1 / 3

جامعه شناسی اقتصادی

ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی

موضوعات


دانلود کتاب جامعه شناسی اقتصادی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 544
18,800 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب جامعه شناسی اقتصادی: ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی نوشته ی ریچارد سوئدبرگ و مارک گرانووتر یکی از کتاب های مهم در زمینۀ جامعه شناسی اقتصادی جدید محسوب می شود که برای مطالعه پدیده های اقتصادی خرد و کلان از منظر جامعه شناسی بسیار راه گشاست.

مارک گرانووتر (Mark Granovetter) و ریچارد سوئدبرگ (Richard Swedberg) در این کتاب جامعه شناسی اقتصادی جدید را به صورت دقیق بررسی و تشریح کرده است. نویسندگان در همه ی فصل های کتاب جامعه شناسی اقتصادی (Principles of Economic Sociology) بین جامعه شناسی اقتصادی از یک سو و اندیشه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرایان جدید از سوی دیگر تمایز قائل می شوند و به دقت هرکدام را تشریح می کند تا جایگاه جامعه شناسی اقتصادی جدید را نمایان سازند. همچنین حفره های ساختاری را نیز در جامعه شناسی اقتصادی جدید نشان می دهند که برنامه تحقیقی خوبی را پیش روی محققان علوم اجتماعی می گذارد تا جامعه شناسی اقتصادی جدید را هرچه بیشتر گسترش و توسعه دهند.

نقطه اشتراک مکاتب اقتصادی و جامعه شناسی اقتصادی، تلاش برای فهم بیشتر پدیده های اقتصادی است. یک کار عمده جامعه شناسی اقتصادی جدید در سال های اولیه تولدش، مقایسه خود با علم اقتصاد رایج بود. چاپ و انتشار «راهنمای جامعه شناسی اقتصادی» توسط نیل اسملسر و سوئدبرگ در همان ابتدا تمایز خود را با علم اقتصاد نشان داد.

برای شناخت هر چه بیشتر جامعه شناسی اقتصادی به مقایسه آن با علم اقتصاد رایج می پردازیم. یکی از مزیت های این مقایسه این است که تفاوت ها و مرزهای میان نظریه اقتصادی و جامعه شناسی اقتصادی به وضوح روشن می شود. به علاوه این کار باعث باز شدن گفت وگویی کاربردی بین جامعه شناسان اقتصادی و اقتصاددانان خواهد شد و به آن ها نشان می دهد با وجود اختلافاتی که بین خود دارند چگونه می توانند به وسیله اشتراکات و با حفظ و رعایت مرزها به شناخت پدیده های اقتصادی بپردازند. همچنین انحصار اقتصاد خرد بر سر تحلیل مشکلات اقتصادی را می شکند.

دانش اقتصاد برنامه تحقیقی متمایزی دارد که نشان می دهد به کدام یک از مشکلات اقتصادی باید توجه کرد و چگونه به برطرف کردن آن ها پرداخت. ریشه ها و پایه پارادایم اقتصاد خرد را باید در تغییراتی دید که در علم اقتصاد در دهه 1870 اتفاق افتاده است. درواقع این اقتصاد نئوکلاسیک ها بوده است که بر اقتصاد قرن بیستم به هر نحو مسلط شد.

این کتاب به ارائه مقدمه ای کلی بر جامعه شناسی اقتصادی به عنوان حوزه ای جدید در علوم اجتماعی می پردازد که اهمیت آن در آمریکا و اروپا به سرعت در حال رشد است. جامعه شناسی اقتصادی نوعی تحلیل از پدیده اقتصادی ارائه می دهد که در قرن بیست ویکم رقیبی برای تحلیلگران مکتب اقتصاد رفتاری، نئوکلاسیک اقتصادی و نظریه بازی به شمار می آید.

در بخشی از کتاب جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی می خوانیم:

یکی از موفق ترین پیشرفت ها نه تنها در اندیشه حقوقی در امریکا، بلکه در اندیشه حقوقی بین المللی چیزی است که به «حقوق و اقتصاد» مشهور شده است که خاستگاهش را باید در اوایل دهه 1960 در آمریکا رد گیری کرد (Mercuro and Medema, 1997). این نوع تحلیل در اثنای دوره نخست توسعه کاملاً بنیادین و رادیکال بود و اصرار بر این امر داشت که منطق اقتصاد نئوکلاسیک می تواند برای حل تعدادی از مشکلات حقوقی، اقتصادی و غیراقتصادی مهم مورد استفاده قرار گیرد. اما بعداً حوزه حقوق و اقتصاد شروع به دربرگرفتن تعدادی رهیافت های جامعه شناختی، روان شناختی و نهادی کرد. به نظر می رسد دلیلی برای این مسئله وجود ندارد که چرا نباید جامعه شناسی اقتصادی روزی بخشی از این حوزه شود (Ellickson, 1989; Macneil, 2000; Medema, Mercuro, and Samuels, 2000).

جنبش حقوق و اقتصاد معروف به «حقوق و اقتصاد شیکاگو» است. به این معنی که پایه گذاران آن در دانشگاه شیکاگو فعال بودند. یکی از این بنیانگذاران بدون شک ریچارد پوسنر است که باعث شد حوزه حقوق و اقتصاد رهیافتی عمومی در علم حقوق محسوب شود. به عنوان مثال وی برای نخستین بار کتاب درسی را با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق که هنوز مؤثر است، منتشر (1st ed. 1972, 5th ed. 1998) و تلاش کرد به طور منظم پژوهش هایی برای انسجام این حوزه مطالعاتی انجام دهد. طبق نظر پوسنر اندیشه اصلی در حقوق و اقتصاد این است که منطق علم اقتصاد می تواند و باید تحلیل حقوقی و قانونگذاری را آگاه سازد. هر کنشگری بر اساس منفعت شخصی اش هدایت می شود تا مجرم یا قانونگذار و یا وکیل باشد. آنچه قضات و نظام حقوقی را در کل اگاه می سازد «بیشینه سازی ثروت» است (posner, 1990: 356). پوسنر می گوید دغدغه عدالت تقریباً همان دغدغه ثروت است. اگر شما بتوانید موقعیتی را به وجود بیاورید که طبق آن ثروت اجتماعی بیشتری تولید شود، باید این کار را بکنید. البته قضات نیز باید از دکترین های حقوقی معمول پیروی کنند، اما این دکترین ها اغلب در سال های قرن نوزدهم که ایدئولوژی بازار باز377 در اندیشه حقوقی امریکا قوی بود، ایجاد شدند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 544

کنگره : ‏‫‬‭HM548‏‫‭/‮الف‬۵۴ج2 139۵

دیویی : ۳۰۶/۳

کتابشناسی ملی : 4010783

شابک : 978-600-7683-33-0

سال نشر : 1395

فهرست

درآمد
پیشگفتار
مقدمه
فصل یکم: جامعه شناسی اقتصادی در آرای جامعه شناسان کلاسیک
نقش منفعت در تحلیل اجتماعی
جامعه شناسی کلاسیک و پیشینیانش
الکسیس توکویل
کارل مارکس
ماکس وبر
امیل دورکیم
جورج زیمل
بعد از کلاسیک ها
جوزف شومپیتر
کارل پولانی
تالکوت پارسونز
نتیجه گیری
فصل دوم: جامعه شناسی اقتصادی معاصر
مارک گرانووتر و حک شدگی
خدمت اول: استفاده از جامعه شناسی ساختاری و شبکه ها
خدمت دوم: استفاده از نظریه سازمانی
خدمت سوم: استفاده از جامعه شناسی فرهنگی
خدمت چهارم: ساخت سنتی مقایسه ای و تاریخی در جامعه شناسی اقتصادی
خدمت پنجم: جیمز کلمن و جامعه شناسی بر پایه منفعت
تحولات اخیر جامعه شناسی اقتصادی در اروپا
نتیجه گیری
فصل سوم: سازمان اقتصادی
درباره سازمان اجتماعی اقتصاد
سرمایه داری
مناطق صنعتی
جهانی شدن
نتیجه گیری
فصل چهارم: بنگاه ها
نظریه های اقتصادی درباره بنگاه
اقتصاد سازمانی
تحلیل هزینه مبادله
نظریه نمایندگی
چشم اندازهای دیگر در اقتصاد سازمانی
واکنش جامعه شناسان به اقتصاد سازمانی
نظریه های جامعه شناختی درباره بنگاه ها
ماکس وبر
جامعه شناسی صنعتی و جامعه شناسی کار
نظریه های سازمانی و جامعه شناسی بنگاه ها
نتیجه گیری
فصل پنجم: رهیافت های اقتصادی و جامعه شناختیدر مورد بازارها
نظر اقتصاددانان درباره بازار از منظر جامعه شناختی
بازار در اقتصاد سیاسی کلاسیک (از آدام اسمیت تا کارل مارکس)
انقلاب مارژنالیست ها: خلق مفهوم مدرن بازار
مکتب اتریش: بازار به مثابه فرایند
نقد کینز بر نظریه رایج بازارها
سازمان صنعتی و مفهوم ساخت بازار
توسعه بعد از جنگ در تحقیقات روی بازارها
دیدگاه جامعه شناسان درباره بازارها
نظر هریسون وایت درباره بازار: مدل w (y)
بازارها به مثابه شبکه ها
بازارها به مثابه اجزای میدان ها و حوزه ها (بوردیو و دیگران)
قیمت ها و تشکیل قیمت
نتیجه گیری
فصل ششم: بازارها در تاریخ
نقطه شروع: بازارهای واقعی در تاریخ
بازارهای خارجی
بازارهای داخلی
بازارها برای تجار (نمایشگاه های اروپایی)
بازارهای ملی
بازارهای عقلانی اولیه
بازارهای توده ای مدرن
بازارهای بین المللی
بازار پولی و سرمایه
بازارهای کار
نتیجه گیری
فصل هفتم: سیاست و اقتصاد
دولت و نقش آن در اقتصاد
دولت در اقتصاد: نظر اقتصاددانان
موضوع دولت و اقتصاد در نظریه انتخاب عمومی و اقتصاد نهادی جدید
دولت در اقتصاد: نظر جامعه شناسان کلاسیک
درباره دولت و اقتصاد در جامعه شناسی اقتصادی جدید
جامعه شناسی مالی
پیشتازی جوزف شومپیتر: «بحران دولت مالیاتی»
جامعه شناسی مالی ماکس وبر
جامعه شناسی مالی امروز
هدایت اقتصاد توسط دولت
نتیجه گیری
فصل هشتم: حقوق و اقتصاد
درباره حقوق و اقتصاد
وضع بنیان حقوقی برای سرمایه داری مدرن: قانون تجارت
نهادهای حقوقی کلیدی
تحقیقات جاری در جامعه شناسی اقتصادی
حقوق و اقتصاد
نتیجه گیری
فصل نهم: فرهنگ و توسعه اقتصادی
مفهوم فرهنگ و اقتصاد
رهیافت ارزش ها به فرهنگ؛ رابطه ارزش ها با هنجارها
فرهنگ و توسعه اقتصادی
فرهنگ اقتصادی امریکایی در اوایل قرن نوزدهم (توکویل)
فرهنگ، مذهب، و اخلاق اقتصادی (ماکس وبر)
فرهنگ اقتصادی و نوسازی
نتیجه گیری
فصل دهم: فرهنگ، اعتماد و مصرف
فرهنگ و اقتصاد در جامعه شناسی مدرن
فرهنگ و اعتماد در جامعه شناسی اقتصادی معاصر
فرهنگ مادی و مصرف
نتیجه گیری
فصل یازدهم: جنسیت و اقتصاد
خانوار، جنسیت و اقتصاد درباره منفعت خانواده
زنان، کار و پرداخت دستمزد درباره منافع زنان
احساسات و اقتصاد
نتیجه گیری
فصل دوازدهم: معمای گربه و پرسش هایی دیگربرای جامعه شناسی اقتصادی
مسئله نخست: حفره های ساختاری در جامعه شناسی اقتصادی
مسئله دوم: مفهوم منفعت و نقش آن در جامعه شناسی اقتصادی
مسئله سوم: نقش عینیت و بازاندیشی در جامعه شناسی اقتصادی
مسئله چهارم: آیا جامعه شناسی اقتصادی باید یک علم سیاست گذاری باشد؟
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات