× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران

نوع اثر : کتاب

ناشر : قانون یار

نویسنده :

صفحات کتاب : 154

کنگره : HV6049‏‫‬‮‭/ح2ت7 1396

دیویی : 364/30955

کتابشناسی ملی : 4692768

شابک : 978-600-8796-02-2

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

در کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران نوشتۀ عاطفه حاذق، به بررسی تعریف تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است.

مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد و تکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات و تغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیروی از حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس مرز بین تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران «وجود حکم محکومیت قطعی کیفری» بود.

پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم و بدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد و به ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند و برخی دیگر چنین تصور می کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده، در واقع مرز بین تعدد و تکرار را به جای «محکومیت قطعی کیفری» قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 «اجرای مجازات سابق» در قانون جدید دانسته.

همانطور که در متن مقاله خواهیم دید، این دو نظر هیچکدام صائب نیستند. نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است و نه مرز تعدد وتکرار «اجرای مجازات جرم قبلی». اساسا با قانون فعلی، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتکرار تعاریف خاص خود را دارند. تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» وتعدد جرم عبارت است از «ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد.

علاوه بر این مقنن پس از انقلاب در اقدامی ابداعی که در قوانین کیفری قبلی ایران بی سابقه بوده است، تعدد مادی جرم را به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه تقسیم کرده که در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادی به آن وارد گردیده. همچنین مقنن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم ونیز در حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده؛ اماّ معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیادی شده است. که نمونه آن را می توان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه نمود. که در متن پایان نامه به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقاد آمیزی که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.

در بخشی از کتاب تعدد و تکرار جرم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران می خوانیم:

ماده 48 قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد. دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید» مطابق این ماده تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا باز دارنده سابق»

همانطور که ملاحظه می شود این ماده بر خلاف ماده 24 قانون قانون مجازات عمومی سابق و نیز تعریف پذیرفته شده در حقوق برخی از کشورها که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانند. صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم» قبلی می داند و بر این اساس اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری وقبل از اجرای مجازات یا حتی در حال تحمل مجازات مرتکب جرمی شود. ارتکاب جرم دوم او از باب تکرار نبوده، صرفا یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده است. این تبصره مقرر میدارد: «هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید»

کتاب‌الکترونیکی

8,000 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 125

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: تعاریف اصطلاحات و مفاهیم
-1-2-1 مفاهیم
1-2-2- تعریف جرم و ذنب
1-2- 3- مفهوم جرم و ذنب از نظر فقهی:
1-2-4- مفهوم جرم و ذنب از نظر حقوقی
گفتارسوم: تعریف و مفاهیم مجازات
1-3-1- مفهوم لغوی مجازات
1-3-2- مفهوم حقوقی مجازات
1-3-3-: تحمیلی بودن مجازات بر شخص مجرم
گفتار چهارم: مفهوم لغوی فقه:
یادآوری
گفتارپنجم: مفهوم اصطلاحی فقه
گفتارششم: مفهوم لغوی حقوق
گفتارهفتم: مفهوم اصطلاحی حقوق
نتیجه گیری
فصل دوم: تعدد و تکرار جرم و مجازات و تشدید آن در فقه و حقوق
گفتار اول: تعدد و تکرار جرم
تعدد جرم
2-1-1- در حقوق کیفری ایران تعدد جرم چیست؟
2-1-2- انواع تعدد جرم
2-1-3- تعدد مادی یا واقعی جرم:
2-1-4- تعدد واقعی به یکی از صورت های ذیل اتفاق می افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگری است.
2-1-4-1- جرایم ارتکابی مختلف باشند؛
2-1-4-2- جرایم ارتکابی مختلف نباشند:
2-1-5- اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد؛
گفتار دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم
گفتار سوم: شرایط تحقق تعدد واقعی جرم
گفتارچهارم: شرایط تحقق تعدد جرم:
گفتار پنجم: نمونه هایی از تعدد جرم که در جوامع بشری شایع می باشد
2-5-1- تعدد جرم نسبت به ترک انفاق
2-5-2- تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
2-5-3- تکرار جرم در حدود
گفتارششم: شیوه های اجرای مجازات در حقوق جزا:
2-6-1- جمع مادی مجازاتها
2-6-2- عدم جمع مجازات ها(مجازات جرم اشد)
تأمین عدالت:
گفتار هفتم: تعریف تکرار جرم
2-7-1- اقسام تکرار جرم
2-7-1-1- تکرار جرم خاص
2-7-1-2- تکرار جرم عام
2-7-2- وجود افتراق تعدد جرم و تکرار جرم
2-7-3- عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی
گفتار هشتم: تفاوت تکرار با تعدد جرم:
گفتار نهم: مقایسه تکرار جرم با تعدد جرم
گفتار دهم: تشدید مجازات
2-10-1- عوامل تشدید مجازات:
2-10-2- شیوه های تشدید کردن مجازات
2-10-3- عوامل قضایی تشدید مجازات
2-10-3- عوامل قانونی در تشدید مجازات
2-10-3-1- جهات عینی در تعیین و تشدید مجازاتها
2-10-3-2- جهات شخصی درتعیین و تشدید مجازات ها
2-10-3-3- جهات اختصاصی در تعیین وتشدید مجازات ها
2-10-3-4- جهات عمومی در تعیین و تشدید مجازاتها
گفتاریازدهم: تحمیل مجازات بر شخص مجرم
نتیجه گیری:
فصل سوم: احکام تعدد و تکرار جرم از نظر فقهی و حقوقی در (حدود،قصاص)
گفتار اول: موارد تعدد جرم در حدود
گفتار دوم: تعدد در زنا
3-2-1- تعدد مادی در زنا
3-2-1-1- تعدد مادی زناهای متشابه در فقه خاصه
دلایل گروه اول (نظر مشهور) عبارت است از:
3-2-1- 2- تعدد مادی زناهای متشابه در فقه عامه
3-2-1-3- تعدد مادی زناهای مختلف در فقه امامیه
3-2-1-4- تعدد مادی زناهای مختلف در فقه عامه
گفتار سوم: تعدد اعتبار در زنا
3-3-1- تعدد اعتباری زنا در فقه امامیه
3-3-2- تعدد اعتباری زنا در فقه عامه
گفتار چهارم: تعدد در سرقت حدّی
3-4-1-تعدد سرقت حدی در فقه امامیه
3-4-2- تعدد سرقت حدی در فقه اهل سنت
گفتار پنجم: تعدد جرم قذف
3-5-1- تعدد مادی جرم قذف در فقه و حقوق
3-5-2- فرق میان قذف، افتراء و توهین
3-5-3- حکم تکلیفی قذف
3-5-4- حکم حقوقی قذف
3-5-5- حکم وضعی قذف
3-5-6- شأن نزول حکم تکلیفی و حقوقی قذف در اسلام
3-5-7- اقسام قذف
3-5-8- شرایط قاذف
3-5-9- شرایط مقذوف
3-5-10- تکرار قذف
3-5-11- یکسانی حکم قذف و اجرای آن در مطلق قاذفین
