1 / 5

دانلود کتاب شخصیت متعادل و رفتار معتدل

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 405.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 124
800 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

دست یافتن به شخصیت کمال‏ یافتۀ انسانی و پاسبانی از آن وابسته به ایجاد اعتدال و توازن در افکار و رفتار است؛ چه آنگاه که آدمی همۀ استعدادهای خویش را به اعتدال شکوفا سازد و رشد دهد، انسانِ کامل است.

شخصیتِ آدمی، عالَمی شگفت و پیچیده است که ترکیبی از ویژگی های روانی، جسمی، زیستی و اجتماعی اوست. این ویژگی ها در طول زمان حاصل می ‏شود و به فرد، چگونگی رفتار و تطبیق با محیط را القا می ‏کند. این ویژگی ها می ‏تواند شخصیت فرد را نورانی، سالم و بالنده سازد و استعدادهای مثبتش را از قوه به فعل رساند و از دیگرسو، می ‏تواند بُعد ظلمانی و ناسالم را بر شخصیتش حاکم ساخته، آن را به انحطاط بکشاند.

آموزه ‏های دینی جهت تکامل شخصیت انسان و به اعتدال کشیدن ابعاد مختلف روانی، جسمی و اجتماعی، چگونگی بهره ‏گیری از مواهب مادّی، ارزش های معنوی، اخلاقی، تربیتی، مدیریتی، سیاستی و روابط اجتماعی را در اختیارش قرار داده و به آن رهنمون شده است تا در این راستا به کمال خویش دست یابد و از استعدادهای خویش بهره گیرد.

نوشتۀ حاضر که تلفیقی از دو مقاله از سلسله مباحث فرهنگ روابط اجتماعی است، در پی بیان اعتدال در درون و رفتار انسان و تکامل شخصیت اوست که امید است بتواند قدمی در مسیر بالا بردن فرهنگ عمومی باشد.

این نوشتار، در دو بخش پیشکش خوانندگان محترم می ‏گردد.
بخش نخست به بیان شخصیت متعادل می ‏پردازد و به سؤالاتی دربارۀ چیستی شخصیت انسان، عوامل شکل‏دهندۀ شخصیت، عوامل تفاوت شخصیت، ویژگی های شخصیت متعادل و عوامل انحطاط شخصیت و روش اصلاح آن پاسخ گفته است.

بخش دوم این کتاب نمودهایی از اصل اعتدال در نظام تشریع را به تصویر می ‏کشد و تلاش دارد مطالب اصلی را به اختصار بیان نموده و به پرسش های مهم در زمینۀ رفتار معتدل، پاسخ گوید. این بخش توانسته به خوبی اعتدال در ارزش های معنوی، اخلاق، تربیت، مدیریت، سیاست، روابط اجتماعی و بهره‏ گیری از مواهب مادّی را تبیین نماید.

گفتنی است، با توجه به رویکرد نوشته که در پی بیان فرهنگ روابط اجتماعی است پژوهش همه‏ جانبۀ در موضوع، مجال گسترده ‏ای می ‏طلبد و عرصه ‏های دیگری چون «اصل اعتدال در عقیده» را به بحث نمی ‏نشیند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

صفحات کتاب : 124

کنگره : BP250‏‫‬‭‬‭/و6ش3 1387

دیویی : 297/63‬

کتابشناسی ملی : 1230976‬‬

شابک : 978-964-7673-49-5

سال نشر : 1387

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
بخش اول: شخصیت متعادل
آغاز سخن
گفتار اول: مفهوم شناسی
1- شخصیت
2- اعتدال
3- شخصیت متعادل
تفاوت شخصیت متعادل با انسان کامل
گفتار سوم: تربیت پذیری و عوامل شکل گیری شخصیت
1- عوامل سرشتی
2- عوامل محیطی
گفتار چهارم: عوامل و زمینه های رشد شخصیت
1- ایمان
2- خردورزی
3- نیک رفتاری
4- عبادت و پرستش
5- علم و آگاهی
6- عفت و پاکدامنی
7- همانندی و همراهی با الگوها
گفتار پنجم: ویژگی های شخصیت متعادل
گفتار ششم: الگوی قرآنی شخصیت متعادل
گفتار هفتم: عوامل و زمینه های انحطاط شخصیت
1- خداگریزی
2- هواپرستی
3- نادانی و ناآگاهی
4- دنیازدگی و قدرت طلبی
5- ستمگری
6- تقلید و شخصیت زدگی
گفتار هشتم: روش اصلاح و تغییر شخصیت
1- تزکیه
2- تعلیم
3- مهرورزی
4- تشویق و تنبیه
5- تذکر
6- حکمت و پند
بخش دوم: رفتار معتدل
گفتار اول: اعتدال در نظام آفرینش و تشریع
گفتار دوم: اعتدال راه رسیدن به کمال
گفتار سوم: اعتدال در ارزش های معنوی
1- میانه روی در عبادت
2- میانه روی در انفاق
پاسخ به یک سؤال
گفتار چهارم: اعتدال در اخلاق
1- اعتدال در خوف و رجا
2- میانه روی در خوردن و آشامیدن
3- عفت و اعتدال در غریزۀ جنسی
4- میانه روی در اندوه و شادی
5- امید و آرزو
6- سپاس و چاپلوسی
گفتار پنجم: اصل اعتدال در تربیت
گفتار ششم: اصل اعتدال در مدیریت و سیاست
گفتار هفتم: اعتدال در روابط اجتماعی
گفتار هشتم: اعتدال در بهره گیری از مواهب مادی
1- نفی فقر و تکاثر، شرط تحقق عدالت اجتماعی
2- میانه روی در ابعاد گوناگون
الف- میانه روی در طلب روزی
ب- میانه روی در مصرف
3- پاسخ به دو سؤال
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات