کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم)

حجم دانلود: 387.9 کیلو بایت

انتظار آورنده ی قرآن این است که همه مردم و بخصوص مسلمانان که آن را کتاب مقدّس دینی و راهنمایی آسمانی و فوق بشری می دانند در آن تدبّر کنند، یعنی به ظاهر الفاظ و حتّی معانی آن اکتفا ننمایند، بلکه در آن خوب بیندیشند.
خود قرآن، مطالعه سطحی و شنیدن و خواندن بدون دقّت در مقصود و غرض آیات خود را مورد سرزنش قرار داده است.
یک مسلمان بایستی در هر مسأله از مسائل زندگی از دید قرآن، آگاهی لازم را داشته باشد و کسی که اسلام را به عنوان یک مکتب می شناسد، مکتبی برای یک زندگی سالم، یک مکتب الهی برای ارائه راست ترین و پایدارترین راههای هدایت، دیگر نمی تواند به همین اندازه اکتفا کند
که فقط معتقد باشد که دین اسلام دین اکمل و اتمّ است بدون این که بداند اسلام چیست؟ و چه می گوید؟
درباره ی این کتاب بزرگ و پر اهمیّت تا به حال کتاب های بسیاری، در طول تاریخ اسلامی و بخصوص در قرن حاضر نوشته شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم)

مشخصات کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم)

نوع اثر : کتاب

کنگره : BP65/2‫‭/ک8پ2 1383

دیویی : 297/1076

کتابشناسی ملی : م‌83-19539‬

شابک : 5ـ19ـ9975ـ 964

سال نشر : 1388

نظرات درباره کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و ششم)