× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

فرهنگ اتصال

تاریخ انتقادی رسانه های اجتماعی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مترجم : حسین حسنی

صفحات کتاب : 348

کنگره : HM۷۴۲‏‫‭/د۲ف۴ ۱۳۹۶

دیویی : ۳۰۲/۳۰۲۸۵

کتابشناسی ملی : 4917283

شابک : ‬‏‫‭978-600-03-1730-0

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 11,900 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

طی یک دهه گذشته، زندگی شخصی و حرفه ای آن ها به تدریج با پلتفرم های شبکه های اجتماعی انباشته شده است.

پلتفرم هایی همانند فیسبوک، یوتیوب، ویکی پدیا و بسیاری از رسانه های دیگر به افراد امکان می دهد، همانند خانواده آلوین از طریق به اشتراک گذاری محتوای ارتباطی و ابزار خویشتن، ساختن مسیرهای شغلی و لذت بردن از زندگی های اجتماعی آنلاین [با دیگران] اتصال برقرار کنند.

در واقع، حضور گسترده پلتفرم ها افراد را بر می انگیزد تا بسیاری از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای خود را به این محیط های آنلاین منتقل کنند. برای نوجوانی همانند زارا آلوین تصور زندگی بدون فیس بوک دشوار است و ساندرا به طور عمده برای تداوم ارتباط با مشتریان به توئیتر وابسته شده است.

کتاب الکترونیکی

11,900 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 409

موضوعات

فهرست

سپاس گزاری
فصل 1: مهندسی اجتماع گروی در فرهنگ اتصال
1ـ1- مقدمه
1ـ2- از ارتباط شبکه ای تا اجتماع گروی پلتفرمی
1ـ3- اجتماعی کردن وب: رمزگذاری اتصال های انسانی
1-4- قابل فروش کردن اجتماع گروی: اتصال به منزلة منبع
1ـ5- اکوسیستم رسانه های متصل کننده در فرهنگ اتصال
یادداشت ها
فصل 2: پیاده کردن پلتفرم ها، سوار کردن اجتماع گروی
2ـ1- مقدمه
2ـ2- ترکیب این دو رویکرد
2ـ3- پلتفرم ها به منزلة سازه های فنی ـ فرهنگی
کاربران و کاربرد
محتوا
2ـ4- پلتفرم ها به منزلة ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی
مالکیت
حکمرانی
مدل های تجاری
2ـ5- متصل کردن پلتفرم ها، سوار کردن دوبارة اجتماع گروی
یادداشت ها
فصل 3: فیس بوک و ضرورت به اشتراک گذاری
3ـ1- مقدمه
3ـ2- رمزگذاری فیس بوک: مقصر پیش فرض است
فناوری
کاربران
محتوا و شکل فرهنگی
3ـ3- برندسازی فیس بوک: چیزی که به اشتراک
می گذارید، چیزی است که به دست می آورید
مالکیت
حکمرانی
مدل های تجاری
3ـ4- هنجارهای مشترک در اکوسیستم رسانه های متصل کننده
یادداشت ها
فصل 4: توئیتر و تناقض دنبال کردن و موضوع روز کردن
4ـ1- مقدمه
4ـ2- طرح پرسش هستی شناختی: توئیتر چیست؟
فناوری
کاربران و کاربردها
محتوا و شکل فرهنگی
4ـ3- طرح پرسش راهبردی: توئیتر چه می خواهد؟
مالکیت
مدل های تجاری
حکمرانی
4ـ4- طرح پرسش بوم شناختی: توئیتر چگونه تکامل پیدا خواهد کرد؟
یادداشت ها
فصل 5: فلیکر بین اجتماع ها و تجارت
5ـ1- مقدمه
5ـ2- فلیکر بین متصل بودگی و اتصال
فناوری
کاربران و کاربرد
محتوا
5ـ3- فلیکر بین جماعت ها و تجارت
ساختار مالکیت
حکمرانی
مدل های تجاری
5ـ4- فلیکر بین فرهنگ مشارکتی و اتصال
یادداشت ها
فصل 6: یوتیوب: اتصال صمیمانه بین تلویزیون و به اشتراک گذاری ویدئو
6ـ1- مقدمه
6ـ2- اجرای خودکار: به اشتراک گذاری ویدئو، تلویزیون را به چالش می کشد
فناوری
کاربران و کاربرد
محتوا و شکل فرهنگی
6ـ3- دربرگرفتن: هدایت تلویزیون به جریان اتصال
مالکیت
حکمرانی
مدل های تجاری
6ـ4- یوتیوب به منزلة دروازه ای به فرهنگ متصل کننده
یادداشت ها
فصل 7: ویکی پدیا و اصل بی طرفی
7ـ1- مقدمه
7ـ2- برساخت فنی ـ فرهنگی اجماع
کاربران و کاربرد
فناوری
محتوا
7ـ3- یک دستگاه اجماعی بین دموکراسی و بروکراسی
ساختار مالکیت
حکمرانی
مدل تجاری
7ـ4- فضای غیربازاری در اکوسیستم؟
یادداشت ها
فصل 8: اکوسیستم رسانه های متصل کننده: محصور شدن، حصار کشیدن، اجتناب کردن؟
8ـ1- مقدمه
8ـ2- محصور شدن: مبنای الگوریتمی اجتماع گروی
فناوری
کاربران و کاربردها
محتوا
8ـ3- حصار کشیدن: ادغام عمودی و قابلیت عملکرد متقابل
ساختار مالکیت
حکمرانی
مدل های تجاری
8ـ4- عدم مشارکت؟
یادداشت ها
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات