1 / 5

روابط خارجی ایران و امریکا

در دوره اول ریاست جمهوری نیکسون (1348-1352ش)

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب روابط خارجی ایران و امریکا

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 967.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 186
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

یکی از دلایل اهمیت پرداختن به موضوع رابطه ایران و آمریکا وجود روابط گسترده و نزدیک ایران در دوره محمدرضا شاه با این کشور است.

این کتاب در سه بخش و چند فصل تقسیم شده است. بخش اول به بررسی روابط سیاسی ایران و آمریکا در دوره نیکسون اختصاص یافته است. در فصل اول به ساخت قدرت در ایران و آمریکا و تاثیر آن در گستره روابط دو کشور اشاره شده است. در فصل دوم به عوامل موثر در گسترش روابط سیاسی ایران و آمریکا از قبیل اهمیت جایگاه استراتژیکی و ژئوپلتیکی ایران، وجود منابع عظیم نفتی و خطر نفوذ کمونیسم به واسطه همسایگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی پرداخته شده است. فصل سوم، به قدرت رسیدن نیکسون در آمریکا و شرایط ویژه ناشی از جنگ ویتنام و همچنین اقدامات وی را شامل می شود.

بخش دوم به بررسی روابط نظامی ایران و آمریکا و نتایج آن پرداخته که این بخش در دو فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به علل گسترش روابط نظامی بین دو کشور می پردازد و در فصل دوم نیز به پیامدهای این توسعه روابط در حوزه نظامی اشاره می شود، که شامل تفویض ژاندارمی منطقه به ایران از سوی آمریکا، افزایش مستشاران نظامی آمریکا در ایران و ظهور دلالان و بروز فساد است.

بخش پایانی به بررسی روابط اقتصادی دو کشور محدود می شود، که در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول، پیشینه روابط اقتصادی ایران و آمریکا، فصل دوم تاثیر افزایش بهای نفت و نتایج حاصل از آن و بالاخره فصل پایانی، بررسی سال به سال روابط اقتصادی ایران و آمریکا را در دوره ریاست جمهوی نیکسون در بر می گیرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 186

کنگره : E183/8‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‭ب4 1394

دیویی : 327/7305509‭‬

کتابشناسی ملی : 4046931

شابک : 978-600-03-0309-9

سال نشر : 1394

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

تقدیر و تشکر
مقدمه
پیشینه تحقیق
بخش اول: روابط سیاسی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
فصل اول: نگاهی کوتاه بر ساخت قدرت در ایران و امریکا و تأثیر آن در گسترش روابط دو کشور
1ـ ساختار و ماهیت قدرت سیاسی در ایران
2ـ نهادهای تصمیم گیری در سیاست خارجی امریکا
فصل دوم: عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی بین ایران و امریکا
1. اهمیت جایگاه استراتژیکی و ژئوپلتیکی ایران
2. وجود منابع عظیم نفتی و اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز
3. اهمیت ایران به لحاظ همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی
فصل سوم: به قدرت رسیدن نیکسون در امریکا، اقدامات وی و تأثیر آن در ایران
شکل گیری «دکترین نیکسون»
جنگ با ویتنام و شرایط بحرانی سیاسی و اقتصادی امریکا
دکترین نیکسون
بخش دوم: روابط نظامی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
فصل اول: علل گسترش روابط نظامی ایران و امریکا در دوره نیکسون
1. علاقه شاه به نظامی گری و خرید اسلحه
2. افزایش بهای نفت و خریدهای نظامی شاه
3. فشار صنایع اسلحه سازی امریکا
4. خروج انگلیس از خلیج فارس
5. سفر نیکسون به ایران
6. وجود منافع مشترک
فصل دوم: پیامدهای افزایش روابط نظامی ایران و امریکا در دوره نیکسون
الف تفویض ژاندارمی منطقه به ایران
1. علل انتخاب ایران از سوی غرب برای عهده دار شدن این نقش
2. دلیل ایران برای پذیرش نقش ژاندارمی در منطقه
3. پیامدهای حاصل از پذیرش نقش ژاندارمی منطقه از سوی ایران
1ـ3. پذیرش استقلال بحرین، و تصرف جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک
2ـ3. حمایت از شورشیان کرد عراق
3ـ3. حمله ایران به شورشیان ظفار در عمان
1ـ3ـ3. نتایج منطقه ای حمله ایران به ظفار
ب افزایش مستشاران نظامی امریکا در ایران
ج. ظهور دلالان اسلحه و بروز فساد
بخش سوم: روابط اقتصادی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
فصل اول: پیشینه روابط اقتصادی ایران و امریکا
فصل دوم: تأثیر افزایش بهای نفت بر گسترش روابط اقتصادی بین ایران و امریکا
1. افزایش بهای نفت
2. امریکا و حمایت از افزایش بهای نفت
3. افزایش بهای نفت و نتایج حاصل از آن در ایران
1ـ3ـ رشد فساد مالی در کشور
2ـ3ـ برنامه ریزی بی هدف و منسجم برای ایجاد زیرساخت های کشور
3ـ3ـ پدیده مهاجرت به شهرها
4ـ3ـ افزایش غرور و قدرت نمایی شاه
فصل سوم: بررسی سال به سال روابط اقتصادی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1349
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1350
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1351
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1352
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98919****5686

کتاب خلاصه و خوبی بود

1398/11/4

پاسخ