1 / 3

تحلیل گفتمان سیاسی

امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی


دانلود کتاب تحلیل گفتمان سیاسی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 355
12,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب تحلیل گفتمان سیاسی: امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی به بررسی مبحث میان رشته ای کیفیت تکوین امر سیاسی در بستر زبان می پردازد.

امر سیاسی در این صحنۀ نمایش بر پایۀ قواعد گفتمان سیاسی مفصل بندی، بازنمایی و شبیه سازی می گردد. کتاب تحلیل گفتمان سیاسی (Political Discourse Analysis) دربردارندۀ ده مقالۀ مرجع و برگزیده پیرامون سه عرصۀ امر سیاسی، گفتمانی و اجتماعی است.

در منطق نظریه پردازان این مقالات، علوم سیاسی با حوزۀ تجربی سیاست سر و کار دارد و نظریۀ سیاسی، قلمروی فیلسوفان و نظریه پردازانی محسوب می شود که نه واقعیت ها و موجودیت های «سیاست» بلکه ذات، سرشت و ماهیت «امر سیاسی» را واکاوی و تبیین می نمایند.

گفتمان سیاسی منظومه ای معنایی - شناختی به حساب می آید که استعداد و امکان تولید معنا و اندیشه برای کسب، تثبیت یا تلطیف قدرت را داشته باشد؛ بتواند ذهن و اندیشۀ عاملان اجتماعی را در تملک بگیرد و به جای زور و و سلطه قانع کند؛ بنابراین گفتمان سیاسی یک استراتژی، آیین، راه، منظومۀ معنایی و یک زیست جهان می باشد.

در این اثر در ابعاد مختلف روندی تبیین می شود که تحلیل گفتمان سیاسی در پیوند با تحلیل گفتمان اجتماعی، گفتمان رسانه، گفتمان ادبی و هنری، گفتمان تاریخی، گفتمان حقوقی و... می تواند شما را در به صدا درآوردن زنگ خوانش، روایت و باز روایت امر سیاسی و دیگر ساحت های زندگی اجتماعی بشر یاری کند.

در بخشی از کتاب تحلیل گفتمان سیاسی می خوانیم:

عقل سلیم این پیش انگاشت را دارد که سیاست مداران به خوبی تنظیم و سازمان دهی شده اند. این امر به رغم بسیاری از رویدادهای مهم و فوری ای است که باید با آن سر و کار داشته باشند و بر زندگی همۀ ما نیز تأثیر دارد. همۀ ما الگوهای شناختی داریم (الگوهای رویداد، الگوهای تجربه، الگوهای بافتی) که به شکلی سریع و خودکار چنین رویدادهایی را به روز، درک، فهم و ذخیره می کند. می توان از این نکته فرض کرد که سیاست مداران نیز به شکلی روتین به مجموعۀ خاص خود از الگوهای شناختی در راستای انجام سیاست یا همان سیاست ورزی دسترسی می یابند.

این امر به منظور پاسخ سریع، به شیوه ای عقلانی و کاملاً پیش بینی پذیر به رویدادهایی است که با آن ها روبه رو می شوند. اما، در واقع چنین نیست: زندگی روزمره سیاست مداران به همان نسبت که آکنده از اقدام طراحی شده، استراتژیک و عقلانی است، با تصادف، اتفاق و پیش بینی ناپذیری نیز پر شده است. موقعیت های پر هرج و مرج مشخصۀ لازم «سیاست به مثابه معمول» است: سیاست مداران با تجربه می دانند که چگونه به شکل بهتری با آن ها سروکار پیدا کنند بنابراین «نظمی در درون بی نظمی» وجود دارد که در میان دیگر چیزها، از راه امور روتین، هنجارها و مناسک برقرار می شود.

سیاست مدارن استراتژی ها و تاکتیک هایی را کسب و برنامه های خود را کم و بیش به شکل موفقی دنبال می کنند. موفقیت وابسته به موقعیتشان در این حوزه، روابط قدرت آنان، و به شکل مهم تری، به چیزی وابسته است که من آن را مدیریت دانش می نامم: بیشتر آن چه ما به عنوان بی نظمی درک می کنیم وابسته به در برگرفته شدن در دانش مشترک یا برون رانی از آن دانش مشترک است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 355

کنگره : P302/77‏‫‬‮‭/ر6ت3 1395

دیویی : 401/41

کتابشناسی ملی : 4306508

شابک : 978-600-7683-51-4

سال نشر : 1395

نظرات