کتاب همه گفتند مرگ بر شاه

3 از 1 نظر

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

کتاب الکترونیکی همه گفتند مرگ بر شاه

حجم دانلود: 251.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 100

کتاب حاضر از مجموعه داستان های انقلاب است.

دلم آرام گرفت. دیگر ترس در دلم مرده بود. دویدم و خودم را به پرچم رساندم. آن را برداشتم و به علی که خودش را به پایین نخل رسانده بود دادم. حالا، تاریکی، صادق و سرباز را بلعیده بود. علی، پرچم قرمز را هم بست و پایین آمد.
از شوق می لرزیدم. آنقدر دویدم تا ناگهان خودم را جلوِ خانه مان دیدم. دیگر سرم درد نمی کرد.
صبح، با صدای گلوله از جا پریدم و به کوچه دویدم. همۀ اهالی، از خانه ها بیرون ریخته بودند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب همه گفتند مرگ بر شاه

مشخصات کتاب همه گفتند مرگ بر شاه

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : داستان های انقلاب

صفحات کتاب : 100

کنگره : PIR4249‏‫‬‮‭/ر936ھ8 1395

دیویی : 8‮فا‬3/6208

کتابشناسی ملی : 4236147

شابک : 978-600-03-0395-2

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب همه گفتند مرگ بر شاه