کتاب فلسفه در آلمان

از لوتر تا نیچه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 620

خلاصه کتاب فلسفه در آلمان

«فلسفه در آلمان (از لوتر تا نیچه)» به قلم دکتر کریم مجتهدی، همان گونه که از نامش پیدا است به بررسی تاریخ فلسفه و مکاتب فلسفی در کشور آلمان از آغاز عصر جدید تا ظهور نیچه می پردازد.

در دو فصل اول که مقدمه ای برای ورود به مباحث بعدی کتاب اند به به جوّ سیاسی و اجتماعی آلمان در عصر جدید و معرفی لوتر و تحولات فکری او پرداخته شده است و پس از آن با «آلمان در اواسط قرن هفدهم» وارد مباحث بعدی یعنی آشنایی با فیلسوفانی همچون لایب نیتس، ژان کریستیان ولف، کانت و بعد از آنها فیشته، هولدرین، شلینگ، هگل، شوپنهاور و در نهایت نیچه می شود.

در بخشی از کتاب می خوانید:

«اگر در آلمان قرن هیجدهم، آموزش فلسفه با حمایت فردریک دوم و فلاسفه ای چون کریستیان ولف، از ارکان اصلی تعلیمات رسمی دانشگاهی بوده و این سنت تا اواسط قرن نوزدهم گاهی حتی با اعتبار و توجه بیشتر ادامه داشته است، درکل می توان ملاحظه کرد که در دوسوم آخر آن قرن، روش کلی گویی و نظام مندسازی فلسفه های نوع دانشگاهی، تاحدود زیادی زیر سؤال رفته بوده است. در این میان، از لحاظ سیاسی، چهره های افراطی از اسلاف مستقیم کارل مارکس دیده می شوند که به هرحال از مفسران چپ هگلی بودند، ولی البته الزاماً به افکار نظری او توجه نداشتند و تفکر او را به خدمت عمل و فعالیت های سیاسی خود درآورده بوده اند.

متفکران دیگری نیز بودند که خارج از تفاسیر چپ و راست متداول از افکار هگل، علیه شخص او موضع گرفته بودند و از این رهگذر سعی داشتند به نظرگاه های کاملاً جدید و بدیعی راه یابند که عملاً از آن عصر به بعد درکنار گرایش های سیاسی نوع مارکسیستی و گاهی درجهت مخالفت با آنها به خودی خود مطرح بوده و حتی در مواقعی به نحو مستقیم در تحول افکار جدید در جهان معاصر مؤثر افتاده اند.»

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 620

کنگره : B2525/ف2‏‫‭م3 1388

دیویی : 193

کتابشناسی ملی : 1639352

شابک : 978-964-426-391-0

سال نشر : 1388

نظرات