1 / 3

ترجمه و شرح رساله فی اتصاف الماهیه بالوجود

موضوعات


دانلود کتاب ترجمه و شرح رساله فی اتصاف الماهیه بالوجود

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 262.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 50
1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاضر، ترجمه و شرح رساله (فی اتصاف الماهیه بالوجود) اثر «صدرالمتالهین شیرازی» است. متن عربی این کتاب مأخوذ از چاپ سنگی کتاب رسائل فلسفی «صدرالمتالهین» است و به همین دلیل در ابتدای کتاب اصل متن آورده شده است. این رساله در اصل پاسخ به اشکال قاعده فرعیه است که ابتدا «صدرالمتالهین» نظرات بزرگانی همچون «امام فخر رازی»، «سید سند» و «علامه دوانی» را در پاسخ به این اشکال بیان نموده و سپس پاسخ خود را در سه دلیل بیان می‌نماید که ماحصل آن این است که اصلاً اتصاف ماهیت به وجود ثبوتی لشی نیست بلکه فقط ثبوت الشی است. در شرح این رساله سعی شده عیناً بر اساس متن، مطلب بیان شود و به وجهی متن به‌صورت مبسوط در شرح آمده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 50

فهرست

مقدمه
رسالة فی اتصاف الماهیة بالوجود
ترجمه رساله اتصاف ماهیت وجود
تعلیق رساله اتصاف ماهیت بوجود.
هلیه بسیطه وهلیه مرکبه:
قاعده فرعیه
اقوال مختلف در پاسخ به اشکال قاعده فرعیه
نظریه اول:
نظریه دوم:
نظریه سوم:
نظریه چهارم :
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
پاسخ های صدرالمتالهین به اشکال قاعده فرعیه
فصل:
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات