1 / 3

مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی

موضوعات


دانلود کتاب مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 807.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 112
700 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مسؤولیت حقیقتی آشکار است که انسان ناگزیر از پذیرش و همراهی آن در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.

دستورات اسلام که به تکالیف و وظایف انسان اشاره دارد و یا پیامدهای مثبت و منفی رفتار فردی و اجتماعی انسان را گوشزد کرده است، ناظر به مسؤولیتهای انسان است، این دستورات از همه می خواهد تا برای بهبود زندگی فردی و تداوم حیات اجتماعی مسؤولیتهای خود را بشناسند و به خوبی از عهده انجام آن برآیند.

این تحقیق که از مسؤولیت پذیری و مسؤولیت گریزی انسان گفتگو می کند، پس از اشاره ای کوتاه به معنا و مفهوم مسؤولیت و نیز اشاره به برخی مبانی آن، به بیان قلمرو مسؤولیت انسان پرداخته است که شامل مسؤولیتهای انسان در برابر خدا، دیگران، خود و طبیعت می شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

صفحات کتاب : 112

کنگره : BP۲۳۲/۶۷‬‏‫‬‭‭/و۶م۵ ۱۳۸۸

دیویی : ۲۹۷/۶۵۸

کتابشناسی ملی : 1838711

شابک : 978-964-7673-72-3

سال نشر : 1388

فهرست

سخن ناشر
مسؤولیت پذیری و مسؤولیت گریزی
آغاز سخن
گفتار اول: معناشناسی
گفتار دوم: اهمّیت و ضرورت
گفتار سوم: حسابرسی و مسؤولیت خواهی در آموزه های اسلامی
1- مسؤولیت خواهی در قرآن
2- مسؤولیت خواهی در روایات
گفتار چهارم: مبانی و شرایط مسؤولیت
1- قدرت
2- اختیار، ملاک مسؤولیت
3- منشأ پیدایش مسؤولیت
الف- فطرت
ب- مکتب وحی
ج- جامعه
4- رشدیافتگی
گفتار پنجم: قلمروی مسؤولیت
1- مسؤولیت انسان در برابر خدا
الف- خداشناسی و خداباوری
ب- پرستش و عبودیت
یک- ادای فرایض
دو- پرهیزگاری
ج- سپاس گزاری
د- گونه هایی از مسؤولیتهای انسان نسبت به خداوند
2- مسؤولیتهای انسان در برابر خود
الف- خردورزی
ب- حق جویی
ج- خودسازی
د- علم خواهی
ه - عزّت طلبی
و- خودشناسی
ز- خودانتقادی
ح- پرورش گرایش به زندگی اجتماعی
3- مسؤولیتهای انسان در برابر دیگران
الف- مسؤولیتهای عالمان
ب- مسؤولیتهای متقابل استادان و فراگیران
یک- مسؤولیتهای استادان
دو- مسؤولیتهای فراگیران
ج- مسؤولیتهای توانگران
د- مسؤولیت زمامداران و کارگزاران
یک- نگاه مسؤولانه به خود
دو- نگاه مسؤولانه به مسؤولیت
سه- نگاه مسؤولانه به مردم
چهار- نگاه مسؤولانه به بیت المال
پنج- نگاه مسؤولانه به کارمندان
ه - مسؤولیت در خانواده
یک- مسؤولیتهای متقابل زن و شوهر
دو- مسؤولیتهای پدران و مادران
سه- مسؤولیتهای فرزندان
چهار- مسؤولیت انسان در برابر طبیعت و دیگر موجودات
گفتار ششم: عوامل و زمینه ها
1- شرایط و راههای تقویت حس مسؤولیت پذیری
الف- ایمان
ب- وجدان
ج- عواطف
د- خودباوری
ه - تشویق و تنبیه
و- تقویت حسّ امانتداری
ز- ارتقای بینش و بصیرت
2- عوامل و زمینه های مسؤولیت گریزی
الف- بی ایمانی و بی اعتقادی
ب- جبرباوری
ج- شفیع باوری غلط
د- تحریف مسؤولیت
ه - راحت طلبی و تن آسایی
و- عدم نظارت و فقدان ارزشیابی دقیق
ز- کمرویی و خجالت
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات