کتاب این یک هدیه است

3 از 1 نظر

کتاب صوتی

حجم دانلود: 15.7 مگا بایت

خلاصه کتاب این یک هدیه است

اردک کوچولو نوکش رو باز کرد و شیرجه زد توی برکه.

از اونجایی که هنوز نوکش باز بود مقداری از آب رو قورت داد ولی توجهی نکرد.

اردک کوچولو به شنا کردن ادامه داد و شالاپ شلوپ زیادی راه انداخت.

اون موج هایی تو آب درست کرده بود که انگار یک فواره ست.

چند لحظه بعد یه چیزی توی خشکی کنار رودخونه توجه ش رو جلب کرد.

دوستش سگ آبی رو دید که بین علف ها میگشت و دنبال یه سایه بود و در همون حالت با پنجه هاش چشم هاش رو گرفته بود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات