1 / 3

فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی

موضوعات


خرید کتاب فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 282
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

گسترش روزافزون دامنه علم روانشناسی و نفوذ آن در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، هیئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با یکدیگر به رنگ تازه ای درآورده است، تا جایی که می توان گفت بدون توجه به جنبه روانی مسایل نمی توان در حل صحیح و منطقی آن ها توفیق یافت.

امروزه با توجه به پیشرفت و گسترش علم روانشناسی صنعتی و سازمانی نیاز به یک فرهنگ واژگان تخصصی برای رفع نیاز در این رشته تخصصی احساس می شود. کتاب حاضر که تلخیص و ترجمه ای از کتاب دایره المعارف روانشناسی صنعتی و سازمانی تالیف « استیون جی روگلبرگ » است برای اولین بار واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی را از A تا Z شرح داده است.

اگرچه کتاب های مختلفی در حیطه روانشناسی صنعتی و سازمانی در کشور به چاپ رسیده ولی هنوز کتاب جامع و کاملی وجود ندارد که به این شکل بتواند ابهامات دانش پژوهان را در شناخت واژگان تخصصی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی برطرف نماید. در این کتاب سعی شده به صورت ساده و روان این خلاء مطالعاتی پر گردد.

در انتها از کلیه خوانندگان کتاب حاضر تقاضا داریم که نظرات و انتقادات ارزشمند خود را ابراز نموده تا بتوان در چاپ بعدی از آن ها استفاده نمود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 282

کنگره : HF۵۵۴۸/۸‏‫‭/ش۸ف۴ ۱۳۹۷‬

دیویی : ۱۵۸/۷

کتابشناسی ملی : 4995582

شابک : 978-600-459-261-1

سال نشر : 1397

فهرست

A
Abusive Supervision (سرپرستی توهین آمیز)
Academy of Management (انجمن مدیریت)
Action Theory (تئوری عمل)
Adverse Impact/Disparate Treatment/ Discrimination At Work (تبعیض در کار /رفتار متضاد / تأثیر معکوس) Affective Events Theory (تئوری رویداد های حس)
Affective Traits (ویژگی های احساسی)
Affirmative Action (تبعیض مثبت)
Age Discrimination In Employment Act (تبعیض بر اساس سن در قانون استخدام)
American Psychological Association, Association For Psychological Science (انجمن روان شناسی آمریکا، انجمن علوم روان شناختی)
Americans With Disabilities Act (ADA) (قانون معلولین در آمریکا)
Applicant/Test-Taker Reactions (واکنش های مصاحبه کننده / متقاضی)
Army Alpha/Army Beta (ارتش الفا/ ارتش بتا)
Assessment Center (مرکز ارزیابی)
Assessment Center Methods (روش های مرکز ارزیابی)
Attitudes And Beliefs (باورها و گرایش ها)
ASA (مدل فرسایشی – انتخابی – جذبی)
Attraction–Selection–Attrition Model
Automation/Advancedmanufacturing Technology/Computer-Based Integrated Technology (تکنولوژی /فناوری مبتنی بر کامپیوتر برای تولید پیشرفته / اتوماتیک)
B
Balanced Scorecard (کارت امتیازی متوازن)
Banding (گروه بندی)
Behavioral Approach To Leadership (رویکردهای رفتاری به رهبری)
Benchmarking (الگو برداری)
Big Five Taxonomy of Personality (ابعاد پنجگانه شخصیت)
Biographical Data (داده های مربوط به زندگی نامه ها)
Bona Fide Occupational Qualifications (BFOQ) (شرایط احراز شغل)
Boredom At Work (کسالت و خستگی در محیط کار)
C
Career Development (پیشرفت شغلی)
Careers (حرفه)
Case Study Method (روش مطالعه موردی)
Charismatic Leadership Theory (تئوری رهبری کاریزماتیک)
Civil Rights Act of 1964, Civil Rights Act of 1991 (قانون مدنی 1964، قانون مدنی 1991)
(Cra1991) (قانون مدنی 1991)
Classical Test Theory (نظریه آزمون کلاسیک)
Cognitive Abilities (توانایی های شناختی)
Cognitive Ability Tests (سنجش توانایی های شناختی)
Comparable Worth (ارزش قابل مقایسه)
Compensation (جبران خدمات)
Competency Modeling (طراحی مدل شایستگی)
Compressed Workweek (برنامه کار هفتگی فشرده)
Computer Assessment (ارزیابی کامپیوتری)
Conflict At Work (تضاد در کار)
Conflict Management (مدیریت تضاد)
Construct (ساختار)
Content Coding (رمز گذاری محتوا)
Contextual Performance/Prosocial Behavior/Organizational Citizenship Behavior (عملکرد محتوایی / رفتار حرفه ایی/ رفتار شهروندی سازمانی)
Control Theory (تئوری کنترل)
Core Self-Evaluations (خود سنجی های درونی)
Corporate Ethics (اخلاق مشارکتی)
Corporate Social Responsibility (مسئولیت اجتماعی مشترک)
Counterproductive Work Behaviors (رفتارهای ضد شهروندی)
Counterproductive Work Behaviors, Interpersonal Deviance (رفتارهای ضد شهروندی / انحراف بین فردی) Counterproductive Work Behaviors, Organizational Deviance (رفتار ضد شهروندی/ انحراف سازمانی)
Creativity At Work (خلاقیت در کار)
Credentialing (اعتبار سنجی)
Criterion Theory (تئوری معیار)
Critical Incident Technique (روش رویداد بحرانی)
Cross-Cultural Research Methods And Theory (تئوری و روش های تحقیق بین فرهنگی)
Customer Satisfaction With Services (رضایت مشتریان از خدمات)
Cyberloafing At Work (پرسه زنی اینترنتی در محل کار)
D
Descriptive Statistics (آمارهای توصیفی)
Dictionary of Occupational Titles (واژه نامه عناوین شغلی)
Differential Item Functioning (عملکرد اقلام متمایز)
Dirty Work (کار کثیف)
Distance Learning (آموزش از راه دور)
Diversity In The Workplace (تنوع در محیط کار)
Diversity Training (آموزش تنوع)
Downsizing (کوچک سازی)
Drug And Alcohol Testing (تست الکل و مواد مخدر)
E
Electronic Human Resources Management (مدیریت الکترونیک منابع انسانی)
Electronic Performance Monitoring (نظارت بر عملکرد الکترونیک)
Emotional Burnout (سرخوردگی عاطفی)
Emotional Intelligence (هوش هیجانی)
Emotional Labor (کار عاطفی)
Emotions (احساسات)
Employee Assistance Program (برنامه های کمک شغلی)
Employee Grievance Systems (سیستم شکایات کارکنان)
Employee Selection (گزینش کارکنان)
Employment At Will (اشتغال خود خواسته)
Employment Interview (مصاحبه شغلی)
Empowerment (توانمند سازی کارکنان)
Engineering Psychology (مهندسی روان شناسی)
Entrepreneurship (کارآفرینی)
Equity Theory (نظریه برابری)
Ethics in Industrial/Organizational Practice (اخلاق در فعالیت های صنعتی و سازمانی)
Ethics in Industrial/Organizational Research (اخلاقیات در تحقیقات صنعتی و سازمانی (عوامل تعیین کننده رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی)
Eustress (یوسترس)
Executive Coaching (آماده سازی اجرایی)
Executive Selection (انتخاب هیات رئیسه (مدیر عامل))
Exit Survey (Exit Interview) (بررسی جهت اخراجی (مصاحبه اخراجی))
Expatriates (مهاجرت (ترک وطن))
Expectancy Theory of Work Motivation (تئوری انتظار در انگیزه شغلی)
Experimental Designs (طرح های تحقیق)
F
Factor Analysis (تحلیل عاملی)
Family And Medical Leave Act (قانون مرخصی پزشکی و خانوادگی)
Feedback (بازخورد)
Feedback Seeking (پیگیری بازخورد)
Flexible Work Schedules (برنامه کاری متغیر)
Focus Groups ( گروه های کانون)
Frame-Of-Reference Training (آموزش چهارچوب مرجع)
G
Gainsharing And Profit Sharing (تقسیم درآمد و تقسیم سود)
Gay, Lesbian, And Bisexual Issues At Work (مسئله هم جنس گرایی در محیط کار)
Generalizability Theory (تئوری عمومی)
Genetics And Industrial/Organizational Psychology (ژنتیک و روان شناسی صنعتی و سازمانی)
Glass Ceiling (سقف شیشه ای)
Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Project (رهبری جهانی و پروژه رفتار تأثیر گذار سازمانی)
Globalization (جهانی شدن)
Goal-Setting Theory (تئوری هدف گذاری)
Graphology (خط شناسی)
Gravitational Hypothesis (فرضیه جذب)
Group Cohesiveness (همبستگی گروهی)
Group Decision-Making Quality And Performance (کیفیت عملکرد و تصمیم گیری گروهی)
Group Decision-Making Techniques (روش های تصمیم گیری گروهی)
Group Development (توسعه گروه)
Group Dynamics and Processes (فرایندها و پویایی های گروهی)
Groups (گروه ها)
Groupthink (تفکر جمعی)
H
Hardiness (سختی)
Hawthorne Studies/Hawthorne Effect (مطالعات هاثورن / نتایج هاثورن)
High-Performance Organization Model (مدل سازمان با عملکرد بالا)
History of industrial/organizational psychology in Europe and The United Kingdom (تاریخچه روان شناسی صنعتی و سازمانی در اروپا و انگلستان)
Human–Computer Interaction (تعامل میان انسان و رایانه)
Human Relations Movement (جنبش روابط انسانی)
Human Resource Management (مدیریت منابع انسانی)
HRM (عملکرد)
Human Resources Strategy (استراتژی منابع انسانی)
I
Implicit Theory of Leadership (تئوری رهبری ضمنی)
Impression Management (مدیریت تأثیر)
Incentives (مشوق ها)
Incremental Validity (اعتبار فزاینده)
Individual Differences (تفاوتهای فردی)
Industrial Relations (روابط صنعتی)
Innovation (نوآوری)
Integrity At Work (درستی در کار)
Intergroup Relations (روابط بین گروهی)
Interpersonal Communication (روابط بین فردی)
J
Job Advertisements (آگهی های شغلی)
Job Analysis (تحلیل شغل) 163
Job Description (شرح شغل)
Job Evaluation (ارزیابی شغل)
Job Involvement (درگیری شغلی)
Job Rotation (گردش شغلی)
Job Satisfaction (رضایت شغلی)
Job Sharing (تقسیم شغل)
Judgment And Decisionmaking Process (قضاوت و فرآیند تصمیم گیری)
اJustice In Teams (عدالت در تیم ها)
L
Labor Law (قانون کار)
Leader–Member Exchange Theory (تئوری مبادله رهبر – عضو)
Leadership And Supervision (رهبری و سرپرستی)
Learning Organizations (سازمان های یادگیرنده)
Letters of Recommendation (توصیه نامه ها)
Locus of Control (محدوده کنترل)
M
Machiavellianism (ماکیاولیسم)
Measurement Scales (مقیاس های اندازه گیری)
Measures of Association/ Correlation Coefficient (ضریب همسبتگی)
Meetings At Work (جلسات در محل کار)
Mentoring ( مشاوره های تعلیمی (مربی گری))
Mood (حالت روحی)
Morale (روحیه)
Motivational Traits (ویژگی های انگیزشی)
N
National institute for occupational safety and Health/ occupational safety and health administration (موسسه ملی امنیت و بهداشت شغلی /بهداشت شغلی و مدیریت سلامت)
Naturalistic Observation (مشاهده طبیعی)
Need For Achievement, Power, and Affiliation (نیاز به موفقیت، قدرت، وابستگی)
Networking (شبکه سازی)
New Employee Orientation (جهت گیری کارکنان جدید)
Nomological Networks ( شبکه های قانونی)
Nonexperimental Designs (طرح های غیر تجربی)
Normative Models of Decision Making And Leadership (مدل های اصلی تصمیم گیری و رهبری)
Normative Versus Ipsative Measurement (مقیاس های نسبی در مقابل مقیاس های هنجاری)
O
Occupational Information Network (O*Net) (شبکه اطلاعات شغلی)
Older Worker Issues (مسائل مربوط به کارکنان قدیمی تر)
Optimism And Pessimism (بدبینی و خوش بینی)
Organizational Behavior (رفتار سازمانی)
Organizational Behavior Management (مدیریت رفتار سازمانی)
Organizational Change (تغییرات سازمانی)
Organizational Change, Resistance To (مقاومت در برابر تغییر)
Organizational Climate (شرایط سازمانی)
Organizational Commitment (تعهد سازمانی)
Organizational Communication, Formal (روابط سازمانی رسمی)
Organizational Communication, Informal (روابط سازمانی غیر رسمی)
Organizational Culture (فرهنگ سازمانی)
Development Organizational (توسعه سازمانی)
Organizational Image (تصویر سازمان)
Organizational Justice (عدالت سازمانی)
Organizational Politics (سیاست های سازمانی)
P
Path–Goal Theory (تئوری مسیر-هدف)
Performance Appraisal (ارزیابی عملکرد)
Performance Appraisal, Objective Indexes (شاخص های عینی ارزیابی عملکرد)
Performance Appraisal, Subjective Indexes (شاخص های ذهنی ارزیابی عملکرد)
Performance Feedback (بازخورد عملکرد)
Personality (شخصیت)
Personality Assessment (ارزیابی شخصیت)
Person–Environment Fit (تناسب میان محیط – فرد)
Person–Job Fit (تناسب میان شغل- فرد)
Person–Organization Fit (تناسب میان سازمان- فرد)
Person–Vocation Fit (تناسب میان حرفه- فرد)
Program Evaluation (ارزیابی برنامه)
Protestant Work Ethic (آیین کاری پروتستان)
Psychological Contract (قرار داد روان شناختی)
Q
Quality of Work Life (کیفیت زندگی کاری)
Quantitative Research Approach (رویکرد کمی تحقیق)
Quasi-Experimental Designs (طرح های شبه تجربی)
R
Race Norming (نزاع نژادی)
Rating Errors And Perceptual Biases (تعصبات ادراکی و خطاهای ارزیابی)
Realistic Job Preview (پیش بینی شغلی واقع بینانه)
Recruitment (استخدام)
Recruitment Sources (منابع استخدام)
Reinforcement Theory of Work Motivation (تئوری تقویت در انگیزه شغلی)
Reliability (قابلیت اطمینان یا پایایی)
Retirement (بازنشستگی)
Role Ambiguity (ابهام نقش)
Role Conflict (تضاد نقش)
S
Sampling Techniques (نمونه گیری)
Scientific Management (مدیریت علمی)
Selection: Occupational Tailoring ( انتخاب های شغلی)
Selection Strategies (استراتژی های انتخاب)
Self-Concept Theory of Work Motivation (تئوری خود انگاره در انگیزش شغلی)
Self-Efficacy (خودکارآمدی)
Self Esteem (عزت نفس)
Self-Regulation (تئوری خود تنظیمی)
Sexual Discrimination (تبعیض جنسیتی)
Sexual Harassment At Work (آزار جنسی در محیط کار)
Shiftwork (نوبت کاری)
Simulation, Computer Approach (شبیه سازی، رویکرد کامپیوتری)
Situational Approach To Leadership (رویکرد اقتضایی به رهبری)
Situational Judgment Tests (آزمون های قضاوت موقعیتی)
Social Cognitive Theory (تئوری شناخت اجتماعی)
Social Exchange Theory (تئوری مبادلات اجتماعی)
Social Loafing (تنبلی گروهی)
Social Norms and Conformity (هنجارهای اجتماعی و پیروی از رسوم)
Social Support (حمایت اجتماعی)
Socialization (اجتماعی شدن)
Spirituality And Leadership At Work (رهبری و معنویت در کار)
Statistical Power (قدرت آماری)
Succession Planning (برنامه ریزی برای جانشینی)
Survivor Syndrome (سندرم بازماندگان)
T
Team-Based Rewards (پاداش تیمی)
Team Building (تیم سازی)
Team Mental Model (مدل ذهنی تیم)
Telecommuting (ارتباط از راه دور)
Test Security (امنیت آزمون)
Theft At Work (سرقت از محل کار)
Theory of Action (تئوری عمل)
Theory of Reasoned Action/ Theory of Planned Behavior (تئوری اقدام منطقی/ تئوری رفتار برنامه ریزی شده) 360-Degree Feedback ( (بازخورد 360 درجه
Total Quality Management (مدیریت کیفیت جامع)
Trainability And Adaptability (قابلیت آموزش و سازگاری)
Training (آموزش)
Training Evaluation (ارزیابی آموزش)
Training Needs Assessment and Analysis (ارزیابی و تحلیل نیازهای آموزشی)
Trust (اعتماد)
U
Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (دستورالعمل هایی یکسان برای فرایندهای گزینش کارکنان)
Utility Analysis (تجزیه و تحلیل مطلوبیت)
V
Validation Strategies ( استراتژی های اعتبار سنجی)
Validity اعتبار))
Verbal Protocol Analysis (تجزیه و تحلیل پروتکل شفاهی)
Virtual Organizations (سازمان های مجازی)
Virtual Teams ( تیم های مجازی)
W
Whistle-Blowers (خبرچینی)
Withdrawal Behaviors, Absenteeism (رفتارهای کاری نابهنجار/ غیبت)
Withdrawal Behaviors, Lateness (رفتارهای کاری نابه هنجار/ تاخیر)
Workaholism (اعتیاد به کار)
Work–Life Balance (تعادل میان کار و زندگی)
Workplace Accommodations For The Disabled (تسهیلات لازم برای افراد ناتوان در محل کار)
Workplace Incivility (بی نزاکتی در محل کار)
Workplace Injuries (حوادث ناشی از کار)
Workplace Romance (عشق در محل کار)
Work Samples ( نمونه های کاری)

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات