کتاب آموزش کاربردی Arcgis 10.6 در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر

با تاکید بر استفاده از تصاویر ماهواره، اتوماسیون سلولی؛ منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی، منطق بولین، شبکه های عصبی، زنجیره مارکوف، گرسیون لجستیک

2 از 1 نظر

ناشر: ماهواره

نویسنده:

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 20.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 350

خلاصه کتاب آموزش کاربردی Arcgis 10.6 در شبیه‌سازی توسعه کالبدی شهر

در کتاب آموزش کاربردی Arcgis 10.6 در شبیه سازی توسعه کالبدی شهر، با تأکید بر عکس و تصاویر ماهواره ای، مدل منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی، منطق بولین، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوف شبیه سازی توسعه کالبدی شهر در محیط ArcGIS برای سال های آتی شرح شده است.

امروزه در روند توسعه شهرها، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بسیار تأثیرگذار بوده به همین دلیل توسعه مطلوب و آگاهانه شهرها یکی از مشکلات مدیران شهری است. مدل اتوماسیون سلولی، الهام گرفته از تئوری پیچیدگی و تفکر سیستمی است. این مدل هم دارای ویژگی های سیستم پیچیده مانند خود سازماندهی و خود مانندی، پویایی است هم عناصر و عملکرد آن مشابه عناصر و عملکرد شهر واقعی است.

با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی به عنوان ابزار کمکی تصمیم گیری، برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و مدیران شهری، می توان عوامل موثر بر رشد شهری را بررسی کرد، و شناخت جامعی از الگوهای رشد شهر طی زمان و فضا، به دست آورد. همچنین سناریوهای مختلف رشد شهری برای آینده پیش بینی کرد و پس از ارزیابی هر یک، بهینه ترین را گزینش کرد، تا از مخاطرات اجتماعی و محیطی رشد ناخواسته شهر جلوگیری شود.

در به کار گیری مدل اتوماسیون سلولی در مطالعات شهری، چگونگی تعریف هریک از عناصر مدل بر خروجی ها تأثیرگذار است و روش های مختلفی برای تعریف هریک از این عناصر وجود دارد. بنابراین هریک از این عناصر باید با توجه به هدف مدل سازی و منطقه مورد آزمایش با استفاده از روشی مناسب به صورتی تعریف شود که خروجی های مدل تحت تأثیر عملکرد واقعی شهر قرار گیرد و تا حد امکان کمترین تأثیر را از چگونگی تعریف عناصر داشته باشد.

از جمله عوامل مهمی که در گسترش بی رویه و ناموزون شهرهای کشور نقش قابل توجهی داشته، مهاجرت های روستا شهری است. این مهاجرت ها که عمدتاً از نابرابری امکانات و درآمد بین مناطق شهری و روستایی سرچشمه می گیرد و عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، زیست محیطی و مکانی فضایی در شهرهاست که نتیجتاً مدیریت شهری را دچار معضلات عدیده ای در سازماندهی مناطق مختلف شهری نموده است.

توسعه فیزیکی شهرها در ایران با توجه به رشد جمعیت و تحولات جدید تغییرات بسیاری را پذیرفته اند. جهت دهی به توسعه شهر با حفظ پیوند با طبعیت امروزه نیاز به برنامه ریزی و مدیریت جامع در سطح شهر دارد. چگونگی استقرار کاربری و استفاده از زمین با برنامه ریزی برای توسعه شهرها باعث جلوگیری از سوداگری زمین در سطح شهر خواهد شد.

فصول کتاب آموزش کاربردی Arcgis 10.6 شبیه سازی توسعه کالبدی شهر عبارتند از:
فصل اول مفاهیم و اصول سنجش از دور بیان شده است.
در فصل دوم، به معرفی مدل اتوماسیون سلولی پرداخته شده است.
در فصل سوم، به معرفی منابع داده های رستری، انواع فرمت، نمایش عوارض رستری ارائه شده است.
در فصل چهارم، اصول و خصوصیات، پیش پردازش و تغییر داده های رستری آورده شده است.
در فصل پنجم، ترکیب و طبقه بندی تصاویر ماهواره ای توضیح داده شده است.
در فصل ششم، آماده سازی، تحلیل و آنالیز داده های رستری ارائه شده است.
در فصل هفتم، مدل سازی توسعه شهر با منطق فازی توضیح داده شده است.
در فصل هشتم، آموزش مدل سازی توسعه شهر با تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است.
در فصل نهم، مدل سازی توسعه آتی شهر با مدل بولین توضیح داده شده است.
در فصل دهم، مدل سازی روند توسعه شهر با شبکه های عصبی مصنوعی، زنجیره مارکوف و مدل سازی تغییرات زمین بیان شده است.
در فصل یازدهم، مدل سازی توسعه شهر با مدل رگرسیون لجستیک ارائه شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 350

کنگره : ‏‫‭G۷۰/۲۱۲‏‫‬‮‭/د۴آ۸ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‭۹۱۰/۰۲۸۵‬

کتابشناسی ملی : 5467860

شابک : 978-600-459-463-9

سال نشر : 1397

نظرات

الف جیم

خوب بید

1398/5/26

پاسخ
الف جیم

چه زیباست

1398/5/26

پاسخ