1 / 3

حجاب اجباری آری یا نه؟

تحلیل قرآنی - روایی حجاب شرعی و الزام حکومتی آن

موضوعات


خرید کتاب حجاب اجباری آری یا نه؟

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 144
2,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

یکی از نیازهای آدمی لباس مناسب است که علاوه بر زیبایی، بدن وی را از سرما و گرما، حوادث و گزند موجودات موذی حفظ می کند.

قرآن کریم لباس را از نعمت های الهی برای انسان برشمرده است: ﴿یا بَنی‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُواری سَوْآتِکُمْ وَریشاً وَلِباسُ التَّقْوی‏ ذلِکَ خَیْر﴾؛ ﴿وَجَعَلَ لَکُمْ سَرابیلَ تَقیکُمُ الْحَرَّ وَسَرابیلَ تَقیکُمْ بَأسَکُمْ کَذلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ﴾.

یکی از کارکردهای لباس، پوشیدن بخش هایی از اندام و نیز زیبایی های بدن در برابر دیگران به ویژه جنس مخالف است. امروزه از این کارکرد با عنوان «حجاب» یاد می شود.

حجاب اگرچه زن و مرد، هردو را شامل می شود، درخصوصِ زن به دلیل زیبایی و جاذبه اش اهمیت بیشتری می یابد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 144

کنگره : BP۱۰۴ ‭/ح۳۳‏‫‭‮الف‬۹ ۱۳۹۷‬

دیویی : ۲۹۷/۱۵۹

کتابشناسی ملی : 5263590

شابک : 978-600-7044-39-1

سال نشر : 1397

فهرست

مقدمه
بخش اول حد واجب حجاب و تفسیرِ «إِلاَّ ما ظَهَرَ» در آیۀ حجاب
الف- دورنمای آیه و برداشت ها
ب- قراین و شواهد تفسیرکنندۀ آیه
1- قراین درون متنی (آیات مرتبط)
آیۀ اول: آیۀ 31 سورۀ نور
آیۀ دوم: آیۀ 59 سورۀ احزاب
جلباب و مسئلۀ چادر
آیۀ سوم‏: آیۀ 33 سورۀ احزاب
تفاوت تبرج با «لباس شهرت»
آیۀ چهارم: آیۀ 53 سورۀ احزاب
آیۀ پنجم: آیۀ 25 سورۀ قصص
بهترین صفات زنان
2- شواهد تاریخی و فضای نزول
«معاری» چیست؟
3- شواهد حدیثی
یک- روایات دربارۀ محدودۀ «إِلاَّ ما ظَهَرَ»
دو- پوشش موی سر
سه- نتیجه گیری از شواهد حدیثی
چهار- بررسی روایات مخالف
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم و چهارم
روایت پنجم
روایت ششم و هفتم
روایت هشتم
4- فلسفۀ پوشش
جمع بندی بحث دربارۀ محدوده و کمیت پوشش
نکاتی دربارۀ چندوچون پوشش و آرایش بانوان
یک- نقش «عرف» در کیفیت حجاب شرعی
موضوع چادر
دو- رنگ پوشش
اول- شرایط عادی
دوم- رنگ پوشش بانوان
سوم- سیاه پوشی بانوان
تأملی در یک روایت
سه- مطلوبیت حجاب حداکثری
چهار- حجاب در برابر نگاه، و حجاب در برابر تماس بدنی
پنج- تأکید بر آرایش و زینت برای زنان با رعایت حدود
شش- استحباب ویژۀ آرایشِ زن برای همسر خود
بخش دوم الزام حکومتی حجاب
الف- دلایل الزام قانونی و حکومتی حجاب
1- اطلاق دلایل نهی از منکر
آیا بی حجابی «منکر» است؟
2- اجتماعی بودن مسئلۀ حجاب
3- آسیب زایی بی حجابی علنی
خط قرمزِ «رعایت حقوق دیگران» و «اصول اخلاقی» در اسناد بین المللی
4- اختیارات متناسب با وظایف حاکمیت دینی
ب- پاسخ به چند پرسش
پرسش اول: آیا در زمان پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) حجابْ اجباری بود؟
پاسخ
یک- عدم گستردگی و شدت پدیدۀ برهنگی و تبرج در عصر معصومان(ع)
دو- کوچکی دولت ها و محدودبودن امکانات حکومت ها
سه- مواجه بودن با مشکلات حادتر و وجود اولویت های دیگر
پرسش دوم: حجاب اجباری با «لا إکْراهَ فِی الدِّینِ» سازگار است؟
پاسخ
پرسش سوم: آیا وضع قانون برای حجاب تعدّی از حدود الهی نیست؟
پاسخ
پرسش چهارم: چرا قرآن در مسئلۀ حجاب حکومت ها را مخاطب قرار نداده است؟
پاسخ
پرسش پنجم: چرا زنان غیرمسلمان ملزم به رعایت حجاب می شوند؟
پاسخ
نتیجه گیری
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات