کتاب مبانی رفع تعارض اخبار

از دیدگاه شیخ طوسی(ره) در استبصار

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 3.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 256

خلاصه کتاب مبانی رفع تعارض اخبار

در این پژوهش، به موارد زیر، پرداخته شده است:
1 در این نوشتار، سعی شده است بحثهای نظری و انتزاعی اصولیان به ویژه شیخ طوسی در تعارض اخبار با بحثهای تطبیقی و عینی شیخ در «استبصار» تلفیق شود.
2 سعی بر این بوده است که علل و اسباب تعارض اخبار با تکیه بر «استبصار»، شناسایی و استقرا شود.
3 در ارائه بحثها، ابتدا قاعده و قانون اصولی و حدیثی مطرح گشته است، و سپس به سراغ نمونه ها و موارد عینی رفته ایم. در این میان ضمن استقرای موارد «استبصار»، ترجیح داده ایم در برخی موارد، تنها عبارات شیخ که بیانگر روشها و مبانی ایشان است، آورده شود.
4 اساس مطالب این نوشتار را مطالب «استبصار»، علوم حدیث و اصول فقه تشکیل می دهد.
5 در این مجموعه، بخش زیادی از مباحث اسباب تعارض، وجوه جمع عرفی و مرجِّحات، از
موضوعات بسیار مهم حدیثی و اصولی است که پرداختن به همه جوانب هر یک از آنها خود کتابی مستقل می طلبد. ما در این نوشتار به سبب پرهیز از تطویل سخن و خروج موضوعی، تنها به بررسی این موضوعات تا آنجا که به عنوان کلی بحث، یعنی یکی از مبانی شیخ در رفع تعارض، ارتباط می یابد، پرداخته ایم.

نوشتاری که پیش رو دارید در پنج فصل تنظیم گردیده است.
فصل نخست به بیان کلیات و مبادی بحث به عنوان پیش درآمد، اختصاص یافته است که به سه موضوع می پردازد: جایگاه حدیث و ضرورت حدیث پژوهی؛ انواع دانشهای حدیثی؛ پیشینه بحث و سیر تطور دانش مختلف الحدیث.

در فصل دوم، دو موضوع بررسی شده است: «شیخ طوسی و حدیث پژوهی»، و «استبصارشناسی».

در فصل سوم، نیز علل و عوامل تعارض اخبار بحث و بیان شده است و به دنبال پاسخی برای این پرسشهاست که آیا این اختلاف و تعارض، زاییده کلام معصوم است یا متأثّر از عوامل بیرونی آن؟ و اسباب تعارض از دیدگاه شیخ طوسی چیست؟

فصول چهارم و پنجم نیز به بررسی روشهای رفع تعارض اخبار و مراحل آن از دیدگاه شیخ طوسی می پردازد. در فصل چهارم پس از بیان مقدمات مورد نیازِ موضوع، روش ترجیح و وجوه گوناگون آن به اعتبار سند حدیث، متن آن و امور خارجی، مطرح گردیده است و به این موضوع پرداخته که چرا شیخ الطائفه بر خلاف مشهور، روش ترجیح را بر روش جمع، مقدم داشته است.

در پایان فصل پنجم است که به روش جمع و موارد مختلف جمع عرفی و سرانجام به روش تخییر، پرداخته است.

این پژوهش با بررسی دیدگاههای شیخ طوسی در «استبصار» به چند پرسش بنیادین پاسخ می دهد:
اسباب و عوامل پیدایش تعارض در روایات چیست؟
مراحل رفع تعارض از دیدگاه شیخ چگونه است؟
به نظر شیخ، مرجِّحات و وجوه جمع، کدام است؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 256

کنگره : ‏‫‬‭BP۱۳۰‏‫‬‭/ط۹‮الف‬۵۰۴۲۲ ۱۳۸۶‬

دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۲۱۲

کتابشناسی ملی : 1088609

شابک : 978-964-7673-31-0

سال نشر : 1386

نظرات

98911****5954

با سلام وسپاس از بارگزا ی این اثر گرانبها

1399/10/16

پاسخ