1 / 3

نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری

موضوعات


دانلود کتاب نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 450.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 147
800 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

بزه در جرم شناسی، هر فعل و ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی و رفتار ضد اجتماعی و انسانی است که مغایر شؤون انسانی و مخل نظم اجتماعی باشد؛ ولو در قانون مجازات نیامده باشد و برای آن، مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده باشد.

بنابراین، از جهت این که تعریف جرم در جرم شناسی، محصور در تعیین از طرف قانون مجازات نیست و موضوع جرم شناسی بررسی ماهیت عمل انحرافی، عوامل و علل بروز آن، چگونگی تکوین شخصیت بزهکار و محیط رشد او می باشد، با حقوق کیفری فرق می کند.

همان طور که خواهد آمد، در اسلام نیز تفکیک انحراف و کجروی(بزه) از یک سو با گناه (ذنب، اثم) و عمل ناپسند که راجح الترک می باشد (مکروه)، و از سوی دیگر، با ترک واجبات و مستحبات، مورد توجه قرار گرفته است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 147

کنگره : ‏‫‭‬‭‭HV6026‏‫‬‭‭/ف‌2ع‌8 1382

دیویی : 364

کتابشناسی ملی : م‌82-9657

شابک : 978-964-7673-06-8

سال نشر : 1382

فهرست

مقدمه
بخش اوّل: کلیاتی از مباحث جرم شناسی
تعریف بزه و بزه شناسی
تعرف بزه (جرم)
تعریف بزه شناسی (جرم شناسی)
سیرتحول جرم شناسی و ادوار گوناگون آن
دوره غیرعلمی
دوره نیمه علمی
دوره علمی جرم شناسی
تقسیمات جرم شناسی و علوم تشکیل دهنده آن
تقسیمات جرم شناسی
علوم تشکیل دهنده جرم شناسی
روشهای مطالعاتی و سیاستهای جنایی
روشهای مطالعاتی
سیاستهای جنایی
نگرشی بر کارآمدی جرم شناسی و سیاستهای جنایی آن
بخش دوم: کلیاتی از مباحث دینی و شیوه های اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری
تعریف دین و انواع آن
تعریف دین
انواع دین
حوزه و گستره دین
دیدگاههای جرم شناسان و غیرجرم شناسان راجع به دین
دیدگاههای منفی راجع به دین
دیدگاههای مثبت راجع به دین
شیوه های اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری
روشهای اثباتی چگونگی شیوه های اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری
جرم شناسی نظری عمومی
جرم شناسی کاربردی
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات