کتاب نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 450.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 147

خلاصه کتاب نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری

بزه در جرم شناسی، هر فعل و ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی و رفتار ضد اجتماعی و انسانی است که مغایر شؤون انسانی و مخل نظم اجتماعی باشد؛ ولو در قانون مجازات نیامده باشد و برای آن، مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده باشد.

بنابراین، از جهت این که تعریف جرم در جرم شناسی، محصور در تعیین از طرف قانون مجازات نیست و موضوع جرم شناسی بررسی ماهیت عمل انحرافی، عوامل و علل بروز آن، چگونگی تکوین شخصیت بزهکار و محیط رشد او می باشد، با حقوق کیفری فرق می کند.

همان طور که خواهد آمد، در اسلام نیز تفکیک انحراف و کجروی(بزه) از یک سو با گناه (ذنب، اثم) و عمل ناپسند که راجح الترک می باشد (مکروه)، و از سوی دیگر، با ترک واجبات و مستحبات، مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 147

کنگره : ‏‫‭‬‭‭HV6026‏‫‬‭‭/ف‌2ع‌8 1382

دیویی : 364

کتابشناسی ملی : م‌82-9657

شابک : 978-964-7673-06-8

سال نشر : 1382

نظرات