1 / 3

نقش رهبری اخلاقی

بر رفتار شهروند سازمانی

ناشر : متخصصان

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب نقش رهبری اخلاقی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 157
5,300 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

هدف کتاب حاضر بررسی نقش رهبری اخلاقی بر رفتار شهروند سازمانی باتوجه به نقش میانجی روانشناختی سازمانی است.

باتوجه به اینکه سرمایه ی انسانی مهمترین سرمایه ی سازمان است یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به آن پرداخته می شود رفتار شهروند سازمانی است که افراد به صورت دلخواه از خود بروز می دهند و معمولا به صورت رسمی مورد تشویق قرار نمی گیرند.همچنین رهبری اخلاقی یکی از روش های اساسی سازمان تلقی می شود.

چون رفتار مبتنی بر اخلاق، توسط عاملین ارائه خدمات موجب رضایت مشتری است و سود آوری مفیدی برای سازمان دارد باتوجه به موقعیت شغلی که داشتم برآن شدم که در خصوص رهبری اخلاقی و رفتار شهروند سازمانی بررسی کرده و رابطه ی آن ها را بدست آورم.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 157

کنگره : ‏‫‬‮‭HD۵۸/۷‏‫‬‮‭/خ۵۲ن۷ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‬‮‭۶۵۸/۳۰۰۹۵۵

کتابشناسی ملی : 5464497

شابک : ‭978-622-6237-42-0

سال نشر : 1397

فهرست

فهرست
فصل اول: مقدمات
اهمیت و ضرورت این پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
رفتار شهروند سازمانی
توانمندسازی روان شناختی کارکنان
رهبری اخلاقی
مدل مفهومی پژوهش
فصل دوم: تئوری های رهبری و رفتار شهروند سازمانی
مبانی نظری توانمندسازی روانشناختی کارکنان
تعاریف توانمندسازی
تاریخچه توانمندسازی
پیامد های توانمند سازی
رویکردهای توانمند سازی
مدل های توانمندسازی
مبانی نظری رهبری اخلاقی
تعاریف رهبری
نظریه های رهبری
نظریه های رفتاری
نظریه های جدید رهبری
رهبری اخلاقی
نظریه های اخلاقی
مولفه های رفتار شهروندی سازمانی
مقایسه ابعاد رفتار شهروندی عادی و رفتار شهروندی سازمانی
-نامشخص بودن حد فاصل بین ملزومات رسمی شغل و رفتارهای خودجوش
-افزایش فشارهای بازار و سطوح بالاتری از رقابت
- تعیین حد و مرز رفتار شهروندی سازمانی به وسیله ی سرپرستان و مدیران
رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی
نظریه پردازان و دیدگاههای نظری رفتار شهروندی سازمانی
-دیدگاه چستربارنارد در رفتار شهروندی سازمانی
-دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی
عوامل تاثیرگذار در بروز رفتار شهروندی سازمانی
-ویژگی های فردی و رفتار شهروندی سازمانی
-ویژگی های سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
آثاری منتشر شده در زمینه نقش رهبری اخلاقی بر رفتار شهروند سازمانی
آثار منتشر شده به زبان فارسی
آثار منتشر شده به زبان خارجی
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهاد

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات