1 / 3

چگونه دیگران را ببخشیم و رها کنیم

نویسنده:

ارائه دهنده: آذرسا

گوینده: نازنین آذرسا


خلاصه اثر

همه ما بارها با این دغدغه ها همراه بوده ایم؛ آیا می توانم خودم را ببخشم، چطور می تونم او را ببخشم، نه هرگز نمی توانم و…

برای بسیاری از ما گذشتن و بخشیدن کاری بسیار سخت و گاه غیر ممکن است، در صورتی که برای بعضی دیگر چندان هم سخت نیست و می تونند به راحتی دیگران را ببخشند و اشتباهاتشان را فراموش کنند….

کتاب چطور می توانم دیگران را ببخشم راهنمای شما در بخشش خواهد بود اینکه چطور بتوانید خود و مهم تر از آن خود را ببخشید تا بتوانیم در زندگی با آرامش زندگی کنیم و دیدگاهمان به زندگی تغییر کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات