1 / 3

نامزدی هدفمند

چگونه زنان هوشمند ارتباطات خود را شکل می دهند و اختیار زندگی شان را در دست دارند

موضوعات


دانلود کتاب نامزدی هدفمند

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 408.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 167
9,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

استیون کارتر و جولیا سوکول در کتاب «نامزدی هدفمند» به شما می گویند که زنان هوشمند چگونه از همان آغاز رابطه و نامزدی، ارتباطات خود را شکل می دهند و اختیار زندگی شان را در دست می گیرند.

این کتاب درباره زنان باهوش و عملکردهای آنان سخن می گوید و تمرکزش بر ایجاد ارتباط و مدیریت رابطه است. زنان باهوش می دانند که...، زنان باهوش چه چیزهایی دربارهٔ ارتباط صمیمانه می دانند؟، زن باهوش نسبت به زمان هایی که در زندگی اش هیچ ارتباطی ندارد، احساس خوبی دارد، زن باهوش می داند چه زمانی جلوی ضررهایش را بگیرد، زنان باهوش می دانند چطور عشق بورزند بدون اینکه بخشی از ماهیت خود را نادیده بگیرند و یازده فرمان برای زن باهوش عناوین فصول این کتاب اند.

اگر مایلید در آشنایی و رابطه خود با جنس مخالف به بهترین شیوه رفتار کنید و هیچ گاه متضرر نباشید، کتاب «نامزدی هدفمند» این دو نویسنده را بخوانید و همواره همراه خود داشته باشید.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 167

کنگره : ‏‫‭HQ۱۲۰۶‏‫‭/ک۲ز۹ ۱۳۹۲

دیویی : ‏‫‭۳۰۵/۴

کتابشناسی ملی : 2972012

شابک : 978-964-236-233-2‬‬‬

سال نشر : 1392

فهرست

زنان باهوش همچنین می دانند كه…
زن باهوش می داند كه باارزش ترین احساس، احساس خودباوری، عزت نفس و اعتماد به نفس است.
زن باهوش می داند كه باهوش بودن یعنی:
زنان باهوش می دانند كه …
زنان باهوش تفاوت های بین موارد زیر را می دانند…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش تفاوت های بین موارد زیر را می دانند…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش تفاوت بین موارد زیر را می داند:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش می داند كه در شرایط زیر باهوش نیست…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش می داند كه مرد مناسب همیشه هم در معرض دید نیست.
زن باهوش می داند چطور مردان خوب را از مردان بد تشخیص دهد
زن باهوش احساس خوبی دارد وقتی از مردی قدردانی كند كه:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش قدر مردی را می داند كه ...
زنان باهوش می دانند كه …
زن باهوش تفاوت بین «خاص» بودن و قربانی دیگری بودن را می داند.
زن باهوش زنانی را كه در گذشته ی مردی حضور داشتند سرزنش نمی كند، تا اینكه به همه ی حقایق درباره ی آن ها واقف شود.
زن باهوش می داند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش حرف مردی را باور می كند كه به او بگوید…
زنان باهوش می دانند…
اگر به درستی خواهان زندگی باثبات هستید، از ادامه ی ارتباط با كسانی كه توانایی تشكیل آن را ندارند، دست بردارید.
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند زمانی باید به ارتباط پایان دهند كه:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش قدردان مردی است كه:
زنان باهوش می دانند كه …
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش چه چیزهایی درباره ی ارتباط صمیمانه می دانند؟
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش قدردان مردی است كه:
زن باهوش می داند كه:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش می داند زمانی باید مردی را فراموش كند و از او فاصله بگیرید كه:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زن باهوش نسبت به زمان هایی كه در زندگی اش هیچ ارتباطی ندارد، احساس خوبی دارد
زن باهوش به خوبی می تواند سرعت ارتباط را آرام كند تا مطمئن شود كه:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش قدردان مردی است كه ...
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باید آماده باشد كه:
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه در ارتباطی خوب:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش می داند چه زمانی جلوی ضررهایش را بگیرد.
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند قبل از اینكه به ارتباط با مردی ادامه دهند، باید به دقت فكركنند و ببینند آیا…
زنان باهوش تفاوت بین دو مورد زیر را می دانند…
زنان باهوش تفاوت های زیر را می دانند…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانندكه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه بعد از قطع ارتباط، نباید درباره ی مسایل زیر فكر كنند:
زنان باهوش می دانند كه بعد از قطع ارتباط، باید درباره ی موارد زیر فكر كنند:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه در ازدواجی خوب:
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند چطور عشق بورزند بدون اینكه بخشی از ماهیت خود را نادیده بگیرند.
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه اگر سعی كنید با كمتر جلوه دادن خودتان باعث خوشحالی مردی شوید:
زنان باهوش تفاوت بین خیال بافی و واقعیت را می دانند.
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زن باهوش می داند كه چنین تصویری از زن نادرست است.
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
زنان باهوش می دانند كه…
یازده فرمان برای زن باهوش
زنان باهوش می دانند كه…

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات