نشریه دو هفته نامه مهر شماره (292)

ویژه سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی دو هفته نامه مهر شماره (292)

حجم دانلود: 15.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 8

معرفی دو هفته نامه مهر شماره (292)

ویژه سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

برخی آدم های هستند که هیچ گاه در آن حوزه ای که مشغول به کارند، باز نشسته نمی شوند مثل مرتضی سرهنگی؛ از بیست و یک سالگی شروع کرده به گردآوری و ثبت و ضبط ادبیات دفاع مقدس و هنوز که بیش از 60 سال از عمر با برکت او می گذرد، همچنان با همان شور و شوق روزهای اول، به کاین کار مشغول است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دو هفته نامه مهر شماره (292)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (292)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 8

شماره : 292

تاریخ نشر : 1398/02/10

نظرات درباره کتاب دو هفته نامه مهر شماره (292)