3-5-12- حقیقت حدّ قذف
3-5-13- کیفیت ارث بری حدّ قذف با سایر حقوق فرق دارد
3-5-14- اثر منفی قذف در شخصیت قاذف
3-5-15- آثار تخریبی قذف در مقذوفین
3-5-16- تعداد اعتباری جرم قذف در فقه و حقوق
3-5-17- تعدد مادی و اعتباری قذف در فقه عامه
گفتار ششم: تعدد در جرم شرب خمر
3-6-1-تعدد شرب خمر در فقه امامیه
3-6-2-تعدد شرب خمر در فقه عامه
گفتارهفتم: تعدد در جرم محاربه
گفتارهشتم: تعدد جرم در قصاص
3-8-1- تعدد در قصاص نفس
3-8-1-1- تعدد قصاص نفس در فقه امامیه
3-8-1-2- قتل بیش از یک نفر توسط شخص واحد
3-8-1-3- قتل زن حامله با فرزندش
گفتارنهم: تعدد قصاص نفس در فقه عامه
گفتار دهم: تعدد در قصاص عضو
3-10-1- تعدد قصاص عضو در فقه امامیه
3-10-1-1- قطع تعاقبی دستهای جماعتی
3-10-1-2- قطع گوش با حس شنوایی
3-10-1-3- قطع دست راست دو نفر
3-10-1-4- قطع بندهای بالایی و وسطی انگشتان دونفر
3-10-1-5- قطع انگشتان دست راست شخصی و قطع دست راست شخص دیگری
3-10-1-6- قطع دست از مفصل به همراه بعض از ذراع
گفتار یازدهم: قصاص عضو در فقه اهل سنت:
3-11-1- جنایات متعدد بر شخص واحد و اشخاص مختلف
گفتار دوازدهم: تعدد در قصاص نفس و عضو
3-12-1- تعدد قصاص نفس و عضو در فقه امامیه
3-12-1-1- قاتل و جارح واحد هستند
3-12-1-2- قطع دست یکی و قتل دیگری
3-12-1-3- قطع دست ذمی توسط مسلمان که منجر به فوت شود
گفتار سیزدهم: تکرارجرم در قصاص
3-13-1- تکرار قصاص نفس و عضو
3-13-2- مسقطات قصاص
3-13-2-1- عدم وجود محل
3-13-2-2- عفو
گفتار چهاردهم: تعزیر درصورت اسقاط قصاص
نتیجه گیری
فصل چهارم: احکام تعدد جرم از نظر فقهی و حقوقی در (دیات، تعزیرات)
گفتار اول: موارد تکرار جرم در دیات:
گفتار دوم: موارد تکرار جرم در تعزیرات
گفتار سوم: تکرار در جرائم مستوجب تعزیز( از دیدگاه قانون مجازات اسلامی)
گفتارچهارم: بررسی تکرار جرم با توجه به ماده 48 قانون مجازات
گفتارپنجم: شرایط تحقق تکرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی
4-5-1- اجرای حکم قبلی
4-5-2- تکرار جرم عام و تکرار جرم خاص
4-5-3- تکرارجرم موقت و تکرارجرم دائم و مؤبّد
4-5-4- تکرار جرم ساده و تکرار جرم به عادت
4-5-5- تکرارجرم در جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی
گفتارششم: تعدد مسبوق به تکرار وشرایط آن
4-6-1- سابقه اعمال مجازات تعزیری و یا بازدارنده مرتکب
4-6-2- ارتکاب دو یا چند جرم قابل تعزیر یا دارای مجازات بازدارنده، بعد از تحمل مجازات تعزیری
4-6-3-: نحوه عملکرد دادگاه در تعدد مادی مسبوق به تعزیر
گفتارهفتم: مصادیق تکرار جرم در قوانین کیفری (تعزیرات)
4-7-1- تکرار جرم سرقت ( موضوع ماده 664 قانون مجازات)
4-7-2- امتناع از انجام وظایف قانونی ( موضوع ماده 597 قانون مجازات )
4-7-3- رانندگی بدون گواهینامه رسمی و یا تصدی وسایل موتوری (موضوع ماده 733 قانون مجازات)
4-7-4- تغییر در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه ( موضوع ماده 724 قانون مجازات)
4-7-5- تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه (موضوع ماده 58 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران)
4-7-6-وارد کردن وساختن مواد دارویی (موضوع ماده 15 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)
4-7-7- تکرار قرار گرفتن دو زن زیر یک پوشش (موضوع ماده 134قانون مجازات)
گفتارهشتم: مصادیق تکرارجرم در فقه (تعزیرات)
4-8-1- تکرار در وطی بهائم
4-8-2-تکرار درجرم اجتماع اجنبیئین
منابع ومآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات