1 / 3

فوت و فن های نوازش

نوازش هنر عشق ورزیدن است

موضوعات


دانلود کتاب فوت و فن های نوازش

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 515.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 246
10,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب فوت و فن های نوازش: نوازش هنر عشق ورزیدن است اثر علی شمیسا مفهوم نوازش را از بعدهای مختلف بررسی می کند. مفهوم نوازش، یکی از مفاهیم بسیار مهم در روابط انسانی است که اگر در زندگی کمرنگ یا حذف بشود، می تواند تأثیراتی مخرب برجای بگذارد.

نوازش مفهومی است که به درجه پایین و بالا بودن هوش عاطفی مربوط می شود؛ یعنی هرچه هوش عاطفی فرد رشدیافته تر باشد، قطعاً در نوازیدن یا همان داد و ستد عاطفی موفق تر عمل می کند و هر چقدر رشدنایافته باشد، در نوازیدن لنگ می زند.

موضوع نوازش درواقع از زمانی آغاز می شود که به دیگران سلام می گویید. سلام و درود، خود آغاز نوازش است. زمانی که به دیگران دست می دهید و احوالشان را می پرسید، زمانی که از تیپ و قیافة دوستتان تعریف می کنید، وقتی او را به صرف ناهار یا آبمیوه دعوت می کنید، زمانی که جشن تولدش را تبریک می گویید یا به جشن عروسی اش می روید یا وقتی یکی از عزیزانش فوت می کند و نزد او می روید و به او تسلیت می گویید، این رفتارهای اجتماعی، شکلی از نوازش است و شما نمی توانید آن ها را نادیده بگیرید. وقتی در جایی نشسته باشید و دوستانتان از کنارتان رد شوند و به شما سلام نگویند، قطعاً این رویداد روحتان را آشفته می سازد و نشان می دهد که فقط نوازش سلام در یک ارتباط روزانه چقدر برایتان مهم است. پس کسی نمی تواند نوازش را انکار کند، مگر آن که مشکلات روان پریشانه داشته باشد. پس بهتر است نوازیدن یعنی نوازش دادن و نوازش گرفتن را از سه زاویه بنگریم؛ نخست این که نوازش یک سری مهارت است که بایستی آموخت و فنون خاص خود را دارد و دوم این که یک هنر است و اگر با ظرافت همراه شود اوج تأثیرگذاری خود را دارد و جنبة رمانتیک و فانتزی عاشقانه به خود می گیرد و سوم، نوازش نوعی آگاهی و شناخت است که لازم است هر کسی از درجة یک تا صد آن را بیاموزد؛ سپس این مهارت را از خانواده به جامعه انتقال دهد تا بتواند در ارتباطات انسانی خود موفق بشود، چراکه نوازش یکی از موضوعات اساسی علم موفقیت و ارتباطات و خانواده و مدیریت می باشد. برای مثال زمانی که در تجارت، موضوع مشتری مداری مطرح می شود، بدین معنی است که بایستی علم، مهارت و هنر نوازیدن مشتری را یاد بگیرید و رضایت او را به دست آورید.

درصدی از دختران یا پسران هر روز سنشان برای ازدواج بالا می رود، دلشان هم می خواهد ازدواج کنند؛ اما اغلب در جذب جفت دلخواه خود شکست می خورند. وقتی به تجزیه و تحلیل علت این معضل اجتماعی می پردازیم، متوجه می شویم که اینان در دادوستد عاطفی نوازش، نابالغ و ناتوان اند و فرد موردنظر را فراری می دهند.

شما اگر بتوانید در نوازیدن، مهارت کافی و لازم را پیدا کنید، هر کجا که بروید، مهره مار خواهید داشت و معجزه نفوذتان، خود را آن جا نشان می دهد. مهارت در نوازیدن، جزئی از هوش عاطفی به شمار می رود. اگر بتوانید در هر کجا که اراده کنید، دادوستد عاطفی بکنید، بنوازید تا نوازیده شوید، آن گاه می توانید با بهره گیری از این مهارت، به موفقیت های عاطفی و اجتماعی دست یابید.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 246

کنگره : ‏‫‬‮‭BF275‏‫‭/ش8ف9 1393

دیویی : ‏‫‬‮‭158/2

کتابشناسی ملی : 3347085

شابک : 978-964-236-562-3‬‬

سال نشر : 1393

فهرست

پیشگفتار نویسنده
فصل اول: سواد نوازیدن (نوازش دادن، نوازش گرفتن)
در سواد نوازشی، شما بایستی:
هندسه کلمات نوازیدن
هوش عاطفی (سواد نوازشی)
انواع نوازش
]1[ الف) نوازش مثبت
ب) نوازش منفی
]2[ الف) نوازش کلامی
ب) نوازش غیرکلامی
]3[ نوازش های شرطی و غیر شرطی
الف- نوازش های شرطی:
ب- نوازش های غیر شرطی:
]4[ نوازش دهی درونی
ازش دهی بیرونی
]5[ الف- نوازش مستقیم
ب- نوازش غیرمستقیم
]6[ نوازش مازاد و اضافه
]7[ نوازش خنثی یا بی تفاوتی، شکنجه سفید، بی نوازشی
]8[ نوازش خویشتن
نمونه های از برخورد نوازشی با خودتان
]9[ نوازش و حواس پنجگانه
]10[ نوازش های آلوده، دروغین، و تملق آمیز
]11[ نوازش گرفتن به واسطه مهارت خاص
]12[ نوازش نمایشی و هیستریكال
]13[ نوازش های سنی
بخش دوم: نوازش دهی و نوازش گیری های بیرونی
]1[ نوازش گیری از خالق هستی
]2[ نوازش گیری از طبیعت
دیدگاه های افراد در گرفتن نوازش از طبیعت:
الف) نوازش گیری در بهار
ب) نوازش گیری در تابستان
ج) نوازش گیری در پاییز
د) نوازش گیری در زمستان
]3[ نوازش گیری از هنرهای زیبا
]4[ نوازش گرفتن از حیوانات و پرندگان
]5[ نوازش گیری از اشیا
]6[ نوازش گرفتن از خرافات و توهمات (نوازش ناخالص و آلوده)
]7[ نوازش دهی به افراد ضعیف و ناتوان
]7[ نوازش دهی در تجارت
]8[ نوازش گیری از ورزش
فصل دوم: بحث های آزاد درباره نوازش
عشق، مادر تمام نوازش های خالص و ناب است!
نوازش دهی، كلید موفقیت در روابط انسانی است!
خلاقیت و نوازش
نوازش و بهداشت روانی كودكان
نوازش و مدیریت استرس
نوازش و آگاهی
نوازش می تواند قربانی تنگ نظری ها شود
نوازش و مهرطلبی
پدر و مادر، فرزندان و نوازش
نوازش و تنهایی
نوازش و انگیزه دادن به دیگران
فصل سوم: قوانین محدودکننده نوازش
شناسایی قوانین محدودکننده نوازش
قوانین محدودکننده نوازش
نوازش و آلودگی
رها کردن منتقد درونی(منِ والدِ سرزنشگر)
سه منبع نوازش(کودک درون، والد نوازشگر، بالغ احساسی)
فیلتر و تصفیه نوازش
کدام نوازش ها را می پذیرید و كدام را رد یا بلوکه می کنید؟
فیلتر و صافی پارانوئید
باورهای ضدنوازشی را به چالش بكشید
تمرین غلبه بر موانع نوازشی(شناخت آدمک های درونی)
خطا و اشتباهات نوازشی
پنج مهارت عاطفی نوازش (در تقابل با پرهیز از نوازش)
1- عواطف و احساسات خود را در حوزه نوازش بشناسید!
2- از صمیم قلب و با دل و جان به دیگران نوازش بدهید!
3- یاد بگیرید عواطف و احساسات نوازشی خود را هدایت و مدیریت بکنید!
4- خطاهای عاطفی خود را با نوازش دادن و نوازش گرفتن ترمیم و تصحیح کنید!
5- همه مهارت های نوازشی خود را یاد بگیرید و تبادل نوازش کنید!
شناسایی الگوهای خوب نوازش
فصل چهارم: شیوه های تبادل نوازش
ضربه یا تلنگر نوازشی
چهار شیوه تبادل نوازش (نوازش دادن و نوازش گرفتن)
صمیمیت و انواع نوازش
انواع نوازش:
1- نوازش های روان شناختی
2- نوازش های جسمی
3- نوازش های جنسی
نوازش منفی با سرزنش فرق دارد
نوازش و تمبر طلایی
رهایی از زخم ها و ضربه های ناشی از فقدان نوازش
تشنگی نوازش
معاینه احساسات و عواطف نوازشی خود
معاینه احساسات و عواطف نوازشی
بررسی وضعیت ضربه های ناشی از بی نوازشی
انتخاب نوازش هایی که حالتان را خوب می کند
توسعه شبکه حمایتی نوازش
احساسات نوازشی را برنامه ریزی کنید!
دریافت نوازش های گوناگون از بعد محتوایی!
نقشه روابط نوازشی خود را یک بار دیگر بررسی کنید!
آگاهی بر احساسات و عواطف نوازشی
نوازش و درصدبندی(نوازش های خود را درجه بندی و درصدبندی کنید)
تمرین نوازیدن (نوازشگری، نوازش گیری)
دریافت نوازش را به چند نفر محدود نکنید!
وقت گذرانی با افرادی که با نوازش، انگیزه شما را افزایش می دهند
حد و مرز نوازش را مشخص كنید
هر روزتان را با نوازش جشن بگیرید!
چرا عده ای نسبت به نوازش بدبین اند؟!
فصل پنجم: نوازش در روابط زناشویی
ضربه های مثبت نوازش
بازی های نوازشی در دوران نامزدی
زنان با فرهنگ نوازش مردانه آشنا شوند!
مردان با فرهنگ نوازش زنانه آشنا شوند!
انواع نوازش در روابط زناشویی
]1[ نوازش روان شناختی
گفتگوهای روان شناختی و نوازش زناشویی
]2[ نوازش های جسمی
]3[ نوازش های زمانی
]4[ نوازش های عقلانی
]5[ نوازش های جنسی
]7[ نوازش های زیبایی شناختی
]8[ نوازش های معنوی
]9[ نوازش های عاطفی
]10[ نوازش های تفریحی/ اجتماعی
طرح جدایی (طلاق) یعنی حذف نوازش ها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات