کتاب فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره نهم) - جلد اول

دوره سوم بهار 1398

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 6.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 422

خلاصه کتاب فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره نهم) - جلد اول

فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره نهم - جلد اول - بهار 1398، منتشر شد. ارتباط حقوقی بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی در اسناد، روند ابقاء، اجرا و اسقاط حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه ایران و تاثیر ساختارهای سیاسی بر حقوق خصوصی در انقلاب اسلامی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می خوانید.

دفاتر ثبت و اسناد و املاک راجع به اسناد الکترونیکی فقط گواهی امضاء اسناد الکترونیکی را تصدیق می کنند و راجع به انجام معامله و طرفین و محتوای اسناد الکترونیکی که در فضای مجازی صورت می گیرد هیچ دخالتی نمی کنند و فقط امضاء مندرج در اسناد را به نام اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثبت نموده و دارنده را مالک حق و حقوق آن امضاء و متعهد آن می دانند. یعنی این امر را تصدیق می کنند که این امضاء متعلق به چه کسی می باشد و حال با توجه به اینکه بعضی از ویژگی های اصلی امضاهای الکترونیکی و علامت تجاری (تمایز بخشی) مشابه می باشند و در بعضی از قراردادهای الکترونیکی هم اصل قرارداد و هم تحویل موضوع قرارداد از طریق اینترنت انجام شود مانند خدمات مشاوره ای، اطلاعات، از این رو ممکن است این تصور ایجاد شود که آیا اشخاص می توانند امضاء الکترونیکی خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نمایند.

در این صورت باید دید چه حقوق و تعهداتی برای امضاء کننده قرارداد ایجاد می شود. لذا در این راستا به بررسی دو بحث می پردازیم. در ابتدا علامت تجاری مورد بررسی قرار می گیرد سپس امضای الکترونیکی و ارتباط آن با علامت تجاری و در پایان به قراردادهای الکترونیکی که در آن ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی به عنوان علامت تجاری وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار

صفحات کتاب : 422

نظرات