1 / 3

دانلود کتاب شهریار

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 654.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 200
6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

زندگی نیکولو ماکیاول (به ایتالیایی، ماکیاولی) همزمان با گذارفرهنگ و تمدن غرب از عصری کهن به نو گذشت. استادان تاریخ اجتماعی اروپا درباره ی علت اصلی تحولات زمانه ی او با هم اختلاف نظر داشته اند.

جمعی از ایشان که پیشرفت های اقتصادی را عامل تحولات سیاسی و مذهبی می دانند برآنند که کشف قارّه ی آمریکا به همّت کریستوف کلمب و کشف دماغه امید به همّت «واسکودو گاما» در قرن پانزدهم نظام اقتصادی جهان را دگرگون کرد. پیدا شدن منابع بیکران ثروت و گشوده شدن راه های تازه بازرگانی به سرمایه داری امکان داد تا از آن پس به آهنگی بی سابقه رو به گسترش بگذارد و بر نیروهای مخالف خود که از همه آن ها مهمتر فئودالیسم بود چیره شود و این تحوّل به زودی مایه ی ناتوانی سازمان ها و نهادهای سیاسی پاسدار منافع فرمانروایان دیرین گشت. نتیجه ی همه ی این دگرگونی ها پیدایی دو جنبش بزرگ رنسانس (نوزایی) و رفورم (اصلاح) بود که زندگی معنوی اروپاییان را جهتی تازه بخشید و ذهنشان را از بندهای تقلید و تعصب رهاند.

ولی گروهی دیگر از محققان اروپایی بر عکس عقیده دارند که این رنسانس و رفوم بود که سبب تحوّلات اقتصادی سیاسی شد، بدین سان که رنسانس با تشویق اروپاییان به بازگشت به منابع ذوقی و ...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 200

کنگره : ‏‫‬‮‭JC۱۴۳‏‫‬‮‭/م۲ش۹ ۱۳۹۳

دیویی : ‏‫‬‮‭۳۲۰/۱

کتابشناسی ملی : 3529116

شابک : 978-600-7436-11-0

سال نشر : 1393

فهرست

دیباچه ای بر کتاب شهریار
1-زندگی
2-ویژگی های ماکیاول
3-تحلیل کتاب شهریار
4-ماکیاول و اندیشه های نو در سیاست
گزارشی کوتاه از زندگی نیکولو ماکیاولّی
از نیکولو ماکیاولی به پیشگاه شکوهمند
1- درباره ی فرمانروایی های گوناگون
2-درباره ی فرمانروایی های موروثی
3-درباره ی فرمانروایی های مختلط
4-چرا قلمرو داریوش هخامنشی پس از آنکه به دست
5-درباره ی روش حکومت بر شهرها یا امیرنشین هایی که پیش از تصرف و الحاق، قوانین خاص خود را داشته اند
6-درباره ی فرمانروایی جدیدی که هر فرمانروا
7-درباره ی قلمروهای تازه ای که به کمک سپاه
8-درباره ی کسانی که از طریق رذالت و جنایت به فرمانروایی می رسند
9-درباره ی فرمانروایی مدنی
10-در این باره که قدرت کشورهای پادشاهی را چگونه می توان سنجید
11-درباره ی امیرنشین های زیر فرمانروایی کلیسا
12-درباره ی انواع سپاه، و سپاهیان مزدور
13-درباره ی سپاهیان کمکی، مختلط و ملی
14-درباره ی توجه هر فرمانروا به فن جنگ
15-درباره ی صفاتی که به خاطر آنها مردان و به ویژه فرمانروایان ستوده یا سرزنش می شوند
16-درباره ی گشاده دستی و خسّت
17-درباره ی درنده خویی و نرم خویی و اینکه آیا بهتر است مردم فرمانروا را دوست داشته باشند
18-درباره ی اینکه فرمانروایان چگونه باید به قول خود وفا کنند
19-درباره ی این که فرمانروا باید چنان باشد که نه مردم او را خوار شمارند و نه از او بیزار شوند
20-آیا دژها و باروها و چیزهای دیگری که شهریاران برای حفظ خود به ساختن آن ها دست می یازند سودمندند یا زیان آور؟
21-فرمانروا چه رفتاری باید داشته باشد تا نیک نام شود؟
22- درباره ی وزیران و درباریان شاه
23 چگونه باید از چاپلوسان پرهیز کرد
24 چرا فرمانروایان ایتالیا کشورهای خود را از دست دادند؟
25 سرنوشت و تقدیر چه اثری در امور انسانی دارد
26-اندرزی برای نجات ایتالیا از سلطه ی بربرها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات