× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

حیوانی که می خندد

بررسی تطبیقی جنبه های طنز در کلیله و دمنه و افسانه های ازوپ

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 468

کنگره : PA3858‏‫‬‭/ک9ح9 1395

دیویی : 398/2454

کتابشناسی ملی : 4586665

شابک : ‫‭978-600-03-0673-1

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 11,900 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

ادبیاتِ هر سرزمینی آکنده از قصه ها و افسانه های شنیدنی است؛ افسانه هایی که هریک حاکی از سیر اندیشه ها، باورها و تجربه های مردمان اعصار دور و آیینه های تمام نمای فرهنگ و تمدن اقوام و ملل اند.

در این میان، افسانه های تمثیلیِ حیوانات، بخش عمده ای را به خود اختصاص داده اند. این قسم از افسانه ها، از دیرباز و در تاریکی های تاریخ تمدن بشری، به دایرهٔ تفکرات انسان راه یافته و تاکنون نیز جایگاه خود را حفظ کرده اند، زیرا ارتباط انسان با حیوانات از بدو تاریخ آغاز شده است.

این ارتباطِ بسیار ساده حتی باعث شده انسان نگرشی خاص به حیوانات پیدا کند و گذشته و آینده خود را در پیوند با آن ها ببیند. تناسخ و باور به حلول روح انسان در حیوانات و بسیاری از اندیشه های خرافی دربارهٔ حیوانات از این نگرش ناشی شده است؛ پس بی تردید انسانی که همواره با جانوران تعامل داشته و برای بقا وابسته به آن ها بوده است از این موجودات به عنوان ملموس ترین ایده ها در خلق افسانه ها و داستان های عبرت آموز و خواندنی استفاده کرده است.

بیشتر این افسانه ها با شخصیت بخشی به حیوانات و نمایش آن ها مانند موجوداتی کاملا انسانی شکل گرفته اند و در بسیاری از آن ها زبان تمثیلی و اغلب طنزی به کار رفته تا حیوانات را کاریکاتور یا نمادی از انسان جلوه دهد و بتواند رذایل اخلاقی و تناقضات موجود در روابط انسان ها را به نقد بکشد.

به عبارتی، طنز، با خاصیت تیغ جراحی، زخم های عفونی روح بشر را می شکافد و منشأ دردهای معنویِ انسان را به رخ می کشد و با این شیوه، به حکم همیشگیِ خود، در اصلاح جامعه یاری می رساند. این شگرد ویژگیِ مشترک بسیاری از آثار ادبی جهان در مقولهٔ افسانه های حیوانات به شمار می آید. بررسی شگردهای به کار رفته در طنز این حکایات، راه های تازه ای را در مسیر رمزگشایی از ابعاد هنریِ آثاری از این دست پیش روی مخاطبان قرار می دهد.

زینب کوشکی در کتاب «حیوانی که می خندد» کوشیده است جنبه های طنز در «کلیله و دمنه» فارسی را طنز در افسانه های ازوپ، نویسنده یونان باستان که قصه های کودکانه و افسانه های عبرت آموز می نوشت مقایسه کند و وجوه اشتراک و افتراق آن ها را معرفی نماید.


گزیده کتاب:
در عموم افسانه ها با شخصیت بخشی به حیوانات آن ها را به شکل موجوداتی با خصایص کاملا انسانی معرفی می کنند، زبان تمثیلی غیر جد و به عبارتی زبان "طنز " غیر مستقیمی به کار رفته است تا حیوانات را به منزله کاریکاتوری از انسان، با همه خصایص بد و خوب انسانی، به نمایش در آورد و به این وسیله به نقد و نکوهش غیر مستقیم رذایل اخلاقی و تناقضات موجود در جوامع بپردازد.

به عبارتی، طنز، با خاصیت تیغ جراحی، زخم های عفونی روح بشر را می شکافد و منشا دردهای معنوی انسان را به رخ می کشد و با این شیوه، به حکم همیشگی خود، در اصلاح جامعه یاری می رساند. این شگرد ویژگی مشترک بسیاری از آثار ادبی جهان در مقوله افسانه های حیوانات به شمار می آید.

کتاب الکترونیکی

11,900 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 531

موضوعات

فهرست

مقدمه
پیشینه پژوهش
فصل نخست: طبقه بندی سخن غیر جد
1ـ1- حیوانی که می خندد
1ـ2- انواع خنده
1ـ3- انواع سخن غیر جد
1ـ3ـ1- طنز
1ـ3ـ1ـ1- طنز در غرب
1ـ3ـ1ـ2- طنز در ایران
1ـ3ـ1ـ3- انواع طنز
1ـ3ـ1ـ4- موضوع های طنز
1ـ3ـ1ـ5- شیوه های طنز
1ـ3ـ1ـ5ـ1- تحقیر یا کوچک کردن
1ـ3ـ1ـ5ـ2- بزرگ کردن
1ـ3ـ1ـ5ـ3- تقلید مضحک
1ـ3ـ1ـ5ـ4- طعنه یا کنایه طنزآمیز
1ـ3ـ1ـ5ـ5- نقل قول مستقیم
1ـ3ـ1ـ5ـ6- قلب اشیا و الفاظ
1ـ3ـ1ـ5ـ7- کاربرد صنایع ادبی
1ـ3ـ2- هزل
1ـ3ـ2ـ1- معانی هزل از دیدگاه شاعران و نویسندگان
1ـ3ـ3- هجو
1ـ3ـ3ـ1- موضوع و انگیزه هجو
1ـ3ـ3ـ2- هجو در ادبیات غرب
1ـ3ـ4- تفاوت های طنز و هزل و هجو
1ـ4- کمدی
1ـ5- زمینه های فردی و اجتماعی گرایش طنزپردازان به ایراد سخن غیر جد
1ـ6- نتیجه فصل
فصل دوم: قصه، افسانه، و تمثیل حیوانات
2ـ1- ادبیات عامیانه
2ـ1ـ1- قصه
2ـ1ـ2- افسانه
2ـ1ـ2ـ1- افسانه های حیوانات
2ـ1ـ3- تأثیر هم زیستی انسان با حیوانات در ادبیات
2ـ1ـ4- اعتقادات خرافی ایرانیان درباره حیوانات
2ـ2- مَثل و تمثیل
2ـ3- نماد
2ـ4- اسطوره
2ـ5- تفاوت تمثیل با نماد و اسطوره
2ـ6- انواع تمثیل
2ـ6ـ1- الگوری
2ـ6ـ2- پارابل
2ـ6ـ3- اگزمپلوم
2ـ6ـ4- پرووِرب
2ـ6ـ5- فابل
2ـ6ـ5ـ1- تفاوت فابل با الگوری و پارابل
2ـ6ـ5ـ2- معادل فابل در ادبیات فارسی
2ـ6ـ5ـ3- قدمت فابل
2ـ6ـ5ـ4- مشهورترین فابل های جهان
2ـ6ـ5ـ4ـ1- افسانه های ازوپ
2ـ6ـ5ـ4ـ2-کلیله و دمنه
2ـ6ـ5ـ4ـ3- افسانه های لافونتن
2ـ6ـ5ـ4ـ4- افسانه های کریلوف
2ـ6ـ5ـ4ـ5- دیگر مشاهیر فابل در آسیا، اروپا، و افریقا
2ـ7- نتیجه فصل
فصل سوم: طنز در افسانه های حیوانات
3ـ1- مقدمه
3ـ2- متل
3ـ3- شیوه های طنز در حکایات حیوانات
3ـ4- مشهور ترین حکایات طنزآمیز حیوانات در ادبیات فارسی
3ـ4ـ1- در ادبیات پهلوی
3ـ4ـ2- در آثار کهن فارسی
3ـ4ـ3- در آثار معاصر فارسی
3ـ5- مشهورترین افسانه های طنزآمیز حیوانات در آثار غربی
3ـ5ـ1- قلعه حیوانات جورج اورول
3ـ6- زمینه های تاریخی و اجتماعی ظهور طنز، در افسانه های ازوپ و کلیله و دمنه
3ـ7- نتیجه فصل
فصل چهارم: بررسی طنز در افسانه های ازوپ و حکایات کلیله و دمنه
4ـ1- طنز در کلیله و دمنه و افسانه های ازوپ
4ـ2- خلاصه حکایات کلیله و دمنه و تحلیل طنز در آن
4ـ2ـ1- تمهید بزرجمهر
4ـ2ـ2- باب برزویه طبیب
4ـ2ـ3- باب شیر و گاو
4ـ2ـ4- باب بازجست کار دمنه
4ـ2ـ5- باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو
4ـ2ـ6- باب بوف و زاغ
4ـ2ـ7- باب بوزینه و باخه
4ـ2ـ8- باب زاهد و راسو
4ـ2ـ9- باب گربه و موش
4ـ2ـ10- باب پادشاه و فَنزه
4ـ2ـ11- باب شیر و شغال
4ـ2ـ12- باب تیرانداز و ماده شیر
4ـ2ـ13- باب زاهد و میهمان او
4ـ2ـ14- باب پادشاه و برهمنان
4ـ2ـ15- باب زرگر و سیاح
4ـ2ـ16- باب شاهزاده و یاران او
4ـ3- خلاصه افسانه های ازوپ و تحلیل طنز در آن
فصل پنجم: بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و افسانه های ازوپ از نظر جنبه های طنز
5ـ1- شباهت های کلی دو اثر
5ـ1ـ1- حکایات متناظر
5ـ1ـ2- مضامین مشترک
5ـ1ـ3- «فابل» بودن بیشتر حکایات
5ـ1ـ4- شخصیت پردازی های مشترک
5ـ1ـ4ـ1- شخصیت های حیوانی مشترک
5ـ1ـ4ـ2- شخصیت های تمثیلی و غیر حیوانی مشترک
5ـ2- تفاوت های کلی دو اثر
5ـ2ـ1- حکایات نامتناظر
5ـ2ـ1ـ1.
5ـ2ـ1ـ2.
5ـ2ـ1ـ3.
5ـ3- شباهت ها و تفاوت های طنز در افسانه های ازوپ و کلیله و دمنه
5ـ3ـ1- اشتراکات طنز در دو اثر
5ـ3ـ1ـ1- قالب فابل
5ـ3ـ1ـ2- تناقض
5ـ3ـ1ـ3- پیام اخلاقی انتقادی
5ـ3ـ1ـ4- کاربرد مضامین مشترک با قابلیت طنز
5ـ3ـ1ـ5- طنز موقعیت یا وضع خاص پدیده ها
5ـ3ـ1ـ6- طنز کلامی
5ـ3ـ2- افتراقات طنز در دو اثر
5ـ3ـ2ـ1- طول حکایت
5ـ3ـ2ـ2- کاربرد طنز کلامی
5ـ3ـ2ـ3- کاربرد مضامین ممنوع و تابو
نتیجه گیری
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات