1 / 3

شناسایی آتش سوزی جنگل به کمک تکنیک های سنجش از دور

موضوعات


دانلود کتاب شناسایی آتش سوزی جنگل به کمک تکنیک های سنجش از دور

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 5.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 124
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

آتش سوزی در کشور یکی از اصلی ترین دلایل نابودی جنگل هاست. چراکه عوامل محیطی و انسانی برای این رخداد با توجه به بالا رفتن دمای هوا و کمبود بارندگی فراهم بوده و در اکثر موارد هنگامی آتش-سوزی شناسایی می شود که مهار آن نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد. از طرفی جبران این ویرانی ها و نابودی سرمایه های ملی دشوار و گاهی غیر ممکن می باشد. از این رو در الگوریتم پیشنهادی، هدف اصلی شناسایی آتش در ساعات اولیه شروع آن در نظر گرفته شده است.

آتش هنگامی رخ می دهد که عوامل محیطی مانند ماده سوختنی، رطوبت کم و دمای بالا فراهم گردد. از اینرو در تصویر ماهواره ای، آتش به معنای دمای بالای باندهای حرارتی بر مناطقی است که پتانسیل آتش هستند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 124

کنگره : SD421‏‫‭

دیویی : 363/379

کتابشناسی ملی : 5685363

شابک : 978-600-459-566-7

سال نشر : 1398

فهرست

فصل 1: مقدمه
1-1- پیشگفتار
١-2- ضرورت شناسایی نزدیک بهنگام آتش سوزی
١-3- مروری بر منابع موجود در رابطه با شناسایی آتش سوزی با تصاویر MODIS-
فصل 2: داده ها و پیش پردازش ها
٢-١- مقدمه
٢-٢- سنجندۀ MODIS-
2-2-1- اصول طراحی سنجندۀ MODIS-
٢-2-2- کاربردهای داده های سنجندۀ MODIS-
2-3- محصولات آتش MODIS-
2-4- منطقه مورد مطالعه
2-4-1- ویژگی جنگل های شمال
2-5- تصاویر مورد بررسی در الگوریتم پیشنهادی
2-6- پیش پردازش ها
2-6-1- حذف خطای Bowtie-
2-6-2- زمین مرجع کردن
2-6-3- خطای Striping-
2-4-6- تصحیح اتمسفری
2-6-5- تبدیل DN به رادیانس
2-6-6- تبدیل رادیانس به دما
2-7- نتیجه گیری از فصل 2
فصل 3: روش شناسی
3-1- مقدمه
3-2- الگوریتم ارائه شده توسط Kaufman-
3-3- الگوریتم ارائه شده توسط Giglio -
3-3-1- ماسک ابر و آب
3-3-2- تشخیص پیکسل پتانسیل آتش
3-3-3- تشخیص پیکسل آتش
3-3-4- استخراج هشدارهای اشتباه
3-3-5- محاسبه FRP-
3-4- الگوریتم ارائه شده توسط Philip-
3-5- الگوریتم ارائه شده توسط Wang -
3-5-1- ماسک ابر و آب
3-5-2- ماسک دود
3-5-3- استخراج پیکسل پتانسیل از پیکسل های واقع در منطقه پتانسیل
3-5-4- شناخت پیکسل آتش
3-5-5- مزایا و معایب الگوریتم پیشرفته
3-6- الگوریتم ارائه شده توسط Byun-
3-7- روش ارائه شده توسط Kushida-
3-8- روش ارائه شده توسط Yong Huh-
3 -9- مقایسه و جمع بندی الگوریتم های توصیف شده
3-9-1- مقایسه الگوریتم Kaufman و الگوریتم Giglio-
3-9-2- مقایسه الگوریتم Giglio و الگوریتم Philip-
3-9-3- مقایسه الگوریتم Giglio و الگوریتم Wang-
3-9-4- مقایسه روش Giglio و روش Byun -
3-9-5- مقایسه روشGiglio و Young Huh-
3-10- روش ارائه شده
فصل 4: پیاده سازی و تجزیه و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه
4-2- شناسایی پیکسل آتش
4-2-1- باندهای مناسب برای شناسایی آتش
4-3- مراحل الگوریتم پیشنهادی
4-3-1- ماسک ابر و آب
4-3-2- ماسکNDVI-
4-3-3- ماسک شناسایی تغییرات
4-3-4- شناسایی پیکسل پتانسیل آتش
4-3-5- انجام تست حدی مطلق
4-3-6- تشکیل پنجره حاوی پیکسل های معتبر در اطراف پیکسل پتانسیل آتش
4-3-7- انجام تست نسبی
4-4- ارزیابی
4-5- پیاده سازی
4-5- معتبرسازی و تجزیه و تحلیل نتایج
4-7 نتیجه گیری
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-2 پیشنهادات
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات