کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

5 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 5.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 206

خلاصه کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

کمیت های مورد استفاده برای اندازه گیری تابش های یونیزان اغلب بر مبنای آثار بیولوژیکی، فیزیکی و یا شیمیایی پرتو قرار دارند. این آثار تنها در اثر انتقال انرژی از پرتو به محیط تحت تابش و چگونگی توزیع آن در ماده بستگی دارد.

به عبارت دیگر آثار حاصل از انتقال مقدار معینی انرژی در یک جرم کوچک و یا توزیع همگن آن در یک جرم بزرگ، یکسان نمی باشد. بنابراین یک کمیت دوزیمتری برای کاربردهای مختلف می بایستی به صورت انرژی منتقل شده در واحد جرم، از ماده تعریف شود. البته چنین کمیتی در فصل های بعدی به صورت دقیق تر و با نام "دوز جذب" معرفی خواهد شد.

کمیت های دوزیمتری از تأثیر برخی ویژگی های میدان تابش بر محیط مادی به دست می آیند، بنابراین قبل از مطالعه این کمیت ها می بایستی ویژگی های میدان تابش و ضرائب برخورد آن ها با محیط های مادی بررسی گردد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 206

کنگره : R۹۰۶‏‫‬‮‭/ح‌۲م‌۲ ۱۳۹۶

دیویی : ۶۱۲/۰۱۴۴۸

کتابشناسی ملی : 5100138

شابک : 978-600-369-103-2

سال نشر : 1396

نظرات