کتاب بررسی نظام حقوقی حمایت از فناوری‌های نو در ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 853.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 167

خلاصه کتاب بررسی نظام حقوقی حمایت از فناوری‌های نو در ایران

سمیه علی اکبری در کتاب بررسی نظام حقوقی حمایت از فناوری های نو در ایران، به بررسی راه های ایجاد، آثار و احکام در مالکیت فکری و نظام حقوقی مالکیت فکری و فناوری نوین پرداخته و راهکارهایی با استفاده از موازین قانونی برای رفع نواقص و خلأهای قانونی ارائه کرده است.

با توجه به اهمیت وجود و توجه ویژه به فرهنگ سازی و اجرای قوانین حمایتی از مالکین ایده های نوآورانه و برخورد با متخلف قوانین مذکور در کشور های پیشرفته، محقق بر آن است که با بررسی، کشف و تجزیه و تحلیل قوانین حقوقی حمایت معنوی و مادی از فناوری های موجود در ایران از طریق کمک گرفتن از فناوران صنایع دانش بنیان کشور، در ابتدا قوانین حمایت از فناوری های نو در ایران را بررسی و رسیدن با بررسی قوانین حمایت از فناوران و مشخص نمودن سازمان های ذی ربط حدود حمایت های از صاحبان ایده را در ایران مشخص و در همین بررسی موارد حمایت های تکراری از سوی سازمان های مختلف غیر همسو درباره کارهای حمایتی (مانند مراکز رشد سازمان ها و پارک های علم و فناوری) موازی کارها حلقه های مفقوده حمایتی و مشکلات نشسسته بر سر راه ثبت مالکیت های فکر ی و صنعتی، فناوری های نو و دانش بنیان را مشخص و با ارئه راهکارهای علمی و منطقی طی طریق صحیح در جاده فناوری را سهل و گامی را در جهت آبادانی و پیشرفت کشور عزیزمان برداشته باشیم.

در بخشی از کتاب بررسی نظام حقوقی حمایت از فناوری های نو در ایران می خوانیم:

هرگاه بیش از یک شخص بطور چشمگیر در ایجاد و تحقق یک ابداع نقش داشته باشند، باید با آن ها بعنوان مخترعین مشترک رفتار شود، اگر مخترعین مشترک همان متقاضیان باشند، اختراع بطور مشترک بنام همۀ آن ها به ثبت خواهد رسید. همانطور که در بند ب مادۀ 5 ق. ث. ا. ط. ع. ت حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و مدت حمایت شامل حقوق مادی و معنوی تمام پدیدآورندگان می شود.

کنوانسیون پاریس و موافقتنامۀ تریپس و همچنین قوانین داخلی اعم از قانون ثبت اختراعات حاوی هیچ مقررات و نص صریحی دربارۀ مدت حمایت از آفرینۀ صنعتی مشترک نمی باشند و اما مدت عادی حمایت از حقوق مادی در آفرینه های صنعتی در انواع آن متفاوت می باشد.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی هیچ مقرراتی در رابطه با مدت حمایت از اختراع به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامۀ تریپس، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه پایان نخواهد یافت. در قانون اختراعات ژاپن و آمریکا مدت حمایت از اختراع بیست سال است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 167

کنگره : ‏‫‬‮‭KMH1155‏‫‮‭‏‫‬‮‭/ع8ب4 1396

دیویی : ‏‫‬‮‭346/55068

کتابشناسی ملی : 4701761

شابک : 978-600-8796-11-4

سال نشر : 1396

نظرات