6 / 4.8

از برهان تا عرفان

شرح برهان صدیقین و حرکت جو هری

موضوعات


دانلود کتاب از برهان تا عرفان

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 323.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 119
دانلود رایگان

خلاصه اثر

مسلم برهان صدیقین و برهان حرکت جوهری، در عالَم عقل و استدلال از زیباترین نمودهای عقل بشری برای نشان دادن معلولیت عالم خلق و علیّت حضرت رب العالمین است. عظمت این دو برهان صرفاً در اثبات خدا برای عالَم نیست، بلکه عظمت آن ها در وسعت و دقت آن جهان بینی است که در اختیار انسان می گذارد.

کتاب حاضر؛ حاصل بیش از بیست سال تدریس استادطاهرزاده در موضوع برهان صدیقین و حرکت جوهری است که ایشان در طی تدریس خود با روش های ابتکاری و تقسیم بندی های قابل توجه، این دو برهان را برای اهل تفکر هر چه بیشتر قابل فهم نموده است. از همه مهم تر در روش استاد، کاربردی کردن و ملموس نمودنِ برهان و نتایج آن است و همین بود که ما را بر آن داشت که این مجموعه را در اختیار علاقه مندان به این نوع بحث ها قرار دهیم.

در زندگی دینی و تفکر مذهبی، انسان احساس می کند هر موقع بخواهد در متون دینی اعم از قرآن و روایات قدمی عمیق و همراه با تفکر بردارد، سخت نیاز دارد از نورانیتی که در اثر براهین فوق به دست می آید، مدد گیرد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 119

کنگره : ‫BBR55‭ /ح43‭‫‭ط2 1385

دیویی : ‫‭189/1

کتابشناسی ملی : ‭م‌85-7582

شابک : 978-964-96389-8-0

سال نشر : 1385

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

فهرست

مقدمه ناشر
مقدمه نویسنده
شرایط مقدماتی تحقق مکتب فلسفی حکمت متعالیه
برهان صدیقین
1- ادعای برهان
2- تفاوت علت حقیقی با علت مُعِدّه
3- اصل برهان
خصوصیات «عین وجود»
4- هویّت تعلّقی معلول
دلایل هویت تعلقی معلول
مثالی برای هویت تعلقی معلول
معلول؛ «نمود» است و نه «بود»
رابطه اشیاء مادی با همدیگر، اِعدادی یا حقیقی؟
پدیده هایی که هم علت اند و هم معلول
5- فرق نزول با سقوط
6 - نامحسوس ولی موجود
7 - وحدت ذات خداوند با صفات خود
8 - فرق جامع با مجموع
9 - آفات غفلت از هویت تعلقی خود
چگونه منکر، معروف و معروف، منکر می شود
10- هماهنگی تشریع با تکوین
11- خداوند وجود اشیاء را می دهد و نه خاصیت آن ها را
12- حیات و علم موجودات
پلی به سوی عرفان
سیر از تشکیک وجود به وحدت شخصی وجود
حرکت جوهری
مقدمه
ادّعای حرکت جوهری
سابقة تاریخی بحث حرکت
کیفیّت ادراک حرکت
شخصیّت حرکت
تقدم و تأخر، ذاتی حرکت است
معنی جوهر و عرض
تابعیّت عَرَض از جوهر
نتیجه حرکت
هدف حرکت
برهان اوّل در اثبات حرکت جوهری
حرکت جوهری راعقل می فهمد
برهان دوم در اثبات حرکت جوهری
حرکت ذاتی عالم، حرکتی است یکنواخت
زمانِ زمین و زمانِ انسان
شبهه بقاء موضوع
جواب شبهه بقاء موضوع
اثبات ذات قیّوم خداوند
اثبات معاد به معنای عام
نظر امام خمینی«رحمة الله علیه» در مورد معاد جسمانی
روشن شدن شخصیّت زمان به عنوان بُعد چهارم مادّه
حل مشکل حدوث و قِدَم
مبنای قوای قلب
حل مشکل ربط متغیر به ثابت
حرکت جوهری عامل تکامل عالَم ماده
چگونگی ظهور حرکت جوهری
علّت تنوّع پدیده ها در عالم مادّه
عالم مادّه، بستر ایجاد نفس
ریشة حرکت در نفس
مبنای اخلاق در منظر حرکت جوهری
موضوع انتقال تخت ملکه سبأ و حرکت جوهری
جهان در منظر حرکت جوهری و در منظر عرفان
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98917****2014

سپاس از زحمات شما عزیزان بسیا استفاده کردیم خدا قوت انشا الله خدا وند شما را حفظ کند

1395/2/3

پاسخ