1 / 3

بازاندیشی قتل ترحم آمیز

اتانازی؛ از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه

موضوعات


دانلود کتاب بازاندیشی قتل ترحم آمیز

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 116
4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

یکی از مسائل جوامع غربی که به طور خاص موضوع محافل علمی و غیرعلمی است، اتانازی یا قتل ترحم آمیز است.

اتانازی تعاریف متعددی دارد و بر اساس این تعاریف، تقسیم بندی می شود:
هرگاه بیمار صعب العلاج آزادانه درخواست کند که به دست دیگری کشته شود، از «اتانازی داوطلبانه» سخن گفته ایم، و اگر این امر بدون رضایت او انجام گیرد از «اتانازی غیرداوطلبانه» سخن رفته است.

اگر عامل اتانازی با انجام فعلی مادی، به حیات بیمار خاتمه دهد، دست به «اتانازی فعال» زده، و اگر با انجام ندادن کاری به زندگی بیمار پایان بخشد «اتانازی انفعالی» را به کار بسته است.

بنابراین، آنچه در اتانازی مدنظر است، پایان دادن به زندگی بیمار صعب العلاجی است که ادامۀ آن جز با درد و مشقت همراه نیست.

در نظام های حقوقیِ کشورهای مختلف تصمیم های متفاوتی دربارۀ اتانازی اتخاذ شده است. کشورهایی مانند هلند که به نوعی پرچم دار قانونگذاری اتانازی اند، آن را امری مشروع و قانونی می دانند، و کشورهایی دیگر مانند انگلیس بعد از فرازونشیب های فراوان آن را قتل عمد می دانند. اما گفتنی است که عناصری همچون «قابلیت سرزنش پذیری» و «نظریات مربوط به جنون آنی» در حقوق کامن لا، مانعی برای اِعمال مجازات حبس ابد برای عاملان اتانازی است.

اما کشورهای دیگری همچون لبنان برخورد ملایم تری با عاملان اتانازی نشان می دهند. این کشورها باتوجه به انگیزۀ مرتکب و وضعیت خاصِ مجنی علیه، عامل قتل ترحم آمیز را سزاوار مجازات قتل عمدی نمی دانند و با وجود شرایطی، تخفیفات قابل ملاحظه ای برای وی درنظر می گیرند.

کشورهایی نیز مانند ایران که در قوانین حقوقی شان هیچ بحثی از اتانازی به میان نیاورده اند، در مواجهه با آن چاره ای جز رجوع به مواد عام قتل و نهایتاً صدور حکم قتل عمدی نخواهند داشت.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 116

کنگره : BP۱۹۸/۶‭‬ ‭/م۳۶‭‏‫‬‮‭خ۵ ۱۳۹۷

دیویی : ۲۹۷/۳۷۹‬

کتابشناسی ملی : ۵۴۸۵۷۴۰

شابک : 978-600-7044-41-4

سال نشر : 1397

فهرست

سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل نخست: واژه شناسی
مبحث اول: تعریف اتانازی
مبحث دوم: مصادیق مشابه اتانازی
گفتار اول: خودکشی
گفتار دوم: خودکشی به کمک پزشک
مبحث سوم: اقسام اتانازی
گفتار اول: اتانازی فعال
گفتار دوم: اتانازی انفعالی
گفتار سوم: اتانازی داوطلبانه
گفتار چهارم: اتانازی غیرداوطلبانه
فصل دوم: ملاحظات اخلاقی در اقسام اتانازی
مبحث اول: اتانازی فعال و انفعالی
مبحث دوم: اتانازی داوطلبانه و غیرداوطلبانه
فصل سوم: سیر تاریخی اتانازی
بررسی اجمالی اتانازی در برخی از کشورها
گفتار اول: انگلیس
گفتار دوم: هلند
گفتار سوم: استرالیا
گفتار چهارم: آلمان
گفتار پنجم: آمریکا
گفتار ششم: سوئیس
گفتار هفتم: بلژیک
گفتار هشتم: فرانسه
گفتار نهم: لبنان
فصل چهارم: ادلۀ مخالفان و موافقان اتانازی
مبحث اول: بررسی دلایل مخالفان اتانازی
دلیل اول: شیب لغزنده
دلیل دوم: کاهش کیفیت مراقبت های پزشکی و ازبین رفتن اخلاق پزشکی
دلیل سوم: جلوگیری از پیشرفت پزشکی
دلیل چهارم: تأثیر نقش خانواده و اطرافیان
دلیل پنجم: اصل تقدس حیات
دلیل ششم: مخالفت با مشیت الهی
دلیل هفتم: انتقادات عملی
مبحث دوم: بررسی دلایل موافقان اتانازی
دلیل اول: احترام به انتخاب فردی و ارادۀ شخصی و آزادی انسان
دلیل دوم: نظریۀ اصالت فایده
الف: کیفیت زندگی
ب: مسائل اقتصادی
ج: بهترین منافع
دلیل سوم: حق مرگ باعزّت
دلیل چهارم: نظریۀ رأفت و ترحم
دلیل پنجم: اصل تأثیر دوگانه
دلیل ششم: برخی دلایل دیگر
بخش دوم بررسی مبانی فقهی-حقوقی اتانازی
فصل نخست: حکم تکلیفی و وضعی اتانازی
مبحث اول: صاحب حق قصاص، اولیای دم یا مجنی علیه؟
مبحث دوم: اسقاط مالم یجب
مبحث سوم: تقدم منافع اجتماعی بر منافع فردی
مبحث چهارم: بقای حرمت قتل با وجود رضایت مجنی علیه
مبحث پنجم: عدم تأثیر انگیزه در قوانین کیفری
فصل دوم: واکاوی ادلۀ مخالفان اتانازی در حکم وضعی آن
مبحث اول: صاحب حق قصاص اولاً و بالذات مجنی علیه است
مبحث دوم: بررسی اشکال اسقاط مالم یجب
مبحث سوم: متضرر از اتانازی، جامعه یا فرد؟
مبحث چهارم: لزوم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی اتانازی
مبحث پنجم: تأثیر انگیزه در مجازات تعزیری اتانازی
فصل سوم: بررسی دلایل دیگر در سقوط قصاص اتانازیست ها
مبحث اول: استناد به قاعدۀ درء
مبحث دوم: استناد به اصالة البرائه
مبحث سوم: توهم یک اشکال در عبارات فقها
فصل چهارم: مجازات اتانازی
نتیجه گیری
کتابنامه
الف- منابع فارسی
ب- منابع عربی
ج- مقالات
د- منابع انگلیسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات