1 / 3

بهینه سازی انرژی در شبکه های بی سیم

موضوعات


دانلود کتاب بهینه سازی انرژی در شبکه های بی سیم

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 76
4,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

محمد اسماعیلی توانسته است در کتاب بهینه سازی انرژی در شبکه های بی سیم، یک روش خوشه بندی ایستا را، جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر گره ها، معرفی کند. این روش منجر می شود مدیریت مصرف انرژی در شبکه های بی سیم راحت تر گردد.

محدودیت مصرف انرژی یکی از چالش های مهم در شبکه های بی سیم است به همین دلیل، تحقیقات بسیاری جهت یافتن راه حلی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر صورت گرفته است. یکی از روش های مطرح در این حوزه که هدف اصلی در کتاب بهینه سازی انرژی در شبکه های بی سیم است، خوشه بندی نام دارد. خوشه بندی تکنیکی است برای افراز شبکه به نواحی موسوم به خوشه، به طوری که مدیریت مصرف انرژی راحت تر شود.

گام اول در کتاب بهینه سازی انرژی در شبکه های بی سیم، تعداد بهینه خوشه هاست که باید محاسبه شود. کاهش فاصله ارسال در کاهش مصرف انرژی تاثیر به سزایی دارد. لذا سعی می شود تا جایگذاری خوشه ها در شبکه به گونه ای باشد که امکان انتقال داده از گره ها به چاهک با استفاده از ارتباطات چندگامی میسر شود.

در روش پیشنهادی، به منظور جایگذاری خوشه ها و با فرض دایره ای بودن محیط شبکه (به طوری که چاهک در مرکز شبکه قرار داشته باشد) شبکه به تعدادی حلقه متحدالمرکز تقسیم می شود. عرض حلقه ها یکسان است و مقدار آن طوری تعیین می شود که مصرف انرژی در ارتباط بین سرخوشه ها به حداقل برسد.

پس از تعیین تعداد بهینه خوشه ها و تقسیم شبکه به حلقه های متحدالمرکز، در هر حلقه متناسب با مساحت حلقه، سهمی از خوشه ها تخصیص داده می شود. این کار به توزیع منصفانه خوشه ها در شبکه منجر می شود و امید می رود که تعداد اعضای خوشه ها به طور متوسط با یکدیگر برابر باشد.

پس از جایگذاری سرخوشه ها، یک مدل خطی بهینه برای ارتباط چندگامی به چاهک فراهم می شود که در کتاب بهینه سازی انرژی در شبکه های بی سیم می خوانیم که چگونه مصرف انرژی را به حداقل می رساند. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی از کارایی قابل توجهی نسبت به سایر روش های خوشه بندی برخوردار است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 76

کنگره : TK7872‭‬‭ /ش2‏‫‭‮الف‬5 1395

دیویی : 004/6822

کتابشناسی ملی : 4261550

شابک : 978-600-8415-15-2

سال نشر : 11395

فهرست

پیشگفتار
فصل یکم: کلیات
بررسی موضوع
پیکره
فصل دوم: مدل مصرف انرژی
مقدمه
مدل مصرف انرژی
انرژی مصرفی برای ارسال داده
انرژی مصرفی برای دریافت داده
انرژی مصرفی در پردازنده
فصل سوم: روش های خوشه بندی
مقدمه
الگوریتم خوشه بندی LEACH
الگوریتم خوشه بندی LEACHC
الگوریتم خوشه بندی ELEACH
الگوریتم خوشه بندی HLEACH
خوشه بندی ایستا
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگوریتم ها
مقدمه
نقدی بر الگوریتم LEACH
نقدی بر الگوریتم LEACHC
نقدی بر روش خوشه بندی ایستا بهینه
فصل پنجم: روش پیشنهادی
مقدمه
خوشه بندی در روش پیشنهادی
تصحیح خوشه ها
نتیجه گیری
چشم انداز
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات