1 / 5

دانلود کتاب سیستم های اطلاعات سلامت معماری ها و راهبردها

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 11.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 411
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

پیشرفت های عصر حاضر در حوزه سلامت، انفجار اطلاعاتی را در این زمینه پدید آورده است. این گسترش روزافزون اطلاعات، در صورتی که به درستی مدیریت و ساماندهی شود، نوید ارائه خدمات سلامت بهتر و مؤثرتر را می دهد؛ در غیر این صورت مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را با هجمه ای از اطلاعات مواجه می کند که باعث اتلاف وقت و هزینه می شود.

بنابراین طراحی سیستم های اطلاعات سلامت به گونه ای که مدیریت نظام مندی از اطلاعات ارائه دهند می تواند تأثیر بسزایی در کیفیت ارائه خدمات سلامت و حتی کمک به پیشرفت علم پزشکی داشته باشد.

متخصصین اطلاعات سلامت در رشته های مختلف مانند فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی و مهندسی پزشکی با گرایش فناوری اطلاعات نیاز به دیدگاه جامعی از سیستم های اطلاعات سلامت دارند.

کتاب حاضر علاوه بر اینکه انواع مدل ها و چگونگی مدل سازی این سیستم ها را به تفصیل شرح می دهد، توصیف کاملی از کیفیت اطلاعات سلامت، مدیریت راهبردی اطلاعات و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت را بیان می کند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 411

کنگره : R۸۵۸‏‫‭/س۹ ۱۳۹۷

دیویی : 610/28

کتابشناسی ملی : 5324926

شابک : ‏‫‭978-600-369-115-5

سال نشر : 1397

فهرست

مقدمه مؤلفین
مقدمه مترجمین
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مؤسسات سلامت و پردازش اطلاعات
2-1- مقدمه
2-2- اهمیت پردازش اطلاعات در مراقبت سلامت
2-2-1- پردازش اطلاعات به عنوان عامل مؤثر بر کیفیت
2-2-2- پردازش اطلاعات به عنوان عامل موثر در هزینه
2-2-3- اطلاعات به عنوان عامل موثر در بهرهوری
2-2-4- دیدگاه کل نگر به بیمار
2-2-5- سیستم اطلاعات بیمارستان به عنوان حافظه و سیستم عصبی
2-3- پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-3-1- تأثیر بر کیفیت مراقبت سلامت
2-3-2- تأثیر بر اقتصاد
2-3-3- تغییر در مراقبت سلامت
2-4- اهمیت مدیریت اصولی اطلاعات
2-4-1- افراد و حوزه های تحت تأثیر
2-4-2- حجم پردازش اطلاعات
2-4-3- به اشتراک گذاشتن داده های مشابه
2-4-4- یکپارچه نمودن اطلاعات پردازش شده به منظور برآورده کردن نیاز به اطلاعات
2-4-5- بهبود کیفیت مراقبت از بیماران و کاهش هزینه ها
2-4-6- اصول پردازش نظام مند اطلاعات
2-5- مثال ها
2-5-1- دسترسی به دانش جهت ارتقاء میزان مراقبت از بیمار
2-5-2- پردازش اطلاعات در ثبت های بالینی
2-5-3- مصوبه سلامت الکترونیکی سازمان بهداشت جهانی (WHO)
2-5-4- اثر تخمینی سلامت الکترونیکی در جهت افزایش کیفیت و کارایی مراقبت از بیمار
2-6- تمرینات
2-6-1- میزان پردازش اطلاعات در بیمارستان های معمول
2-6-2- پردازش اطلاعات در بخش های مختلف
2-6-3- تمرین پردازش خوب اطلاعات
2-7- خلاصه
فصل سوم: اصول اولیه سیستم اطلاعات
3-1- مقدمه
3-2- داده، اطلاعات و دانش
3-3- سیستم های اطلاعات و مفاهیم آن
3-3-1- سیستم ها و زیرسیستم ها
3-3-2- سیستم های اطلاعات
3-3-3- اجزای سیستم های اطلاعات
3-3-4- معماری و زیرساخت های سیستم های اطلاعات
3-4- مدیریت اطلاعات
3-5- تمرینات
3-5-1- سیستم اطلاعات
3-5-2- وظایف سازمانی
3-5-3- اجزاء کاربردی
3-5-4- معماری و زیرساخت ها
3-5-5- مدیریت اطلاعات
3-6- خلاصه
فصل چهارم: سیستم های اطلاعات سلامت
4-1- مقدمه
4-2- سیستم های اطلاعات بیمارستانی
4-3- سیستم های اطلاعات سلامت فراسازمانی
4-4- پرونده الکترونیکی سلامت به عنوان جزئی از سیستم های اطلاعات سلامت
4-5- چالشهای سیستم های اطلاعات سلامت
4-6- مثال
4-6-1- معماری یک سیستم اطلاعات بیمارستانی
4-7- تمرینات
4-7-1- سیستم اطلاعات بیمارستانی به عنوان یک سیستم
4-7-2- خریداری یک سیستم اطلاعات بیمارستانی
4-7-3- سیستم های اطلاعات سلامت فراسازمانی
4-8- خلاصه
فصل پنجم: مدل سازی سیستم های اطلاعات سلامت
5-1- مقدمه
5-2- مدل ها و متامدل ها
5-2-1- تعاریف
5-2-2- انواع مدل ها
5-3- یک متامدل سه لایه برای مدل سازی سیستم های اطلاعات سلامت: 3LGM2
5-3-1- نمودارهای گروهی برای توصیف 3LGM2
5-3-2- 3LGM2-B
5-3-3- 3LGM2_M
5-3-4- 3LGM2-S
5-4- مدل های مرجع
5-5- مدل مرجع برای لایه دامنه سیستم های اطلاعات بیمارستان
5-6- تمرینات
5-6-1- نمونه ای از پیاده سازی وظایف سازمانی
5-6-2- 3LGM2 به عنوان یک متامدل
5-6-3- مدل سازی با 3LGM2
5-7- خلاصه
فصل ششم: معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی
6-1- مقدمه
6-2- لایه دامنه : داده های مورد پردازش در بیمارستانها
6-2-1- انواع موجودیت مرتبط با مراقبت از بیمار
6-2-2- انواع موجودیت مرتبط با منابع
6-2-3- انواع موجودیت مرتبط با بخش اداری
6-2-4- انواع موجودیت مرتبط با مدیریت
6-3- لایه دامنه: وظایف بیمارستانی
6-3-1- مراقبت از بیمار
6-3-3- اداره بیمارستان
6-3-4- مدیریت بیمارستان
6-3-5- آموزش و پژوهش
6-3-6- مستندسازی بالینی: یک وظیفه بیمارستانی؟
6-3-7- لایه دامنه: تمرینات
6-3-8-لایه دامنه: خلاصه
6-4- لایه ابزار منطقی: اجزای کاربردی
6-4-1- سیستم اداره بیمار
6-4-2- سیستم اسناد پزشکی
6-4-3-سیستم مدیریت و مستندسازی پرستاری
6-4-4- سیستم مدیریت بیماران سرپایی
6-4-5- سیستم ثبت دستورات پزشک یا سرویس دهنده
6-4-6-سیستم مدیریت داده بیمار
6-4-7-سیستم مدیریت اعمال جراحی
6-4-8-سیستم اطلاعات رادیولوژی
6-4-9- سیستم بایگانی و تبادل تصاویر
6-4-10- سیستم اطلاعات آزمایشگاهی
6-4-11- سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی
6-4-12- سیستم انبار داده ها
6-4-13- سیستم بایگانی اسناد
6-4-14- سایر اجزای کاربردی کامپیوتری
6-4-15- سیستم اطلاعات بالینی و سیستم پرونده الکترونیک بیمار به عنوان اجزای کاربردی جامع
6-4-16- اجزای کاربردی غیرکامپیوتری معمول
6-5- لایه ابزار منطقی: یکپارچه سازی اجزای کاربردی
6-5-1- طبقه بندی معماری ها در لایه ابزار منطقی
6-5-2-یکپارچگی
6-5-3- انواع یکپارچگی ها
6-5-4- استاندارد ها
6-5-5- فناوری های یکپارچه سازی
6-5-6- لایه ی ابزار منطقی: مثال
6-5-7- لایه ی ابزار منطقی: تمرینات
6-5-8- لایه ی ابزار منطقی: خلاصه
6-6- لایه ی ابزار فیزیکی: سیستم های فیزیکی پردازش داده
6-6-1- سرورها و شبکه های ارتباطاتی
6-6-2- مشتری ها
6-6-3- ذخیره سازی
6-6-4- سیستم های فیزیکی معمول پردازش داده غیر کامپیوتری
6-6-5- زیرساخت
6-7- لایه ی ابزار فیزیکی: یکپارچه سازی سیستم های فیزیکی پردازش داده
6-7-1- طبقه بندی معماری ها در لایه ی ابزار فیزیکی
6-7-2- یکپارچه سازی فیزیکی
6-7-3- مراکز محاسباتی
6-7-4- لایه ی ابزار فیزیکی: مثال
6-7-5- لایه ی ابزار فیزیکی: تمرین
6-7-6- لایه ی ابزار فیزیکی: خلاصه
6-8- مثال خلاصه سازی
6-8-1- سیستم های اطلاعات سلامت با قابلیت پشتیبانی از فرآیندهای تجاری بالینی
6-9- تمرینات خلاصه سازی
6-9-1- عملکردها و روندهای بیمارستانی
6-9-2- اجزای کاربردی و عملکردهای بیمارستانی
6-9-3- تیم های درمانی با چندین تخصص
6-9-4- نیازهای اطلاعاتی متخصصین مختلف در روند درمان
6-9-5- ساختارهای HIS
6-9-6- سرورهای ارتباطی
6-9-7- آناتومی و فیزیولوژی پردازش اطلاعات
6-10- خلاصه
فصل هفتم: ابعاد خاص معماری سیستم های اطلاعات سلامت فراسازمانی
7-1- مقدمه
7-2- لایه دامنه
7-2-1- ابعاد خاص وظایف بیمارستانی
7-2-2- وظایف سازمانی افزوده شده
7-3- لایه ابزار منطقی
7-3-1- یکپارچه سازی اجزای کاربردی
7-3-2- راهبرد های سیستم های پرونده الکترونیک سلامت
7-4- لایه ابزار فیزیکی
7-5- مثال ها
7-5-1- شبکه بهداشت ودرمان تایرولی(GNT)
7-5-2- معماری فناوری و سیستم های اطلاعات سلامت معلولین (VISTA)
7-5-3- زیرساخت اطلاعات مهندسی پزشکی فشارخون ژنتیکی
7-5-4- سیستم ملی اطلاعات سلامت کره
7-6- تمرینات
7-6-1- چالش های سیستم های اطلاعات سلامت فراسازمانی
7-6-2- راهبردهایی برای پرونده الکترونیکی سلامت فراسازمانی
7-6-3- اصطلاح «پرونده الکترونیکی سلامت»
7-6-4- سیستم های اطلاعات فراسازمانی در سایر بخش ها
7-7- خلاصه
فصل هشتم: کیفیت سیستم اطلاعات سلامت
8-1- مقدمه
8-2- کیفیت ساختارها
8-2-1- کیفیت داده ها
8-2-2- کیفیت اجزای کاربردی کامپیوتری و یکپارچه سازی آنها
8-2-3- کیفیت سیستم های فیزیکی پردازش داده
8-2-4- کیفیت معماری کلی HIS
8-2-5- تمرینات
8-2-6- خلاصه
8-3- کیفیت فرآیندها
8-3-1- یکبار ثبت و استفاده ی چندگانه از داده ها
8-3-2- عدم رونویسی از داده ها
8-3-3- حداقل سازی ابزارهای پردازش اطلاعات
8-3-4- کارایی تدارکات اطلاعاتی
8-3-5- پردازش اطلاعات بیمارمحور
8-3-6- تمرینات
8-3-7- خلاصه
8-4- کیفیت پیامدها
8-4-1- تحقق اهداف بیمارستان
8-4-2- تحقق انتظارات افراد مختلف ذی نفع
8-4-3- تحقق قوانین مدیریت اطلاعات
8-4-4- تمرینات
8-4-5- خلاصه
8-5- حفظ تعادل به عنوان یک چالش در مدیریت اطلاعات
8-5-1- تعادل بین همگن و ناهمگن
8-5-2- تعادل بین ابزارهای مبتنی بر کامپیوتر و غیرکامپیوتری
8-5-3- تعادل بین امنیت داده ها و فرآیندهای کاری
8-5-4- تعادل بین حداقل سازی عملیاتی و افزونگی عملیاتی
8-5-5- تعادل بین کیفیت مستندات و تلاش های مستندسازی
8-5-6- تمرینات
8-5-7- خلاصه
8-6- ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعات سلامت
8-6-1- فازهای معمول در ارزیابی
8-6-2- روش های معمول برای ارزیابی
8-6-3- تمرینات
8-6-4- خلاصه
8-7- نمونه های خلاصه شده
8-7-1- معیار مدیریت اطلاعات خدمات درمانی Baldrige
8-7-2- استانداردهای مدیریت اطلاعات کمیسیون مشترک
8-7-3- مطالعه ی Baby CareLink
8-7-4- رویکرد عمقی: نرخ افزونگی عملیاتی
8-8- تمرینات خلاصه شده
8-8-1- معیار ارزیابی
8-8-2- استانداردهای مدیریت اطلاعات کمیسیون مشترک
8-9- خلاصه
فصل نهم: مدیریت راهبردی اطلاعات در بیمارستان ها
9-1- مقدمه
9-2- مدیریت راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی اطلاعات
9-2-1- مدیریت اطلاعات
9-2-2- مدیریت اطلاعات در بیمارستان ها
9-2-3- مدیریت راهبردی اطلاعات
9-2-4- مدیریت تاکتیکی اطلاعات
9-2-5- مدیریت عملیاتی اطلاعات
9-2-6- رابطه بین مدیریت سرویس فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات
9-2-7- مثال
9-2-8- تمرینات
9-2-9- خلاصه
9-3- ساختارهای سازمانی مدیریت اطلاعات
9-3-1- مدیر ارشد اطلاعات
9-3-2- بخش مدیریت اطلاعات
9-3-3- مثال
9-3-4- تمرینات
9-3-5- خلاصه
9-4- برنامه ریزی راهبردی
9-4-1- وظایف
9-4-2- روش ها
9-4-3- طرح مدیریت راهبردی اطلاعات
9-4-4- مثال
9-4-5- تمرینات
9-4-6- خلاصه
9-5- نظارت راهبردی
9-5-1- وظایف
9-5-2- روش ها
9-5-3- مثال
9-5-4- تمرینات
9-5-5- خلاصه
9-6- هدایت راهبردی
9-6-1- وظایف
9-6-2- روش ها
9-6-3- مثال
9-6-4- تمرین
9-6-5- خلاصه
9-7- آخرین ولی نه کمترین: آموزش!
9-8- مثال های خلاصه سازی
9-8-1- نقص های مدیریت اطلاعات
9-8-2- خرابی شبکه کامپیوتری
9-8-3- مسؤولیت های مدیریت اطلاعات
9-8-4- اجرای ایمن اطلاعات سلامت و فناوری های همگرا
9-8-5- افزایش مرگ و میر پس از اجرای یک سیستم کامپیوتری دریافت دستور پزشک
9-9- تمرین های خلاصه سازی
9-9-1- مدیریت سیستم های اطلاعاتی دیگر
9-9-2- شروع و پایان مدیریت اطلاعات
9-9-3- گسترش سیستم های اطلاعات بیمارستان
9-9-4- نقص در سیستم اطلاعات بیمارستان
9-9-5 مرگ و میر افزوده
9-9-6- ارتباط مثال ها
9-9-7- مشکلات مدیریت عملیاتی اطلاعات
9-10- خلاصه
فصل دهم: مدیریت راهبردی اطلاعات در شبکه های خدمات بهداشتی-درمانی
10-1- مقدمه
10-2- توصیف شبکه های خدمات بهداشتی- درمانی
10-3- ساختارهای سازمانی مدیریت اطلاعات در شبکه های خدمات بهداشتی-درمانی
10-3-1- محوریت مدیریت اطلاعات در شبکه های خدمات بهداشتی-درمانی
10-3-2- شدت مدیریت اطلاعات در شبکه های خدمات بهداشتی-درمانی
10-4- انواع شبکه های خدمات بهداشتی-درمانی
10-5- مثال
10-5-1- سازمانهای اطلاعات سلامت منطقه ای
10-6- تمرین
10-6-1- شبکه مراقبت بهداشت و درمان پلاتزبرگ
10-7- خلاصه
فصل یازدهم: ملاحظات نهایی
فرهنگ جامع اصطلاحات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات