1 / 3

چرا پرندگان بال و پر رنگی دارند؟


دانلود کتاب چرا پرندگان بال و پر رنگی دارند؟

نوع محصول: کتاب صوتی
حجم دانلود: 10.9 مگا بایت
دانلود رایگان

خلاصه اثر

کتاب صوتی چرا پرندگان بال و پر رنگی دارند؟ اثر می می ساموئل، افسانه ای کودکانه درباره بال و پر رنگارنگ پرندگان است.

زمان های دور، پر و بال پرندگان، رنگی نبود. پر و بال آن ها، تیره و کدر بود و قشنگ به نظر نمی رسید. روزی، یک فرشته مهربان و خدمتکارانش به زمین آمدند. آن ها تصمیم گرفتند به رودخانه ای بروند و آب تنی بکنند. چشمشان به پرنده هایی افتاد که کنار رودخانه، روی شاخه های درختان نشسته بودند و با شادی جیک جیک می کردند.

خدمتکاران فرشته مهربان گفتند: چقدر این پرنده ها زشت هستند. چرا بال و پرشان، کدر است؟ فرشته مهربان از حرف خدمتکارانش ناراحت شد و چیزی نگفت. بعد از مدتی، فرشته مهربان با ذوق و شوق فریاد زد و گفت: بهتر نیست پر و بال پرندگان رنگی باشد؟ خدمتکاران فرشته با تعجب به هم نگاه کردند و گفتند: اگر پر و بال آن ها رنگی باشد، زیباتر به نظر می رسند، اما چه جوری می شود پر و بالشان را رنگی کرد؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : به من بگو چرا؟

نظرات