1 / 3

خانواده و کودکان

با نیازهای ویژه

موضوعات


دانلود کتاب خانواده و کودکان

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 4.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 522
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

انسان، به حکم فطرت خود تشنۀ شناخت است و همواره می خواهد بداند، بشناسد و پدیده ها را تفسیر کند. در این راستا اکثر پدران و مادران تمایل دارند هر وقت فرصت کردند دربارۀ نقش ها و وظایف خود بیشتر آگاه شوند و دربارۀ تعلیم و تربیت فرزند یا فرزندانشان به تفکر بپردازند.

بدیهی است شناخت، لازمۀ هر حرکت هدفمند و جهت دار است و در این رهگذر تنها سرمایۀ ارزشمند انسان، قدرت اندیشیدن و تفکر اوست که می تواند تحول ایجاد کند و انسان را تولدی تازه بخشد (افروز، 1390).

شناخت به معنای آگاهی است و قرآن مجید صریحاً به ما می فرماید:"از آنچه بدان علم و آگاهی نداری، پیروی مکن" (سورۀ اسرا، آیۀ 36). همچنین در روایات ائمه معصومین (ع) علم و دانش به عنوان غذای روح معرفی شده است. در نگاه اسلام، مرزی برای علم و شناخت وجود ندارد، به طوری که خداوند به حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید:" و بگو پروردگارا بر علم من بیفزای" (سوره طه، آیه 114).

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 522

کنگره : LC۴۰۱۵‏‫‬‭/ب۹۴خ۲ ۱۳۹۴

دیویی : ۳۷۱/۹۲

کتابشناسی ملی : 2903636

شابک : 978-600-5413-98-4

سال نشر : 1394

فهرست

پیش گفتار
فصل اول: وادی های شناخت
مقدمه
وادی اول: انسان چیست و کیست؟
وادی دوم: تعلیم و تربیت چیست ؟
وادی سوم: هدف های تعلیم و تربیت کدام است ؟
وادی چهارم: اصول تعلیم و تربیت
وادی پنجم: روش ها و ابزار
چند توصیه به والدین
سخن پایانی
منابع
فصل دوم: تعلیم و تربیت چیست ؟
تعریف های گوناگون دربارۀ تعلیم و تربیت
معرفی چند منبع مفید
فصل سوم: نقش شیر مادر در رشد نوزاد و کودک
مقدمه
عوامل مؤثر بر رشد نوزاد و کودک
اهمیت تغذیۀ نوزاد با شیر مادر
ده توصیه به مادران شیرده
منابع
فصل چهارم: کودکان با نیازهای ویژه از مادران و پدران
چه انتظارهایی دارند؟
مقدمه
الف: انتظارهای کلی و اساسی
ب: انتظارهای عاطفی و روانی
ج: انتظارهای مربوط به مهارت های خودیاری و مستقل سازی
د: انتظارهای مربوط به مهارت های حرکتی درشت و ظریف
ه: انتظارهای مربوط به مهارت های شناختی و کلامی
و: انتظارهای مربوط به مهارت های اجتماعی
معرفی چند منبع مفید
فصل پنجم: خانواده و روش های تقویت اعتماد به نفس در کودکان
مقدمه
اعتماد به نفس چیست؟
ابعاد گوناگون خود یا نفس
نشانه شناسی اعتماد به نفسِ کودکان
چه عواملی در ایجاد یا شکل گیری اعتماد به نفس دخالت دارند؟
علت شناسی کاهش اعتماد به نفس
چند توصیه به والدین برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان
سخن پایانی
معرفی چند منبع مفید
فصل ششم: خانواده و روش های تقویت خلاقیت در کودکان
مقدمه
حقایقی دربارۀ خلاقیت
خلاقیت چیست؟
عوامل مؤثر بر رشد خلاقیت
کودکان خلاق چه ویژگی هایی دارند؟
روش های آموزش و تقویت خلاقیت
مادران و پدران چگونه می توانند کودکانی خلاق پرورش دهند؟
سخن پایانی
معرفی چند منبع مفید
فصل هفتم: خانواده و آموزش مهارت های اساسی به کودکان کم توان ذهنی
مقدمه
کودکان کم توان ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟
کودکان کم توان ذهنی چه نیازهایی دارند؟
اصول آموزش به کودکان کم توان ذهنی
مهارت های اساسی
معرفی چند منبع مفید
فصل هشتم: رضایت زناشویی در والدینِ کودکان کم توان ذهنی
مقدمه
روش پژوهش
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
منابع
فصل نهم: خانواده و کودک با ناتوانی یادگیری
مقدمه
نقش والدین در یادگیری فرزندان
کودکان با ناتوانی یادگیری چه ویژگی هایی دارند؟
تعریف ناتوانی یادگیری
میزان شیوع
علت شناسی
انواع ناتوانی های یادگیری
الف: ناتوانی یادگیری در خواندن و هجی کردن
ب: ناتوانی یادگیری در نوشتن
ج: ناتوانی یادگیری در حساب کردن
منابع
فصل دهم: خانواده و کودک با آسیب شنوایی
مقدمه
والدین و کودک با آسیب شنوایی
خواهران و برادران و کودک با آسیب شنوایی
کودک با آسیب شنوایی و خطر سوء استفاده جنسی
میزان شیوع
علت شناسی
تشخیص و درمان ناشنوایی
کودکان با آسیب شنوایی چه ویژگی هایی دارند؟
اشتغال افراد با آسیب شنوایی
برنامه های حمایتی و مداخله ای
چند توصیه برای پیشگیری از بروز ناشنوایی
چند توصیه به والدین دارای کودک با آسیب شنوایی
سخن پایانی
منابع
فصل یازدهم: خانواده و کودک با آسیب بینایی
مقدمه
تعریف و طبقه بندی
والدین و کودک با آسیب بینایی
خواهران و برادران و کودک با آسیب بینایی
میزان شیوع
علت شناسی
تشخیص و درمان نابینایی
کودکان با آسیب بینایی چه ویژگی هایی دارند؟
آموزش مهارت های زندگی مستقل
برنامه های حمایتی و مداخله ای
چند توصیه برای پیشگیری از بروز نابینایی
چند توصیه به والدین دارای کودک با آسیب بینایی
سخن پایانی
منابع
فصل دوازدهم: خانواده و کودک با مشکلات عاطفی و رفتاری
مقدمه
رشد عاطفی
نشانه شناسی
علت شناسی
الگوهای گوناگون علت شناسی
الگوی تعادل حیاتی
الگوی تعادل حیاتی روانی چیست؟
چند توصیه به والدین برای پیشگیری از بروز مشکلات عاطفی و رفتاری
سخن پایانی
منابع
فصل سیزدهم: خانواده و کودک پرخاشگر
مقدمه
عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب کودک
عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب والدین
عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری بر اساس تعامل والدین-کودک
راهبردهای درمانی سنتی
الگوی تلفیقی مداخله گرانه
یک نمونۀ بالینی
سخن پایانی
منابع
فصل چهاردهم: خانواده و کودک با بی اشتهایی روانی
مقدمه
بی اشتهایی روانی چیست؟
علت شناسی
واکنش والدین و عوامل موثر بر بی اشتهایی روانی کودکان
اصلاح رفتار
چند توصیه به والدین برای پیشگیری از بروز بی اشتهایی روانی در کودکان
منابع
فصل پانزدهم: خانواده و کودک با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
مقدمه
والدین و کودک با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
تعریف و طبقه بندی
نشانه شناسی
میزان شیوع
علت شناسی
روش های ارزیابی و تشخیص
عملکرد تحصیلی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
روش های درمان
چند توصیه به والدین دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
سخن پایانی
منابع
فصل شانزدهم: خانواده و کودک در خود مانده
مقدمه
والدین و کودک درخودمانده
نشانه شناسی
میزان شیوع
علت شناسی
کودکان درخودمانده چه ویژگی هایی دارند؟
چند توصیه به والدین دارای فرزند درخودمانده
سخن پایانی
منابع
فصل هفدهم: خانواده و کودک با ناروانی گفتار
مقدمه
روش پژوهش
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
منابع
فصل هجدهم: ویژگی های خانوادۀ سالم
مقدمه
جدول برخی از ویژگی های خانوادۀ سالم در مقایسه با خانوادۀ ناسالم
یک تصویر از یک خانوادۀ ناسالم
چند توصیه به والدین برای داشتن یک خانواده سالم
سخن پایانی
منابع
فصل نوزدهم: راهنمای مدرسان آموزش خانواده
مقدمه
نقش های والدین
رهنمودهایی برای برنامه ریزان و مدرسان آموزش خانواده
منابع
پرسشنامۀ نیازسنجی (نمونۀ اول)
پرسشنامۀ نیازسنجی (نمونۀ دوم)
فصل بیستم: روش های اصلاح نگرش نسبت به کودکان با نیازهای ویژه
مقدمه
نگرش چیست؟
تأثیر رابطۀ اجتماعی بر نگرش
تأثیر اطلاعات بر نگرش
مؤلفه های نگرش
اصلاح نگرش، چرا؟
ساز و کارهای اصلاح نگرش جامعه
سخن پایانی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات