1 / 3

دانلود کتاب شوپنهاور

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 711.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 256
7,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

«شوپنهاور» نوشته ی گیوم مورانو است. شوپنهاور فیلسوف قرن ۱۹ آلمانی است. سراسرِ فلسفه ی شوپنهاور بر دو اصل استوار است، نخست آنکه جهان، تجلّی و بازنمودی است و دیگر جهان اراده است. منظور از «جهان، تجلّی و بازنمودِ من است» این است که هر وجود خارجی، در واقع به ذهن برمی گردد و از این روی می توانیم همه ی قوانینِ جهان را از ذهن نتیجه گیری کنیم. این کتاب در خصوص ابعاد نگرش فلسفی شوپنهاور است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

من به عنوانِ ذهنی که از ادراک بهره مند می شود، جهان را از لابه لای ادراکِ خود دریافت می دارم. و بهرِ شناختی، اگر جهان شناخت پذیر باشد، آن هم به اندازه ی ممکن، ما ابتدا باید پیوندِ «ذهن» را با جهانی که ادراکش را تشکیل می دهد، بشناسیم.

این پیوند در شناختِ سرراست، هیچ مشکلی را پدید نمی آورد، زیرا همواره چنین می پنداریم، جهان همان است که درمی یابیم و می بینیم، برگه ی سپید نیز چنین است، زیرا من رنگِ سپید را در آن می بینم و احساس می کنم که زبانه ی آتشش می سوزاند، زیرا من حرارتش را دریافت می کنم. بدین سان بینِ جهانی که من در ادراکِ ویژه ی خود دریافت می دارم و جهان به عنوانِ نمونه ای که، در خود، پدید می آید و از لابه لای این ذهن، سازگاری وجود دارد.

برآیندِ نخست این باور خودانگیخته آن است که جهان با غیابِ ذهنی که آن را درک می کند، از وجود باز نمی ایستد. من چنین تصوّر می کنم که آسمان نیلگون می شود تا اینکه چشمانم را فرو می بندم و از اندیشیدن به آن باز می ایستم. در عینِ حال زبانه ی آتش نیز با پراکندنِ حرارتش ادامه می یابد، حتّی وقتی که آنجا دستی هم نباشد که آن را حسّ کند یا در آن بسوزد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 256

کنگره : ‏‫‬‭B۳۱۴۸‏‫‬‭/م۸ش۹ ۱۳۹۵

دیویی : 193

کتابشناسی ملی : 4123338

شابک : 978-600-7436-54-7

سال نشر : 1395

فهرست

مقدمه
فلسفه
دیباچه
اصولِ فلسفه ی شوپنهاور
تحلیل دگربار در پرتو آگاهیِ تازه
پرسش، به عنوانِ معجزه ای خارق العاده
نقدِ فلسفه ی دانشگاهی
پرسش در برابر شرّ (بدی)
ردّ راه حل های پنداریِ مسأله ی شرّ
موضوعِ فلسفه
فصل نخست: جهان همان است که می پندارم
جهان، بو، مزه و رنگ ندارد
واقعی بودنِ ویژگی های اوّلیه
واقعی بودنِ زمان و خلأ
علیّت
اصولِ تجلّیات
عرضه ی نمایشی جهان
دانش و جهان
مرزهای علم
فصل دوّم: جهان به مثابه ی خواست
کامل کردنِ روشِ اثباتی
شوپنهاور، مُرشدِ نیچه
گذر شوپنهاور از کانت
راهِ جسمِ پنهان
حجابِ زمانی
تعریف تازه ی روشن و مبهم
درکِ ذاتِ جهان
فصل سوّم: هنر و حقیقت
شناختِ اندیشه ها
هنر و حقیقت
2- پیرامونِ تسلسلی بودنِ هنرها
هنر معماری
شعر و تراژدی
3- دوگانه بودنِ بهره مندیِ زیبایی شناسانه
فصل چهارم: سرنوشتِ انسان
دلیل کمیّت
دلیلِ واقعِ زیسته
برهانِ غایت
شوپنهاور، شاگردِ خداشناسِ پاسکالِ
ملالت
عشق
قطعیّتِ بیچارگی
دَین
شیاطین
خودخواهی
اخلاقِ پست
تاریخ و رخدادهای گوناگون
فصل پنجم: راه های رهایی
نقد شوپنهاور از «آگاهیِ عملی»
کانتِ شعبده باز
بنیانِ راستینِ اخلاق
متافیزیکِ مهرورزی
خاموشیِ اراده
حکیم و عالم
دوگانگیِ پیچیدگی
معمّای نیستی
خاتمه
فهرست اسامی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات