کتاب اخلاق اقتصادی

از دیدگاه قرآن و حدیث

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 7.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 311

خلاصه کتاب اخلاق اقتصادی

رشد و پیشرفت اقتصادی در کنار سالم سازی فعالیتها و مقابله با مفاسد از یک سو، و ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی، و برخورداری همة مردم از رفاه نسبی از سوی دیگر، از مهمترین دغدغه های عصر حاضر در بیشتر جوامع است.

سوگمندانه باید گفت امروز، بسیاری از جوامع اسلامی، کم و بیش، با مشکلات ناشی از فقر، عقب ماندگی و توزیع نابرابر امکانات، رویارویند؛ در حالی که مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی و مؤثرترین شیوه های سالم سازی فعالیت ها و گسترش عدالت اجتماعی اقتصادی، در آموزه های اسلامی، به روشنی و فراوانی مطرح شده است، به طوری که توجه به آن در برنامه ریزی های اقتصادی، و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی، به درستی می تواند تمدّن شکوهمند اسلامی را احیا کند و رفاه و آسایش همگانی را ارزانی دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 311

کنگره : BP۲۳۰/۲‏‫‭/‮الف‬۹‮الف‬۳ ۱۳۸۴

دیویی : ۲۹۷/۴۸۳۳

کتابشناسی ملی : م‌۸۴-۱۶۸۰۱‬

شابک : ‏‫‭‭‭‎964-7673-24-8

سال نشر : 1384

نظرات