کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا

عربی به فارسی و بالعکس

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 196

خلاصه کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا

معرفی کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا 

کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا نوشته یعقوب خاوری توسط انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.

انسان ناگزیر از زندگی اجتماعی و ارتباط سالم و کمال یافته با دیگران است. این ارتباط خود نیازمند قانون و اصولی است که بدون آن، جامعه به هرج و مرج و نابودی کشیده خواهد شد. مبانی قوانین و بستر شکل گیری آن، تأثیر سرنوشت سازی در نظم و استواری جامعه دارد.

قوانینی که تنها زاییده فکر بشر و مبتنی بر آزمون و خطاست، هنوز در سامان بخشی جامعه نقشی ایفا نکرده که خلل و خطایش آشکار و طومارش برچیده می گردد. بگذریم از قوانینی که گاه خود نابسامانی می آفرینند و نیازمند اصولی برای برچیدن و سامان بخشی به بازار آشفته خویشند. از این رو بشر برای تأمین امنیت پایدار، نیازمند قوانینی است که از ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 196

کنگره : ‏‫‬‭KMH3797/3‏‫‬‭/خ2ف4 1388

دیویی : ‏‫‭345/550014

کتابشناسی ملی : 1705792

شابک : 978-964-7673-66-2

سال نشر : 1388

نظرات