کتاب ادله اثبات دعاوی کیفری

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 340

خلاصه کتاب ادله اثبات دعاوی کیفری

«اجتهاد» و «قضا» دو مقوله جدا امّا نزدیک به هم است؛ یکی، نهایت تلاش در به دست آوردن احکام از منابع اسلامی و دیگری، تطبیق احکام به دست آمده بر موضوعات مورد منازعه و اختلاف مردم است. بر دوش کشیدن بار مسؤولیت این دو، دشوار و اندکی از هوشمندان، توان تحمل آن را دارند.

شرایط تصدی قضاوت که مرحله پس از اجتهاد می ‏باشد، مهم و سنگین است و از آن جمله، عدالت و امانتداری قاضی و محافظت بر واجبات است؛ حکمت آن نیز روشن است؛ زیرا این قاضی است که شرایط اقامه دعوی را ارزیابی و بر آن اساس، دعوی را ردّ یا استماع می‏کند، بر شهود و شهادت و شرایط صحت آن دو و نیز اقرار مقرّ نظارت می‏ کند و آنگاه که دلیل خارجی ندارد، از علم خود بهره می‏ گیرد و احیانا درخواست قسامه نموده و شرایط قسم ‏خورندگان را ارزش‏ گذاری می ‏کند و در یک جمله، بر اساس ادله ‏ای که خود، صحّت و سقم آن ها را به قضاوت نشسته است، نسبت به جان، مال، ناموس و عِرض مردم، تصمیم می‏ گیرد.

حال اگر قاضی بر نفس خویش غالب نیامده و به حکم خدا سر نسپرده باشد، به جای دادگری و عدل و انصاف بیدادگری و ظلم و اجحاف روا خواهد داشت. پس قضا تنها دو رو دارد، یک روی آن، عدل است که آبادانی عالم از آن می‏باشد و روی دیگرش ظلم است که عالم آباد را به ویرانه بدل می‏ کند. جهل و خطا نیز مانع این اثر وضعی نمی ‏شود و حتّی عدل از روی جهل، بی‏ کیفر نمی ‏ماند.

ارسال رسل و انزال کتب و سپس تهدیدها و انذارها، همه و همه برای این است که عدل، اقامه و تنومند شود و باطل، فروریزد و بر باد رود، حق مظلومان ستانده و به آنان باز سپرده شود و جان و مالشان در امن و امان باقی بماند. پس قضاوت، مقامی خطیر است که جز نبی و وصی و خالصان امت، کسی را یارای تحمل آن نیست.

کتابی که پیش رو دارید، تلاش دیگری از جمعی خیرخواه و عدالت‏ جوست تا با تبیین شرایط اقامه دعوی، سپس توضیح و بررسی ادله‏ ای که فراروی قاضی است، گامی دیگر، هرچند کوتاه، به سوی عدل و انصاف برداشته شود.

در بخش نخست، شرایط اقامه دعوی؛ یعنی: بلوغ و عقل، عدم حجر به دلیل سفه، اجنبی نبودن از دعوی، وجود مدعی علیه، اثر داشتن دعوی، معلوم بودن اجمالی مورد دعوی، جازم بودن مدعی و معین بودن مدعی علیه که گفته می‏شود برای اقامه دعوی لازم است، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم، کلیات، سپس ادلّه چهارگانه اثبات دعوی: اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه در باب جنایات به تفصیل مورد بحث واقع شده است که امید است مفید واقع شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 340

کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۹۵/۴‭/‮ال‍ف‌‬۳۶ ۱۳۸۲

دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۷۵

کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۹۱۴۴

شابک : 964-7673-04-3‬

سال نشر : 1382

نظرات