1 / 3

فلسفه تمدن نوین اسلامی

درس گفتارهایی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

خرید کتاب فلسفه تمدن نوین اسلامی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 7.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 248
7,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

تمدن نوین اسلامی یکی از مباحث روز و بسیاری جدی است که طی سال های اخیر ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است.

البته در این بین هستند کسانی که با انکار ظرفیت های منحصر به فرد اسلام ناب برای تمدن سازی و یا متعارض دانستن تمدن سازی با اهداف اسلام، خود و دیگران را از ورود به این ساحت محروم می کنند...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 248

کنگره : ‏‫‬‮‭DS۳۶/۸۵‏‫‬‮‭/غ۸ف۸ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‬‮‭۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

کتابشناسی ملی : 5003652

شابک : ‏‫978-600-03-1777-5‬

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

پیشگفتار
جلسۀ اول: مفهوم و مؤلفۀ اصلی تمدن
تأملی در مفهوم تمدن
نقطۀ مقابل تمدن
انسان و گرایش به حیات مدنی
ترجیح حیات مدنی و پویا به حیات بدوی و ساکن در اسلام
عنصر کلیدی در تبدیل یک تمدن به تمدنی برجسته، اثرگذار و فراگیر
اشکال تلقی فاکت از تمدن
نگاهی به رویکرد ضد تمدنی در غرب
فهم نادرست نیچه از فرهنگ و نسبت آن با تمدن
تعریف تمدن
جلسۀ دوم: ضرورت، تمایزات، تعریف و مراحل تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
اسلام و گرایش به تمدن سازی
تفاوت های تمدن اسلامی با تمدن های سکولار
تمدن؛ مرگ یا افول؟
تعریف تمدن نوین اسلامی
امکان تمدن نوین اسلامی
تمدن نوین اسلامی؛ محور و ساحت
مراحل شکل گیری تمدن نوین اسلامی
جلسۀ سوم: تعریف، مختصات و مراحل تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
ویژگی های تمدن نوین اسلامی
مؤلفه های اصلی تمدن نوین اسلامی
بسترها و لوازم اساسی شکل گیری تمدن نوین اسلامی
چشم انداز تمدن نوین اسلامی
عدم گرایش تمدن نوین اسلامی به سلطۀ سخت و نرم
امکان تحقق نظم سیاسی دولت ـ امت در تمدن نوین اسلامی
تفاوت تمدن نوین اسلامی با تمدن مهدوی (عج)
جلسۀ چهارم: ادوار تاریخی تمدن اسلامی و نسبت تمدن تاریخی و تمدن نوین
خلاصۀ جلسۀ قبل
دورۀ نطفه گذاری و ایجاد زیربنای تمدن اسلامی
1. مقدمه چینی برای شکل گیری یک تمدن عظیم
2. ظهور اسلام و نجات بشر از سقوط حتمی
3. قرآن، سرمایۀ اصلی تمدن اسلامی
4. تولد قانون مدنی ممتاز و پیشرفته، محصول حیات پر برکت پیامبر اعظم(ص)
5. امامت، تضمین کنندۀ تحقق رسالت نبی اکرم(ص)
6. مجاهدت ائمه(ع) برای خنثی سازی پروژۀ ثقیفه
7. نهضت علمی باشکوه امام صادق(ع)، نقطۀ عطفی در دوران پی گذاری تمدن اسلامی
تمدن درخشان قرن 4 و 5 هجری، مرهون نهضت علمی امام صادق(ع)
افول و غروب تمدن اسلامی برای چهار قرن متوالی
عصر صفوی و جهش تمدنی در عالم اسلام
قاجاریه و مرگ اندیشۀ تمدن ساز
انقلاب اسلامی، زنده کنندۀ تفکر تمدنی در عالم اسلامی
نتیجه گیری
جلسۀ پنجم: انسانِ در طراز تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
تفاوت انسان محوری در تمدن نوین اسلامی و انسان محوری در اندیشة مدرن
خودشناسی، مقدمۀ حرکت به سمت انسان در طراز تمدن نوین اسلامی
اصول هشت گانۀ انسان شناسیِ اسلامی
مختصات ده گانۀ انسان در طراز شکل گیری تمدن نوین اسلامی
پرورش، تنها راه ظهور مختصات ده گانه در انسان مسلمان
تعریف انسانِ در طراز تمدن نوین اسلامی
جلسۀ ششم: هویت و تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
مفهوم و اقسام هویت
فردگرایی یا جامعه گرایی؟
چند سؤال بنیادین در باب هویت
تکثر و تنوع فرهنگی در تمدن نوین اسلامی
دغدغۀ هویت در تمدن غربی
نقش تمدن نوین اسلامی در تقویت هویت
عوامل هویت بخش در تمدن نوین اسلامی
جلسۀ هفتم: فناوری و تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
مقدمه
تفاوت فناوری پیشامدرن و مدرن
ذات و روح فناوری
اندیشۀ اسلامی و فناوری
مرز میان فناوری خوب و بد
1. انطباق با ارزش های اخلاقی و احکام شرعی
2. دوستی و همراهی حقیقی با محیط زیست
3. دور نکردن بشر از حقیقت زندگی
4. حفظ کرامت انسانی
5. اجتناب از رفاه زدگی
6. دوری از سطحی گرایی و شیء انگاری زندگی
7. حفظ هویت شخصی بشر
8. مدیریت پذیری فناوری
امکان و مفهوم فناوری اسلامی
جلسۀ هشتم: فلسفۀ اسلامی و تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
فلسفه آغاز اندیشه ورزی نیست
آموزه های اسلامی عقلانی و اثبات پذیرند
بخش مهمی از فلسفۀ یونانی متأثر از تعالیم انبیای الهی است
نهضت ترجمه و ورود فلسفه به عالم اسلامی
ظهور سه مکتب عمده در فلسفۀ اسلامی
تعریف، موضوع، هدف و مختصات فلسفه
نسبت دین و فلسفه
رمز تداوم آزادی و استقلال فلسفه
فلسفه نوصدرایی و تمدن نوین اسلامی
فصل اول: مختصات و امتیازات فلسفۀ صدرایی
فصل دوم: مفهوم فلسفۀ نوصدرایی و ملاحظاتی دربارة آن
فصل سوم: فلسفۀ اسلامی و تمدن نوین اسلامی
جلسۀ نهم: فقه و تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
عقل و ناتوانی در پرکردن جای خالی شریعت
نیاز انسان مسلمان به دانش کشف تکالیف شرعی
مفهوم فقه
تطور مفهوم اجتهاد در تاریخ
قلمرو فقه
منابع و مصادر سه گانۀ حکم شرعی
تقسیمات فقه و انواع حکم شرعی
اصول فقه، منطق اجتهاد
قواعد فقهی و نقش آن در ساخت پایه های فقه
فقه و علوم انسانیِ اسلامی
فقه نظام ساز
فقه و تمدن نوین اسلامی
جلسۀ دهم: اندیشۀ سیاسی و تمدن نوین اسلامی
خلاصۀ جلسۀ قبل
نسبت دین و سیاست
دکترین امامت یا دکترین خلافت؟
مشروعیت دولت اسلامی در اسلام
نظم و قانون اجتماعی
مهم ترین مؤلفه های اندیشۀ سیاسی اسلام
یکم. نظم سیاسی امت ـ رهبر
دوم: دولت اسلامی؛ دولت حداقلی
سوم: تفکیک و توازن بخشی به مسئولیت ها
چهارم: مشارکت سیاسی
پنجم: آزادی
ششم: عدالت
هفتم: تقوای سیاسی
هشتم: امر به معروف و نهی از منکر
نهم : مردم داری
دهم: وحدت و انسجام
یازدهم: استقلال
دوازدهم: دفاع از مظلومان جهان
سیزدهم. سلطه ستیزی
چهاردهم: هم زیستی مسالمت آمیز
ویژگی های دولت اسلامی تمدن ساز
ویژگی های انسان و جامعۀ اسلامی تمدن ساز
ضمیمه: بررسی امکان شکل گیری تمدن نوین اسلامی با محوریت ایران
چکیده
مقدمه
فصل اول: اصول حاکم بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی
مفهوم تمدن اسلامی
دو رویکرد فرایندی و پروژه ای به تمدن
نسبت تمدن نوین اسلامی با تاریخ تمدن اسلامی
محور و میدان تمدن
فصل دوم: شرایط عمومی شکل گیری تمدن ها
شرط اول: بسترهای اجتماعی مساعد
شرط دوم: رهبری و دولت با کفایت
شرط سوم: اندیشۀ اجتماعی قوی و پیشرو
شرط چهارم: دستگاه عقلانیت مدنی
شرط پنجم: خط صعودی ابداعات علمی و فناوری
شرط ششم: قدرت مالی و سخت افزاری
شرط هفتم: قدرت رفع تزاحمات درونی و بیرونی
فصل سوم: ظرفیت های ایران اسلامی جهت ایفای نقش محوری در شکل گیری تمدن نوین
پانزده دلیل برای شکل گیری امکان تمدن نوین اسلامی
دلیل اول: سابقۀ درخشان تمدنی
دلیل دوم: خودباوری
دلیل سوم: عزم و اراده
دلیل چهارم: وحدت و انسجام
دلیل پنجم: دولت اسلامی باثبات و مقتدر
دلیل ششم: مردم سالاری دینی
دلیل هفتم: تفکر پخته
دلیل هشتم: پرشدن شکاف میان فکر و عمل
دلیل نهم: قدرت تولید سبک زندگی
دلیل دهم: ضعف روزافزون رقیب
دلیل یازدهم: نفوذ مؤثر در جهان اسلام
دلیل دوازدهم: قدرت غلبه بر ضعف ها و تهدیدها
دلیل سیزدهم: قدرت تغییر در معادلات جهانی
دلیل چهاردهم: تولید علم و فناوری
دلیل پانزدهم: ثروت و امکانات سخت افزاری
تنبیه
جمع بندی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات