابط ایران با ایالات متحدۀ امریکا
3-2-4- روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس
4-2-4- رابطه جمهوری اسلامی ایران با سازمان های بین المللی
الف- رابطه با سازمان کنفرانس اسلامی
ب- رابطه با سازمان ملل متحد
پ- رابطۀ ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای
5- نتیجه گیری
فصل چهارم : دورۀ محمود احمدی نژاد (1392-1384)
1- عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران محمود احمدی نژاد
2-ساختارهای معنایی شکل دهندۀ سیاست خارجی
1-2- عوامل داخلی
1-1-2- تفسیر از اسلام
2-1-2- قانون اساسی
3-1-2- موعودگرایی
4-1-2- ضرورت بازتعریف رابطه با غرب
2-2- عوامل خارجی
1-2-2- ظالمانه خواندن نظام جهانی
2-2-2- تغییر وضع موجود نظام حاکم بر دنیا
3-2-2- هولوکاست
4-2-2- صدور انقلاب اسلامی
3- ساختارهای مادی شکل دهنده سیاست خارجی
1-3- عوامل داخلی
1-1-3- مبارزه با فقر، فساد و تبعیض
2-1-3- برداشت متفاوت از عدالت و پیشرفت داخلی
3-1-3- جنگ نرم و لزوم تقابل با آن
2-3- عوامل خارجی
1-2-3- تقابل با نظام حاکم در عرصه بین المللی
2-2-3- مشروعیت زدایی از برخی سازمان های بین المللی
3-2-3- دیپلماسی سازش ناپذیر و اتحاد اسلامی
4- اصول و ویژگی های سیاست خارجی دولت نهم و دهم
1-4- عدالت محوری
2-4- اصول گرایی
3-4- صلح طلبی حداکثری
5- الگوهای رفتاری دولت نهم و دهم
1-5- گفتمان تک بُعدی در سیاست خارجی
2-5- بازتعریف روابط با غرب
3-5- کنارگذاشتن تشریفات
4-5- سیاست نگاه به شرق
5-5- گسترش روابط با کشورهای امریکای لاتین
6-5-گفت وگوهای انتقادی با امریکا
6- روابط با شورای همکاری خلیج فارس
7- تغییر و اصلاح سازمان های بین المللی
8- بحران هسته ای در دولت نهم
9- نتیجه گیری
فصل پنجم: دوره حسن روحانی (139۶-139۲)
1- عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران حسن روحانی
2- ساختارهای معنایی شکل دهندۀ سیاست خارجی
1-2- عوامل داخلی
1-1-2- تفسیر قانون اساسی
2-1-2- تفسیر از اسلام
3-1-2- واقع گرایی به جای آرمان گرایی
4-1-2- گفت وگو و بیان آزاد
2-2- عوامل خارجی
1-2-2- تجربه های دیپلماتیک و اخلاق مداری
2-2-2- ضرورت جست وجوی منافع ملی
3-2-2- مواضع مساعد و استقبال دولت های خارجی
3- ساختارهای مادی شکل دهندۀ سیاست خارجی
1-3- عوامل داخلی
1-1-3- اقتصاد
2-1-3- سرمایه گذاری خارجی
4-1-3- اشتغال
2-3- عوامل خارجی
1-2-3- مسائل هسته ای
2-2-3- بحران سوریه
3-2-3- تحریم ها
4-2-3- بحران های منطقه ای
4- اصول و ویژگی های سیاست خارجی دولت یازدهم
1-4- تعامل با کشورهای خارجی در راستای کسب منافع ملی
2-4- دیپلماسی برد-برد و احترام متقابل
3-4- تنش زدایی و مخالفت با خشونت
5- نتیجه گیری
فرجام سخن
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات