کتاب سیاست نامه ی سعدی

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 1.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 168

خلاصه کتاب سیاست نامه ی سعدی

معرفی کتاب سیاست نامه ی سعدی

یکی از معانی سیاست، تدبیر ساختارها در زندگی روزمره است. منظور از ساختارها، عوامل عینی و ذهنی ای است که از تاریخ به بشر ارث می رسند، در متغیرهایی ریشه دارند که مشاهده شدنی نیستند و خارج از ارادۀ انسان رفتارهای او را جهت دهی می کنند. برای نمونه در ساختارهای قدرتی چون نظام سیاسی، نهادهای سیاسی، سازمان ها و اداره ها شیوۀ حکمرانیْ بیرون از ارادۀ انسان ها قرار دارد، اما رفتارها را جهت می دهد. 

همین طور ساختارهای لذت، معیشت و فرهنگ نیز همچون میدانی مغناطیسی رفتار انسان ها را سامان دهی می کند. بنابرین در این پژوهش سیاست را تدبیر ساختارها معنا می کنیم. برنامه، طرح و شیوه ای که هر فرد برای غلبه بر ساختارها انتخاب می کند سیاست روزمرۀ او را تعیین می سازد. همۀ انسان ها دارای سیاست روزمره هستند به این معنا که برای امور زندگی دم دست و سادۀ خود سیاست به کار می برند. 

روح الله اسلامی بر اساس ترسیمی که سعدی از چهره سیاست و فهم قدرت کرده است به توصیف و نقد ساختارهای سیاسی و قدرت در جامعه ایرانی پرداخته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 168

کنگره : ‏‫‬‭PIR5212‏‫‭/‮الف‬5س9 1397

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬8/62

کتابشناسی ملی : 4957425

شابک : 978-600-8942-18-4

سال نشر : 1397

نظرات