× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

امامت پژوهی

بررسی دیدگاه امامیه، معتزله و اشاعره

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

گردآورنده : محمود یزدی مطلق

صفحات کتاب : 420

کنگره : 74الف/5/223BL

دیویی : 452/297

کتابشناسی ملی : 15638ـ81م

شابک : 0 -02 -7673 -964 -978

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

مطالعه در حقیقت و حقانیت امامت، سابقه ای بسیار طولانی در تاریخ اندیشه اسلامی دارد. آثار گوناگون، بویژه رساله های مستقل در امامت و مسائل فرعی آن، نشانگر اهمیت مسأله، نزد دانشمندان مسلمان است.

علاوه بر شیوه های نگارشی گوناگون در آثار مربوط به امامت، روشهای متعددی نیز در امامت پژوهی وجود دارد که در شش روی آورد عمده فقهی، تحلیلی و کلامی، عرفانی، تفسیری و روایی، تاریخی و میان رشته ای، قابل تقسیم بندی است. در میان روی آوردهای یاد شده، مطالعه درون دینی یا روی آورد تفسیری و روایی، نقش محوری و مؤثری دارد.

امامت برای دانشمندان شیعه، خود نقش روش شناسی در باورهای دینی دارد و فهم توحید و نبوت، مبتنی بر آن است.

کتاب‌الکترونیکی

4,000 تومان

حجم : 3.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 462

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
درآمد روش شناختی بر امامت پژوهی
گفتار اول: پیشینه امامت پژوهی نزد شیعه (گزارش اجمالی)
گفتار دوم: روی آوردهای متنوع در امامت پژوهی
1- روی آورد فقهی
2- روی آورد تحلیلی ـ کلامی
3- روی آورد عرفانی
4- روی آورد تفسیری ـ روایی
5- روی آورد تاریخی
6- روی آورد میان رشته ای
گفتار سوم: اهمیت روش شناختی امامت در اندیشه دینی
گفتار چهارم: نگاهی به مجموعه حاضر
بخش اوّل: روی آورد تحلیلی ـ کلامی
فصل اول: چیستی و حقیقت امامت
گفتار اول: اهمیت بحث از تعریف امامت
گفتار دوم: گزارش تاریخی تعاریف امامت
گفتار سوم: شرح اللفظ امامت و واژه های وابسته
1- امامت و امام
2- نبی
3- ولایت، ولی
گفتار چهارم: تعریف امام و امامت
2- تمایز امام از غیر آن
گفتار پنجم: تفاوت شیعه و سنّی در تعریف امامت
گفتار ششم: مراتب امامت
گفتار هفتم: نسبت بین نبوت و امامت
فصل دوم: منزلت امامت نزد متکلمان امامیه، معتزله و اشاعره
مقدمه
گفتار اول: دیدگاه اشاعره و معتزله نسبت به منزلت امامت
1- وظایف امام
2- شرایط و ویژگیهای امام
3- فرایند تعیّن امامتِ امام
گفتار دوم: اهمیت مقام امامت در مکتب امامیه
1- امامت، یکی از اصول دین
2- امامت، یک منصب الهی و فراتر از گزینش
3- امامت، آخرین مرحله سیر تکاملی انسان
4- امامت، یگانه راه خدا
5- شناخت امام، اساس خداشناسی
6- امام، واسطه فیض
7- جهان هستی، وابسته به وجود امام
8- امام، قطب امت
9- اطاعت امام، در ردیف اطاعت خدا و پیامبر(ص)
10- تجلّی توحید در نظام امامت
11- وجود امام، عامل بقای اسلام
12- امامت، نظام امت
13- عدم شناخت امام، موجب گمراهی
14- امام، تنها عامل ولایت و تربیت معنوی
فصل سوم: جایگاه معرفتی امامت در اندیشه دینی
مقدمه
گفتار اول: تمایز دین و مذهب
گفتار دوم: تمایز اصل و فرع
گفتار چهارم: امامت، به مثابه یک اصل دینی
ادلّه دیدگاه دوم
گفتار پنجم: امامت، به منزله اصل در مذهب
1- اسلام واقعی و ظاهری
2- اصول اسلام و اصول ایمان
3- اصول دین و اصول مذهب
فصل چهارم: اثبات ضرورت امامت
مقدمه
گفتار اول: اشاعره و ضرورت امامت
1- اجماع
2- نصب امام، مقدمه واجبات مطلق
3- دلیل غزالی
4- برهان ماوردی
5- دلیل امام فخر رازی
6- حدیث «من ماتَ و لم یعرف إمام زمانه، ماتَ میتی جاهلیی»
گفتار دوم: معتزله و ضرورت امامت
گفتار سوم: امامیه و ضرورت امامت
1- قاعده لطف
2- قاعده امکان اشرف
3- نیاز شرع به حافظ
4- واسطه فیض
5 ـ 6- هدایت عمومی و اتمام حجّت
7- نیاز شرع به مفسّر
چکیده
فصل پنجم: اوصاف و ویژگیهای شخصیتی امام
مقدمه
گفتار اول: اوصاف امام از نظر اشاعره و معتزله
گفتار دوم: اوصاف امام از نظر شیعه
1- عصمت
2- افضلیت
3- علم
4- معجزه
5- ایمان
6- شجاعت
بخش دوم: روی آورد تفسیری ـ روایی
فصل اول: ولایت در آینه وحی
پیشگفتار
گفتار اول: پیشینه بحث
گفتار دوم: طرح مسأله
گفتار سوم: اهمیت ولایت
گفتار چهارم: واژه «ولایت» و ساختار معنایی آن در لغت
گفتار پنجم: ساختار مفهومی «ولایت» در قرآن
1- اهمیت «ولایت» در قرآن
2- واژه «ولی» و «تولّی» در قرآن
3- «ولایت» در قرآن
4- اولیاء در قرآن
5- «وال» در قرآن
6- «اولی» در قرآن
7- «مولی» در قرآن
8- «تولیه» و «تولّی»
گفتار ششم: هستی «ولایت»
گفتار هفتم: اقسام «ولایت»
گفتار هشتم: «ولایت» در قرآن
1- ولایت منفی
2- ولایت مثبت
دلایل نظر اوّل
دلایل نظر دوم
انفکاک امام از پیامبر به بیان دیگر
اول: مراد از امام در آیه ﴿یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بإِمَامِهِمْ﴾
دوم: ولوا الامر چه کسانی هستند؟
اول: امامت، عهد الهی
سوم: برائت امام از ظلم، ظاهرا و باطنا
فصل دوم: امامت خاصه در قرآن
مقدمه
گفتار اول: بررسی معانی کلمات
1- «إنّما»
2- «ولی»
3- «زکای»
4- «رکوع»
گفتار دوم: دیدگاههای مفسّران و بررسی ادلّه آنان
1- ادلّه دیدگاه اول
2- دلیل دیدگاه دوم
3- ادلّه دیدگاه سوم
گفتار سوم: نقد و بررسی اشکالات و شبهات بر قول مختار
1- یادداشتهای بخش «بررسی معانی کلمات»
2- یادداشتهای بخش «دیدگاههای مفسران و ادلّه آنان»
بخش سوم: روی آورد تاریخی
فصل اول: امامت در دوران خلفا
گفتار اول: امامت در دوران خلیفه اوّل
1- در سقیفه چه گذشت؟
2- نقد عملکرد سقیفه در ترازوی ملاک گزینش امام
3- خاستگاه نظریّه انتخاب خلیفه به شیوه اجماع ارباب حل و عقد
4- دلایل ابوبکر در استحقاق قریش برای خلافت
5- موضع امام علی(ع) در انتخاب ابوبکر
گفتار دوم: امامت در دوران خلیفه دوم
1- چرا ابوبکر، عمر بن خطّاب را انتخاب کرد؟
2- اجتهاد خلیفه اوّل در امر خلافت پس از خود
3- عمر و مخالفتش با احکام دین
4- بدعت عمر در دین
5- پیامدهای افراط صحابه در امر اجتهاد
گفتار سوم: امامت در دوران خلیفه سوم
1- چرا عمر در انتخاب خلیفه سوم، روش شورایی را برگزید؟
2- وضعیّت جامعه اسلامی در دوران خلافت عثمان
3- علت محاصره خانه عثمان و چگونگی کشته شدنش
فصل دوم: دوران زمامداری امام علی(ع)
مقدمه
گفتار اول: چگونگی به خلافت رسیدن امام علی(ع)
1- دلایل شورش مردم علیه عثمان
2- عوامل مؤثر در به حکومت رسیدن امام علی(ع)
3- شکوه بازگشت ولایت علوی
5- موضع امام(ع) در قبال پیشنهاد بیعت
6- شائبه کودتا
7- چرا امام(ع) خلافت را پذیرفت؟
8- بیعت با امام(ع) باشکوهترین واقعه بعد از غدیر
گفتار دوم: وضعیت جامعه اسلامی در آغاز زمامداری امام علی(ع)
1- بُعد اقتصادی
2- بُعد سیاسی
3- بُعد فرهنگی
گفتار سوم: اقدامهای امام(ع) در دوران زمامداری
1- بُعد اجتماعی و سیاسی
2- بُعد فرهنگی
3- بُعد اقتصادی
گفتار چهارم: دلایل عدم تداوم حکومت امام علی(ع)
1- رویارویی با اصحاب جمل (جبهه ناکثین)
2- رویارویی با معاویه (جبهه قاسطین)
3- رویارویی با خوارج (جبهه مارقین)
گفتار پنجم: پیام وداع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات