کتاب هفت زمستان

گزیده داستان کوتاه هفتم دی ماه 1357

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 346.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 92

خلاصه کتاب هفت زمستان

کتاب هفت زمستان گزیده داستان کوتاه هفتم دی ماه 1357 قزوین به کوشش روح الله شریفی برای دفتر آفرینش های ادبی استان قزوین است.

بچه ها، به تبعیت از پدر و مادر خود، علیه شاه شعار دادند. شور و هیجان و طنین شعار جمعیت قابل توجه بود. همین موضوع، سر گروهبانی را که در خودروی نظامی حضور داشت جری کرد و به سرباز راننده خودرو دستور داد به سمتشان برود تا بترسند و متفرق شوند. سرباز که از دستور سرپیچید سرگروهبان وی را کنار زد و خودش پشت فرمان نشست و به سمت دانش آموزان، که هنوز در حال شعر دادن بودند، تخته گاز رفت. از میان یازده نفر دانش آموز مجروح، تعداد چهار نفر به شهادت رسیدند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 92

کنگره : PIR۴۲۴۹‭‏‫‬‮‭/ش۴ھ۷ ۱۳۹۷

دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸

کتابشناسی ملی : 5163036

شابک : 978-600-03-2253-3

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات