کتاب مناسبات لژ بیداری ایران

و کانون‌های قدرت در عصر مشروطیت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 732.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 192

خلاصه کتاب مناسبات لژ بیداری ایران

لژ شرق اعظم؛گرانداوریان فرانسه که نسبت به دیگر سازمان های ماسونی جهانی، نوگراتر بود و با فضای درونی ایران عصر مشروطه نیز همسویی داشت، پیشگام شد و نخستین لژ رسمی فراماسونری را در تهران به راه انداخت.

این لژ در مدتی کوتاه شمار زیادی از سرشناسان ایرانی و رهبران مشروطه را به عضویت خود درآورد و در میان نهادهای گوناگون اجتماعی، جایگاهی برای خود دست و پا کرد. بیشتر اعضای آن در کانون های مهم عصر مشروطه حضوری پررنگ داشتند که از این رو می توان سهم لژ یادشده را در ایجاد مناسبات با کانون های قدرت در دوره مورد بحث، بیشتر و نفوذش را عمیق تر دید.

این مناسبات و ویژگی های متعدد آن موضوع اصلی کتاب حاضر است که می کوشد با استناد به مدارک و اسناد به جامانده از آن لژ، به تبیین موضوع بپردازد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 192

کنگره : ‏‫‭DSR۱۴۸۴‏‫‭/آ۴م۸ ۱۳۹۳

دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۰۶

کتابشناسی ملی : 3460384

شابک : ‫‭978-600-175-734-1‬‬

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات