کتاب مدیریت پروژه پایدار

ارزیابی سیستم های پایداری در مدیریت پروژه

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 3.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 140

خلاصه کتاب مدیریت پروژه پایدار

صنعت ساختمان یکی از مهم ترین صنایعی است که به دلیل عدم مدیریت صحیح پروژه های ساخت تهدیدی برای توسعه پایدار به شمار می آید و یکی از بخش هایی می باشد که باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تولید گازهای گلخانه ای می شود.

آخرین راهبرد برای حل مسائل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی (منطقه ای و محلی) طی دهه های گذشته، ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می باشد که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است.

در این رویکرد هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. مدیران پروژه با ارتقاء سطح دانش خود و به کارگیری فاکتورهای کلیدی توسعه پایدار در مدیریت پروژه ها می توانند اثرات منفی و مخرب وآلودگی های زیست محیطی ناشی از پروژه های ساختمانی را با صرف هزینه های کمتری کاهش دهند.

در هر کشوری بخش زیادی از بودجه سالانه و انرژی مصرفی، در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین بخش زیادی از زباله ها نیز از همین صنعت ناشی می شود. در بسیاری از کشور های پیشرفته آیین نامه ها، قوانین و سیستم هایی جهت بررسی پروژه های ساختمانی ازحیث پایداری وجود دارد. روند توسعه فعلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه واز جمله کشور ما، هنوز تا رسیدن به نقطه سازگاری با محیط زیست فاصله زیادی دارد.

جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار لازم است توجه به مسائل زیست محیطی در کنار جنبه های کارکردی اجتماعی و اقتصاد، به طور گسترده توسط معماران، پژوهشگران، مهندسان، مدیران پروژه و دیگر گروه هایی که مسئول تصمیم گیری اساسی در مراحل مختلف اجرای پروژه های ساخت و ساز می باشند، مورد اهمیت قرار گیرد. تا به امروز بیشتر مباحث پایداری در مدیریت پروژه، بر روی نوع پروژه متمرکز بوده است.

ولی تحقیقات نشان می دهد که فرایند مدیریت پروژه، خود بسیار حیاتی و مهم می باشد ونیاز است تا ملاحظات پایداری در چرخه مدیریت پروژه تعبیه شود. در این کتاب مطالبی ارائه گردید که می توان با آن الزامات پایداری در پروژه های ساخت را بر پایه استانداردهای جهانی با حوزه های دانشی مدیریت پروژه تلفیق نمود و در مدیریت پروژه های ساخت بکار بست.

بدیهی است که اولویت بندی و رتبه هریک از این الزامات با توجه به شرایط محیطی وموقعیت جغرافیایی سایت پروژه متفاوت خواهد بود. در این کتاب الزامات بر پایه استانداردهای معتبر پایداری در پروژه های ساخت و با توجه به شرایط و موقعیت کلی جغرافیایی ایران ارزیابی و رتبه بندی گردیده است.لازم به ذکر است که این کتاب به هیچ عنوان قصد ندارد نقشه راه مدیریت پروژه را ترسیم نماید.

بلکه با فرض آنکه مهندسان ومدیران پروژه از تخصص لازم و کافی در دانش مدیریت پروژه برخوردارند، صرفا به شناسایی و تاثیرعوامل پایداری در مدیریت پروژه های ساخت پرداخته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 140

کنگره : HD۶۹ ‭

دیویی : ۶۵۸/۴۰۴

کتابشناسی ملی : 5716531

شابک : 978-600-247-843-6

سال نشر : 1398

نظرات